Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Saldo veehouderij eerste kwartaal gedaald maar in meerdere sectoren klimmen de opbrengstprijzen uit het dal

5/6/2021

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in maart 2021 uit op 14.200 euro. Het saldo ligt in maart 17% onder het niveau van het tienjaarsgemiddelde van de maand en 10% onder het niveau van maart 2020. Dit komt door hogere voerkosten, een lagere melkprijs en lagere veeprijzen. De krachtvoerprijs ligt bijna op het recordhoge niveau van 2013 en is ruim 11% hoger dan in maart 2020.

Het saldo van vleesvarkens is in maart 2021 ruim 3.000 euro lager uitgekomen dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat is bijna een kwart lager doordat de opbrengsten sterker daalden dan de kosten. Na de top van de opbrengstprijs van vleesvarkens van 1,86 euro per kg in maart 2020 zijn de prijzen fors gedaald tot 1,27 euro per kg in februari, met een flink herstel naar 1,52 euro per kg in maart van dit jaar. De grote prijsval vorig jaar is veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus, met grote gevolgen voor de afzet naar restaurants en andere foodservicebedrijven.

Het saldo van de zeugenhouderij is in maart 2021 gezakt naar 46.600 euro. Dat is bijna 80.000 euro lager dan in dezelfde maand vorig jaar als gevolg van bijna 40% lagere biggenprijzen, na het uitzonderlijk hoge niveau van vorig jaar.
In de legpluimveehouderij is het saldo in maart van dit jaar uitgekomen op 27.000 euro. Dat is ruim 30% lager dan in maart vorig jaar door lagere eierprijzen en hogere voerprijzen. Het saldo ligt daarmee onder het langjarig gemiddelde.
Voor de vleeskuikenhouderij is het eerste kwartaal niet goed afgesloten. Het saldo vleeskuikens is in maart met 80% gedaald vergeleken met dezelfde maand vorig jaar tot 5.900 euro. Door de coronacrisis zijn de opbrengsten sterk gedaald. Het saldo is zover gezakt dat na aftrek van de overige kosten het inkomen sterk negatief is geworden. Wel kruipt de kuikenmarkt langzaam uit het dal dat is veroorzaakt door de coronacrisis. Vooral doordat het aanbod daalt, komen de kuikenprijzen in een stijgende tendens. Dat resulteert in iets hogere prijzen op de markt voor vrije kuikens en daarna van contractkuikens.
 

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Barometer: resultaten per maand
•      
•      
•      
•      
•      Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Andere recente nieuwsberichten
10/6/2021:
10/1/2021:
10/1/2021:
9/30/2021:
9/24/2021:
9/22/2021:
9/22/2021:
9/2/2021:
8/30/2021:
8/27/2021:

Meer nieuws