Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector


Agro Vertrouwensindex

Beleidsmakers en politici vragen vaak: hoe is de stemming in de land- en tuinbouw? Er is meestal geen eenduidig antwoord op te geven. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Wageningen Economic Reseach geven via deze Agro Vertrouwensindex harde en structurele informatie over de stemming onder agrarische ondernemers. Het is een enquête die viermaal per jaar wordt uitgezet onder een vaste groep agrariërs.
Nederland sluit hiermee aan bij boerenbarometers in Duitsland, Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Polen, Hongarije, Roemenië en Italië. Resultaten worden gebruikt in monitoring, beleidsondersteuning, belangenbehartiging en in bedrijfs- voorspellingsmodellen. De monitor is ooit opgezet in een publiek private samenwerking tussen 
LTO Nederland, Flynth, het Ministerie van Economische Zaken en Wageningen Economic Research. 

> Over ons
 

 
   E-mail: Communications SSG
   Phone: +31(0)70-3358330