Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Voedsel-Economisch Bericht > Nieuws
         
Balanswaarde land- en tuinbouwbedrijven extra omhoog door fosfaatrechten

12/16/2019

De balanswaarde per einde boekjaar van de land- en tuinbouwbedrijven is in 2018 opgelopen tot gemiddeld ruim 3,5 miljoen euro per bedrijf. De waardestijging kent drie belangrijke oorzaken: de introductie van fosfaatrechten voor de melkveehouderij, de waardestijging van grond en schaalvergroting. De langlopende schulden stabiliseerden in 2018 ten opzichte van 2017 en het eigen vermogen steeg. Hierdoor nam de solvabiliteit op de land- en tuinbouwbedrijven toe tot gemiddeld 73%. Doordat de fosfaatrechten voor de melkveehouderij zijn gewaardeerd tegen de marktwaarde van eind 2018, nam de waarde van immateriële activa op melkveebedrijven met gemiddeld meer dan 1 miljoen euro toe. Dit zorgt voor een flinke verbetering van de solvabiliteit. In de vleeskuikens- en varkenshouderij daalde de solvabiliteit in 2018 licht.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Bezittingen en schulden
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
2/4/2021:
1/22/2021:
12/17/2020:
11/25/2020:
11/17/2020:
11/2/2020:
8/26/2020:
4/30/2020:
2/5/2020:
1/17/2020:

Meer nieuws