Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Voedselprijzenmonitor > Themes > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Select an indicator
Actuele voedselprijzen - Pluimveevlees

Kleine stijging in consumentenprijs pluimveevlees
11/24/2021

In de maanden augustus en september steeg de consumentenprijsindex van pluimveevlees met 2% van 118 naar 120 punten (2015=100). Ook de prijzen af slachterij (producentenprijzen) op de binnenlandse markt zijn iets gestegen (ruim 1%). In september was de index 112. De index van de prijzen af boerderij die betrekking heeft op reguliere vleeskuikens, daalde in de maanden augustus en september met 1%, terwijl juist door de gestegen voerprijs een hogere opbrengstprijs dringend noodzakelijk is om rendabel te kunnen blijven produceren. De af-boerderijprijs van langzaam groeiende kuikens (supermarktconcept en Beter Leven 1 ster vleeskuiken) is de laatste maanden wel iets gestegen. 

 

Prijsontwikkeling
De consumenten- en producentenprijs hebben vooral betrekking op concepten van langzaam groeiende kuikens die verkocht worden in de Nederlandse supermarkt. In de maanden augustus en september steeg de consumentenprijsindex van pluimveevlees met 2% van 118 naar 120 punten (2015=100). De prijsindex van de producten af slachterij steeg van 111 in juli (2015=100) naar 112 in september (ruim 1%). Ook de producentenprijs buitenland vertoont een stijgende lijn. Die heeft vooral afzet naar de horeca en foodservice in het buitenland, waar ook sprake is van een herstel in de markt is. 

De index van prijzen af boerderij gaf, na een duidelijke stijging vanaf het begin van dit jaar, in augstus en september een kleine daling van 1%. De index voor boerderijprijzen heeft betrekking op reguliere vleeskuikens. Deze kuikens worden gehouden voor de foodservicemarkt en voor de export (vooral naar Duitsland en het VK). Na de coronacrisis is de markt zich nu aan het herstellen, maar de afzet blijft moeizaam. De prijzen van vleeskuikens af boerderij lijken in absolute termen op een redelijk niveau. Maar door de sterk gestegen voerprijs zijn de kosten voor de vleeskuikenhouder gestegen, waardoor een hogere opbrengstprijs noodzakelijk is om rendabel te kunnen blijven produceren.

Circa 35% van de kuikens zijn zogenaamde langzaam groeiende kuikens. De prijzen af-boerderij voor langzaam groeiende kuikens (supermarkt concepten en Beter Leven 1 ster vleeskuikens) zijn de laatste maanden wel iets gestegen. Deze pluimveehouders krijgen wel enige compensatie vanuit de markt voor de gestegen kosten. Hiervan is geen index bekend en deze ontwikkeling wordt dan ook niet weergegeven in de figuur.

Keten
De hoofdmoot (90 tot 95%) van de binnenlandse afzet van pluimveevleesproducten wordt door consumenten gekocht in supermarkten. Hiervan is verse kipfilet het belangrijkste product. De pluimveeketen is sterk geïntegreerd. Slachterijen regelen dat de productie van de verschillende schakels op elkaar wordt afgestemd. Slachterijen en verwerkers leveren aan de retailers en vleeskuikenbedrijven leveren kuikens aan de slachterijen. Toeleveranciers aan vleeskuikenbedrijven zijn: vermeerderaars (producenten van broedeieren), kuikenbroederijen en mengvoerleveranciers.

Toelichting op drie niveaus
Er zijn 13 middelgrote en grote slachterijen in Nederland. Verdere verwerking vindt veelal plaats door een bedrijf op een andere locatie dan de slachterij. Daar worden geslachte kuikens verder verwerkt tot consumentenproducten (kipfilet, drumstick, dijen, vleugels). De twee grootste spelers binnen Nederland slachten en verwerken zelf; qua volume hebben beide bedrijven samen meer dan de helft van de markt in handen.

Er zijn ongeveer 600 bedrijven die vleeskuikens houden. Zes- tot achtmaal per jaar leveren zij vleeskuikens (kip) op een gewicht van 2 à 2,5 kg aan de slachterij. De slachterijen en verwerkers leveren het pluimveevlees op schaal aan de retailers. Meer dan de helft van de Nederlandse productie wordt geëxporteerd. Ook wordt pluimveevlees geïmporteerd. Importpluimveevlees wordt vooral gebruikt in foodservice en in de verwerkende industrie.

Binnen de groep vleeskuikenhouders houdt een deel langzaam groeiende vleeskuikens, waarvan het vlees in de vorm van allerlei concepten in de Nederlandse supermarkten verkocht wordt.

Het merendeel van de Nederlandse vleeskuikenhouders (met circa 65% van de kuikens) houdt gangbare snelgroeiende kuikens. Het vlees van deze kuikens wordt afgezet in de foodservice (vooral quickservice-restaurants) en export. De prijs af boerderij is gebaseerd op de marktprijs van de gangbare snelgroeiende kuikens. De consumentenprijs is gebaseerd op de prijzen in de Nederlandse supermarkten en deze prijs heeft betrekking op het pluimveevlees van de langzaam groeiende vleeskuikens. In de praktijk is er een wisselwerking tussen de opbrengstprijs af boerderij van de snelgroeiende en langzaam groeiende vleeskuikens.

Prijsvorming
De consumentenprijs kent weinig seizoensinvloeden. Meestal daalt de prijs in januari om richting de zomer weer te stijgen. Vleesverwerkers maken met de inkopers van de supermarkten afspraken over de kwaliteit en prijs van de producten. Er worden 1- tot 2-jaarscontracten afgesloten na tendering. Soms worden afspraken gemaakt op basis van de inkoopprijs bij de pluimveehouders. Een belangrijk deel wordt geëxporteerd. De prijzen op de buitenlandse markten hebben invloed op de prijs in Nederland, zowel op producentenniveau, maar ook af boerderij. Er is een seizoenspatroon met hogere prijzen in de zomerperiode. Prijzen af boerderij worden bepaald door de slachterijen en zijn afhankelijk van het moment van leveren. Bijna alle vleeskuikenhouders hebben een jaarcontract voor het leveren van de vleeskuikens aan een slachterij. In het contract staan afspraken over de leveringen en de kwaliteit van de kuikens, maar niet over de prijs.


Kies een keten
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
• Gegevens over de PPI 2012-heden van CBS Statline (Indices van laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens). Deze PPI heeft betrekking op binnenlandse de afzetprijzen, dus is voornamelijk gebaseerd op prijzen voor traag groeiende vleeskuikens.
• Gegevens over de gebruikte PPI 2005-2012 van CBS Statline.
• Gegevens over de gebruikte CPI 2000-heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens). De CPI is gebaseerd op vlees van traag groeiende vleeskuikens. 
De af boerderij prijzen zijn gebaseerd op prijzen van reguliere vleeskuikens. Deze index sluit dus niet goed meer aan op de PPI en de CPI.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page