Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Akkerbouw

Vertrouwensindex akkerbouwers daalt 4 punten
8/23/2022

Het vertrouwen onder akkerbouwers is in het tweede kwartaal van 2022 gedaald met 4 punten. De index komt hiermee uit op -5,5 punt. Hoewel de huidige situatie op het bedrijf, uitgedrukt in de stemmingsindex, fors steeg (9 punten) daalde de verwachte situatie op het bedrijf voor over 2 à 3 jaar sterker (-13 punten). Beide indicatoren vormen samen de Agro Vertrouwensindex.De vertrouwensindex van de akkerbouwers daalt met deze aanpassing verder onder nul. Er zijn dus weer meer pessimisten dan optimisten in deze sector. Het vertrouwen in deze sector ligt ook lager dan wat gebruikelijk is in deze sector. Het langlopende gemiddelde bedraagt ongeveer 10 punten.

De huidige situatie op het akkerbouwbedrijf, uitgedrukt in de stemmingsindex, steeg ten opzichte van de meting over het derde kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2022 bedroeg de index 19 punten. Hiermee lijkt er afstand te worden genomen van de pessimistische stemming die begin 2021 heerste. De index beweegt zich weer richting het langlopende gemiddelde van 22 punten in deze sector. De stemmingsindex van akkerbouwers is de op een na hoogste in de land- en tuinbouw. Alleen die van de melkveehouders is hoger.

Akkerbouwers kijken positiever terug op de afgelopen 12 maanden dan bij de vorige meting. De conjunctuurindex terugkijkend steeg met ongeveer 6 punten. Ondanks deze stijging is de index nog altijd negatief, namelijk -15 punten. De kosten werden hoger ingeschat dan drie kwartalen geleden. De productie viel mee en werd daarom beter beoordeeld. De opbrengstprijs veranderde nauwelijks. De index van de omzet was daarom ook hoger. De invloed op de winst was al met al beperkt en steeg slechts met 2 punten.

Akkerbouwers zijn sterk negatiever over hun economische bedrijfssituatie voor de middellange termijn (2 à 3 jaar). De index daalde met 13 punten tot ver onder nul. Met een index van -25 punten is deze nagenoeg gelijk aan het niveau gemeten in het eerste kwartaal van 2020, een dieptepunt in de index die het uitbreken van de coronacrisis markeerde. De pessimisten zijn dus sterk in de meerderheid. Het langlopende gemiddelde ligt namelijk net onder de nullijn.

De conjunctuurindex die 12 maanden vooruitkijkt bleef echter onveranderd. De index bleef op -18 punten staan. Bij hogere kosten steeg de index van de opbrengstprijs wat. Andere achterliggende factoren kropen iets omhoog. De kosten zijn historische hoog; de index was nog niet eerder zo laag. Dit geeft aan dat ondernemers de komende 12 maanden een sterke negatieve invloed van de kosten verwachten op de bedrijfsvoering.

Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page