Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Saldo melkveehouderij onder druk

9/30/2019

Het saldo melkveehouderij is in augustus 2019 uitgekomen op 14.300 euro per bedrijf. In iedere maand van 2019 bleef het saldo onder het niveau van dezelfde maand in 2018. De melkprijs is vanaf januari met ongeveer 1,5 euro per 100 kg gedaald. Daarnaast liggen de voerkosten op een hoog niveau. Het cumulatieve saldo tot en met augustus ligt bijna 9.200 euro (7%) onder dat van het voorgaande jaar en gemiddeld 12% onder het niveau van het langjarige gemiddelde.

Anders dan in de melkveesector zijn de resultaten van de varkenshouderij verder omhoog gegaan. Vanaf april ligt de opbrengstprijs van varkensvlees circa 25% hoger dan vorig jaar. Het voortschrijdend jaarsaldo van vleesvarkens is in augustus bijna 30.000 euro hoger dan het langjarig gemiddelde. Het saldo van de zeugenhouderij is ook in de lift dankzij fors hogere biggenprijzen. Een belangrijke factor is de grootschalige uitbraak van Afrikaanse varkenspest in China.

De pluimveehouderij laat een gemengd beeld zien. In augustus 2019 is het saldo leghennen uitgekomen op 16.000 euro, ruim boven het niveau van augustus vorig jaar, dankzij hogere eierprijzen. Vanaf maart ligt het voortschrijdend jaarsaldo echter onder het langjarig gemiddelde. Het saldo vleeskuikens is 4.000 euro lager uitgekomen dan in dezelfde maand vorig jaar. Vanaf eind vorig jaar zijn de opbrengstprijzen sterk gedaald door een groter aanbod van kuikenvlees uit het buitenland.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Barometer: resultaten per maand
•      
•      
•      
•      
•      Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Andere recente nieuwsberichten
7/6/2020:
7/6/2020:
6/29/2020:
6/4/2020:
6/4/2020:
6/4/2020:
5/20/2020:
5/11/2020:
4/30/2020:
4/29/2020:

Meer nieuws