Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  1/26/2022Agrarische grondprijs in vierde kwartaal naar 70.000 euro per hectare
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 2021 met 4,3% gestegen ten opzichte van het derde kwartaal: van 67.100 naar 70.000 euro per ha. Over heel 2021 is de gron... lees meer


  1/21/2022Landbouwexport in 2021 voor het eerst boven de 100 miljard euro
De waarde van de landbouwexport in 2021 wordt geraamd op 104,7 miljard euro, een record. Dat melden Wageningen University & Research (WUR) en het CBS op basis van gezamenlijk onderzoek in opdracht... lees meer


  1/13/2022Veehouderij noteert grote verschillen in saldo
Het saldo van de melkveehouderij is in november 2021 uitgekomen op 17.900 euro per bedrijf. Dat is 38% hoger dan in dezelfde maand in 2020 en 7% boven het langjarig gemiddelde van deze maand. Het resu... lees meer


  1/13/2022Sierteeltexport en veilingomzetten verder omhoog
De exportwaarde van bloemen en planten was in de maanden september, oktober en november 2021 ongekend hoog. Dit blijkt uit de exportcijfers gepubliceerd door Floridata, in opdracht van de Vereniging v... lees meer


  12/23/2021Update van resultaten staldierbedrijven
Op de staldierbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, zijn in 2020 een hogere fosfaat- en stikstofbemesting per ha gerealiseerd. Daarnaast is de opslagcapaciteit v... lees meer


  12/23/2021Update van resultaten melkveebedrijven
Melkveebedrijven in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) hebben in 2020 gemiddeld 58 ha cultuurgrond en 126 grootvee-eenheden per bedrijf en produceren 17.500 kg meetmelk per ha voedergewas... lees meer


  12/23/2021Update van resultaten akkerbouwbedrijven
Op de akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, zijn in 2020 relatief lage gewasopbrengsten gerealiseerd. Het jaar 2020 kende, net als 2018 en 2019, langdur... lees meer


  12/20/2021Grote verschillen inkomensontwikkeling plantaardige en dierlijke sectoren; hoge kosten van voer en energie drukken inkomens
Tussen en ook binnen bedrijfstypen in de land- en tuinbouw zijn de verschillen in inkomen ieder jaar groot. Dit geldt ook voor 2021. Zo hebben akkerbouwers en glastuinders in de sierteelt een goed jaa... lees meer


  12/20/2021Sectorresultaat land- en tuinbouw 2021
In 2021 is de bruto toegevoegde waarde van de agrarische sector met circa 2% gestegen tot ongeveer 10,8 miljard euro ten opzichte van 2020. Daarbij bleef de productiviteit nagenoeg gelijk, terwijl de ... lees meer


  12/20/2021Prijsbeeld land- en tuinbouwproducten 2020-2021 kent forse mutaties
Het gemiddelde prijsniveau (af boerderij) van land- en tuinbouwproducten in 2021 verschilt sterk van het niveau in 2020. Verschillen tussen opeenvolgende jaren hangen normaal gesproken samen met versc... lees meer


  11/24/2021Pluimveevlees niet eerder zo hoog geprijsd
De grootste stijgers onder de consumentenprijzen in augustus en september waren fruit met 4%, pluimveevlees met 2% en verse groenten met 1%. De aardappelprijs daalde met 1%. De consumentenprijzen van ... lees meer


  11/11/2021Agro Vertrouwensindex derde kwartaal 2021 daalt verder; Varkenshouders hebben het minst vertrouwen, opengrondstuinders het meest
Het vertrouwen dat boeren en tuinders in hun onderneming hebben is verder gedaald in het derde kwartaal van 2021. Ten opzichte van een kwartaal geleden daalde de index bijna 2 punten en staat deze nu ... lees meer


  11/4/2021Voedselprijzenmonitor: cijfers augustus 2021
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  11/1/2021Agrarische grondprijs in derde kwartaal 5,6% hoger
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het 3e kwartaal van 2021 uitgekomen op 67.100 euro per ha, 5,6% hoger dan in het 2e kwartaal  en 5,5% boven de gemiddelde grondprijs over he... lees meer


  10/6/2021Gemiddeld bedrijfsresultaat bosbouw in 2019 negatief
Het gemiddeld reëel bedrijfsresultaat van particuliere bosbedrijven (groter dan 50 ha) laat over de lange termijn (1975-2019) een positieve trend zien met pieken en dalen. In de periode 1975-1990 was ... lees meer


  10/1/2021Veehouderij kampt met hoge voerkosten
Het saldo van de melkveehouderij is in juli en augustus 2021 uitgekomen op 17.000 euro per bedrijf, 17% hoger dan in augustus van het voorgaande jaar. Het voortschrijdend jaargemiddelde tot en met aug... lees meer


  10/1/2021Hogere veilingomzet sierteeltproducten en groei export
De veilingomzet van in Nederland geteelde sierteeltproducten, die vorig jaar sterk gedrukt werd door de coronacrisis, heeft dit jaar een hoog niveau. Dit blijkt uit cijfers van veiling FloraHolland. D... lees meer


  9/30/2021Bodemoverschotten stikstof en fosfaat dalen
In het derogatiemeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) volgen Wageningen Economic Research en het RIVM jaarlijks de waterkwaliteit en landbouwpraktijk van ‘voor derogatie aangemel... lees meer


  9/24/2021Nederlandse visserijsector in zwaar weer
Brexit, corona, windmolens op zee en tegenvallende vangsten. Het zit de visserijsector niet mee: vangsten gaan naar beneden en perspectief voor de sector neemt af. Maar er zijn lichtpuntjes bij de mos... lees meer


  9/22/2021Zuivel, pluimveevlees en eieren hoog geprijsd
De grootste stijging van voedselprijzen deed zich in juni en juli voor bij tafelaardappelen: de consumentenprijs steeg met 13%. Toch zijn de aardappelen nog 6% lager geprijsd dan vorig jaar om dezelfd... lees meer


  9/22/2021Stijgende vraag naar duurzame producten, aanbod neemt toe
Er is meer vraag naar producten met een duurzaamheidskeurmerk en ook het aanbod stijgt. In totaal gaven consumenten in 2020 8,2 miljard euro uit aan dier-, mens- en milieuvriendelijke producten, een s... lees meer


  9/2/2021Voedselprijzenmonitor: cijfers juni 2021
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  8/30/2021Agrocomplex draagt bijna 7% bij aan nationale economie en ruim 8% aan werkgelegenheid
De toegevoegde waarde van het totale agrocomplex bedroeg in 2019 - het meest recente jaar waarvoor de cijfers beschikbaar zijn - circa 56 mld. euro. Hiermee komt het agrocomplex 2 mld. euro hoger uit ... lees meer


  8/27/2021 Biologische en gangbare melkveebedrijven: vergelijking in opzet en prestaties
Ongeveer 2,6% van de koeien in Nederland wordt biologisch gehouden (2020). Dit aandeel is de laatste jaren licht gestegen. Biologische bedrijven gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen en k... lees meer


  8/26/2021Afnemend vertrouwen onder boeren en tuinders in het tweede kwartaal
In het tweede kwartaal van 2021 nam het agrovertrouwen met anderhalf punt af. De afname werd vooral veroorzaakt door een afname van het vertrouwen van boeren en tuinders in de middellange termijn. De ... lees meer


  8/16/2021Agrarische grondprijs valt terug naar prijsniveau 2020
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het tweede kwartaal van 2021 uitgekomen op 63.500 euro per ha. Dat is 5,8% lager dan in het eerste kwartaal van 2021, maar vrijwel gelijk aan de ... lees meer


  8/6/2021Update van resultaten akkerbouwbedrijven in het LMM – augustus 2021
In februari 2021 zijn diverse artikelen gepubliceerd waarin gebruik werd gemaakt van voorlopige resultaten over het jaar 2019. Het ging om ‘voorlopige’ resultaten waarbij nog niet van alle akkerbouwbe... lees meer


  8/6/2021Update van resultaten staldierbedrijven in het LMM - augustus 2021
In februari 2021 zijn diverse artikelen gepubliceerd waarin gebruik werd gemaakt van voorlopige resultaten over het jaar 2019. Het ging om ‘voorlopige’ resultaten waarbij nog niet van alle staldierbed... lees meer


  8/6/2021Update van resultaten melkveebedrijven in het LMM - augustus 2021
In februari 2021 zijn diverse artikelen gepubliceerd waarin gebruik werd gemaakt van voorlopige resultaten over het jaar 2019. Het ging om ‘voorlopige’ resultaten waarbij nog niet van alle melkveebedr... lees meer


  8/2/2021Consumentenprijzen overwegend stabiel, verder herstel prijzen af boerderij
In de maanden april en mei bleven de consumentenprijzen van brood, eieren, pluimveevlees en rundvlees stabiel. De prijzen van varkensvlees en zuivel kwamen in mei een procentpunt hoger uit dan in maar... lees meer
Contactpersoon
Communicatie SSG
070-3358330
 
Top of page