Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Fruitteelt

Lichte daling opbrengsten
3/30/2022

De perenproductie in de EU-27 was uitzonderlijk laag (bijna 30% minder dan een jaar eerder). Ook de Nederlandse perentelers konden minder vruchten plukken, maar de productiedaling was kleiner dan in de EU (-15%). Omdat ook de voorraad van de vorige oogst aan het begin van het afzetseizoen 2021/22 geruimd was, startte het seizoen met hogere prijzen dan voorgaande jaren. Voor het gehele afzetseizoen is een prijsstijging van 18% geraamd ten opzichte van voorgaand jaar.

De Europese appeloogst (EU-27) was in 2021 fors hoger (+10%) dan een jaar eerder. In Nederland was de procentuele stijging zelfs nog wat hoger dan in de EU-27. De prijsverwachting van appels is daarom minder rooskleurig dan voor peren het geval is. Er is een prijsdaling van 21% geraamd voor het afzetseizoen 2021/2022 ten opzichte van vorig seizoen.
De oorlog in Oekraïne geeft extra onzekerheid in de afzet voor de laatste maanden van het seizoen. De perenprijzen gingen fors onderuit, omdat Oekraïne een belangrijk afnemer is. Maar ook voor de appelprijzen kan dit gevolgen hebben. De grote oogst uit Polen kan nu niet meer in of via Belarus of Rusland worden afgezet.
Al met al wordt voor de fruitteelt een daling van de opbrengsten geraamd tot ongeveer 540.000 euro per bedrijf. Werk voor derden zoals sorteren en verpakken (overige opbrengsten) leverde in 2020 bijna 40.000 euro op. De afgelopen jaren was werk voor derden goed voor bijna 10% van de totale opbrengsten van een bedrijf. De variatie hierin is groot. Er zijn bedrijven die geen opbrengsten uit werk voor derden hebben en er zijn bedrijven die het merendeel van de opbrengsten realiseren uit werk voor derden. Fruittelers maakten gebruik van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)-regeling van de overheid, een coronasteunmaatregel ter compensatie van de vaste lasten bij omzetverlies. In kalenderjaar 2021 bedroeg de uitkering van de TVL gemiddeld ongeveer 15.000 euro per bedrijf. 
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page