Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  5/20/2022Voedselprijzen stijgen verder
Over februari en maart stegen de voedselprijzen verder. De grootste stijger in prijs was rundvlees met 5%. De prijzen van brood, aardappelen, zuivel, eieren en varkensvlees stegen over deze twee maand... lees meer


  5/5/2022Veehouderij ervaart grote bewegingen in economische resultaten
In de veehouderijsectoren leiden ontwikkelingen in kosten en opbrengsten tot grote bewegingen in bedrijfsresultaten. Zo heeft de oorlog in Oekraïne, een grote exporteur van granen, de prijzen op de di... lees meer


  5/5/2022Sierteeltexport en veilingomzetten in maart teruggevallen
In maart 2022 viel de export van bloemen en planten na een goede start van het jaar sterk terug. Ten opzichte van 2021 kende januari een plus van 26%, februari een plus van 11% maar in maart was er ee... lees meer


  4/26/2022Omzet multifunctionele landbouw doorbreekt de grens van 1 miljard euro
De omzet in de multifunctionele landbouw in Nederland is ondanks de coronapandemie tussen 2018 en 2020 gestegen met 15% tot circa 1.015 mln. euro. Boerderijverkoop is in 2020 met 370 mln. euro de groo... lees meer


  4/21/2022Voedselprijzenmonitor: cijfers februari 2022
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  4/7/2022Balanswaarde land- en tuinbouwbedrijven in 2020 licht gestegen
De gemiddelde balanswaarde per einde boekjaar van de land- en tuinbouwbedrijven was in 2020 3,7 mln. euro. Dit was ruim 120.000 euro meer dan een jaar eerder. De langlopende schulden liepen op tot gem... lees meer


  3/30/2022Inkomensraming 2021 update: Inkomen land- en tuinbouw gemiddeld gestegen; grote verschillen tussen plantaardige en dierlijke sectoren
Voor 2021 is het gemiddelde inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid voor land- en tuinbouwbedrijven geraamd op 67.000 euro. Dat is 17.000 euro hoger dan het gemiddelde van 2020, het jaar... lees meer


  3/30/2022Prijsbeeld land- en tuinbouwproducten 2020-2021 kent forse mutaties
Het gemiddelde prijsniveau (af boerderij) van land- en tuinbouwproducten in 2021 verschilt sterk van het niveau in 2020. Verschillen tussen opeenvolgende jaren hangen normaal gesproken samen met versc... lees meer


  3/17/2022Voedselprijzen verder omhoog
Over december en januari stegen diverse voedselprijzen. Grootste stijger in prijs was verse groente (7%), gevolgd door rundvlees (4%). Vers fruit, pluimveevlees en zelfs brood stegen met ongeveer 3% i... lees meer


  3/2/2022Voedselprijzenmonitor: cijfers december 2021
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  3/1/2022Verschillen in saldo veehouderij verder toegenomen
Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in januari 2022 uit op 23.200 euro, 46% hoger dan dezelfde maand in 2021 en 21% boven het langjarig gemiddelde van deze maand. Dit is vooral te... lees meer


  3/1/2022Afzet bloemen en planten goed van start in 2022
De export van bloemen en planten is in 2022 goed van start gegaan. Januari kende een plus van 26% in exportwaarde ten opzichte van januari 2021. Over geheel 2021 boekten de Nederlandse exporteurs een ... lees meer


  1/28/2022Zuivel en eieren niet eerder zo hoog geprijsd
De grootste stijgers onder de consumentenprijzen over oktober en november waren groente met 5% en zuivel en varkensvlees met 2%. Eieren stegen met 1% in prijs. De prijzen van brood en rundvlees verand... lees meer


  1/26/2022Agrarische grondprijs in vierde kwartaal naar 70.000 euro per hectare
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 2021 met 4,3% gestegen ten opzichte van het derde kwartaal: van 67.100 naar 70.000 euro per ha. Over heel 2021 is de gron... lees meer


  1/21/2022Landbouwexport in 2021 voor het eerst boven de 100 miljard euro
De waarde van de landbouwexport in 2021 wordt geraamd op 104,7 miljard euro, een record. Dat melden Wageningen University & Research (WUR) en het CBS op basis van gezamenlijk onderzoek in opdracht... lees meer


  1/13/2022Veehouderij noteert grote verschillen in saldo
Het saldo van de melkveehouderij is in november 2021 uitgekomen op 17.900 euro per bedrijf. Dat is 38% hoger dan in dezelfde maand in 2020 en 7% boven het langjarig gemiddelde van deze maand. Het resu... lees meer


  1/13/2022Sierteeltexport en veilingomzetten verder omhoog
De exportwaarde van bloemen en planten was in de maanden september, oktober en november 2021 ongekend hoog. Dit blijkt uit de exportcijfers gepubliceerd door Floridata, in opdracht van de Vereniging v... lees meer
Contactpersoon
Communicatie SSG
070-3358330
 
Top of page