Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Liquiditeitspositie varkens- en melkveehouderij onder druk, akkerbouw stabiel

7/26/2018

Uit de eerste liquiditeitsmonitor voor de varkenshouderij blijkt dat de rekening-courantpositie van varkensbedrijven in het tweede kwartaal van 2018 met 21.000 euro is verslechterd ten opzichte van het eerste kwartaal, en daarmee eind juni uitkwam op gemiddeld 16.000 euro. Eind november 2017 piekte deze nog met gemiddeld 45.000 euro. De daling is veroorzaakt door gestegen voer- en mestafzetkosten en gedaalde opbrengstprijzen voor vleesvarkens en biggen. De verwachting voor de rest van 2018 is dat door een ruim aanbod in de EU de opbrengstprijzen voor vleesvarkens en biggen onder druk blijven staan. Dit zal dan ook gelden voor de liquiditeitspositie van de varkenshouders.

De gemiddelde stand op de lopende rekening in de melkveehouderij komt in het tweede kwartaal 2018 uit op 10.800 euro. Dit is een daling van bijna 4.000 euro ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit is vooral te wijten aan een lagere melkprijs. Voor het komende kwartaal wordt verwacht dat de aanhoudende droogte invloed heeft op de veevoederwinning en voor extra uitgaven zorgt, met gevolgen voor de liquiditeit.

De rekening-courantpositie van akkerbouwbedrijven laat het tweede kwartaal een stabiel beeld zien tot een niveau net onder de 40.000 euro gemiddeld. De komende kwartalen zal duidelijk worden hoe groot het effect is van de weersomstandigheden op de liquiditeitspositie van akkerbouwers. Zo zal de aanhoudende droogte zorgen voor beduidend lagere oogst van de meeste gewassen dan in 2017. Bedrijven die volop kunnen beregenen, kunnen de productiedaling nog enigszins beperken. De lage productie kan deels gecompenseerd worden door hogere prijzen, omdat de droogte heel Europa treft. Of bedrijven ook daadwerkelijk van hogere prijzen kunnen profiteren, hangt mede van de afzetvorm (wel of geen contractafspraken) af.

De liquiditeitsmonitor van Wageningen Economic Research brengt op maandbasis de ontwikkeling van de rekening-courant van het agrarische bedrijf in beeld en wordt op kwartaalbasis gepubliceerd op Agrimatie.nl. De monitor heeft als doel om de verkregen inzichten te delen en ondernemers te ondersteunen in hun bedrijfsvoering. De liquiditeitsmonitor is tot stand gekomen als publiek-private samenwerking tussen Wageningen Economic Research, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en ABN AMRO. Door het toetreden van Agrifim aan het samenwerkingsverband wordt voor dit kwartaal voor eerst een liquiditeitsmonitor varkenshouderij gepresenteerd. Nadere informatie over de actuele ontwikkeling van de kaspositie in de melkveehouderij, varkenshouderij en akkerbouw is via onderstaande links op Agrimatie te bekijken. Voor het nieuwsbericht over de uitkomsten verwijzen wij graag naar het ABN AMRO nieuwsbericht Melkveehouderij, Varkenshouderij en Akkerbouw.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Liquiditeitsmonitor
•      
•      
•      Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
4/18/2019:
4/6/2019:
3/19/2019:
3/14/2019:
3/6/2019:
3/6/2019:
2/21/2019:
2/21/2019:
1/31/2019:
1/31/2019:

Meer nieuws