Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Varkenshouderij

Vertrouwen van varkenshouders neemt verder toe
30-5-2023

Het vertrouwen van ondernemers in de varkenshouderij is in het eerste kwartaal van 2023 verder toegenomen en is hiermee de sector met het hoogste vertrouwen in de eigen onderneming van alle landbouwsectoren.
De Agro Vertrouwensindex steeg tot 15 punten en ligt hiermee hoger dan wat voor deze sector gebruikelijk is. Wel fluctueert deze sector door de jaren heen sterk. Dus of dit positieve sentiment aanhoudt of dat het onderdeel is van de varkenscyclus zal uit latere enquêtes blijken.


Die stijging was toe te schrijven aan een betere stemmingsindex (+16 punten). Het vertrouwen in de middellange termijn van ondernemers op de bedrijven daalde met 10 punten. Uit beide indexen wordt de Agro Vertrouwensindex samengesteld.

De stemmingsindex verbeterde tot bijna 21 punten. Hiermee is de stemming maar net hoger dan in de glastuinbouw, de minst optimistische sector van het moment. Het huidige niveau ligt wel hoger dan het langlopende gemiddelde van 12 punten voor deze sector. Ook is bekend dat de stemming in de varkenshouderij snel kan omslaan. In het derde kwartaal van 2022 bedroeg de index namelijk nog -15 punten.

De verwachtingen van ondernemers voor de middellange termijn zijn gedaald ten opzichte van de vorige meting. De index daalde 10 punten en daarmee halveerde de index nagenoeg. Deze index fluctueert historische gezien sterk, zeker de laatste 3 kwartalen. Nu ligt die index met 10 punten nagenoeg op het niveau dat gebruikelijk is voor deze sector.

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex terugkijkend) zijn de varkenshouders wel positief. In de afgelopen kwartalen verbeterde de index die achterom kijkt telkens. Ook nu steeg de index en kwam zelfs weer boven de nullijn uit. De laatste keer dat dit gebeurde was drie jaar geleden. De index staat nu op 12 punten en nam maar liefst 24,5 punt toe. Met name werd positiever teruggekeken op de opbrengstprijs. Dit compenseerde de lagere productie. Ook de kosten namen enigszins af. Zowel de omzet als winst nam hiermee toe, zo blijkt uit de geanalyseerde gegevens.

De verwachte situatie voor de komende 12 maanden op het bedrijf wordt door ondernemers juist weer iets minder gunstig ingeschat. De &39;Conjunctuurindex vooruitkijkend&39; daalde met een kleine 5 punten. Ondernemers verwachten dat de opbrengstprijzen sterk zullen dalen. Daartegenover staat dat men inschat dat de kosten aanzienlijk minder negatief op de bedrijfsvoering zullen gaan rusten dan voorheen. De index klom van -54 in het derde kwartaal van 2022 naar -1,5 punt nu. De productie blijft echter nog wat achter. Ondernemers geven aan dat door deze omstandigheden de omzet sterk zal afnemen, maar dat de winst vermoedelijk wat hoger zal gaan uitpakken.

 
Voor actuele ontwikkelingen in de varkenshouderij kunt u ook de barometer agrarische sectoren raadplegen.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven