Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Antibioticagebruik daalde licht in 2018

9/26/2019

In 2018 daalde het veterinair antibioticagebruik licht ten opzichte van 2017. De overheidsdoelstelling van een reductie van 70% ten opzichte van het referentiejaar 2009 is nog niet gerealiseerd. De reductie bedroeg 64%. Alleen in de vleeskuikenhouderij was er sprake van een duidelijke stijging van het antibioticagebruik in 2018 uitgedrukt in dagdoseringen per dierjaar. Een mogelijke onderschatting van dieraantallen in 2018 en de toename van de behandelleeftijd verklaren de stijging deels. Dit blijkt uit cijfers gepubliceerd door de SDA. 

Aanvullende informatie bij dit bericht

Antibioticagebruik
•      
•      
•      
•      
•      Contactpersoon
Nico Bondt
0317-484559
 

Andere recente nieuwsberichten
7/29/2020:
7/27/2020:
7/6/2020:
7/6/2020:
6/29/2020:
6/4/2020:
6/4/2020:
6/4/2020:
5/20/2020:
5/11/2020:

Meer nieuws