Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Select an indicator
Actuele voedselprijzen - Eieren

Consumentenprijs eieren loopt verder op
11/14/2019

De consumentenprijsindex van eieren is in juli en augustus verder gestegen tot bijna 139 punten (2015=100). Daarentegen zijn de prijzen af eierpakstation in deze periode gedaald. De eierprijzen af boerderij zijn in juli eerst gedaald om daarna in augustus weer te stijgen. De prijsstijging in augustus is volgens het normale seizoenpatroon maar komt eerder dan in voorgaande jaren. In de zomerperiode waren de eierprijzen relatief hoog en in deze periode heeft de eiproductenindustrie weinig voorraden aangelegd.Prijsontwikkeling
De consumentenprijsindex van eieren is in juli en augustus verder gestegen. De prijsindex van augustus was 139, ruim 1% hoger dan twee maanden geleden. Dit betekent dat eierprijzen in de winkel onveranderd hooggeprijsd blijven. Wel zijn er in het supermarktschap grote verschillen in prijs tussen de verschillende soorten eieren. Tevens worden er steeds meer eieren verkocht met het beter leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dit kan de gemiddelde prijs verhogen. De producentenprijs (voor de producten af eierpakstation) is in juli en augustus gedaald met bijna 2%. De index in augustus was bijna 94 punten (2015=100). De pakstations leveren de eieren voor een lagere prijs aan de supermarkten. Dit kan mogelijk gedeeltelijk verklaard worden door lange-termijn-prijsafspraken via contracten tussen pakstation en supermarkten. De prijs af boerderij fluctueert sterk. In juli is de prijs gedaald om daarna in augustus weer te stijgen. De index voor augustus was 95 (2015=100). Deze index heeft betrekking op scharreleieren. De stijging in augustus is volgens het normale seizoenspatroon met stijgende prijzen na de zomerperiode. Maar dit jaar komt de stijging eerder dan voorgaande jaren. De gehele zomer waren de eierprijzen af boerderij op een relatief hoog niveau. Hierdoor heeft de eiproductenindustrie minder voorraden aangelegd en is de verwachting dat de eierprijzen dit najaar relatief hoog zullen blijven. 

Keten
De tafeleieren in het schap bij de supermarkten zijn direct door de pakstations afgeleverd of door grossiers via de pakstations. Leghennenhouders leveren eieren aan de pakstations, verpakken zelf of leveren aan de eiproductenindustrie. Broederijen en de opfokkers van jonge hennen zijn belangrijke voorschakels in de eierketen. Mengvoerfabrikanten zijn belangrijke toeleveranciers in de sector.

Toelichting op drie niveaus
Bijna 90% van de tafeleieren wordt afgezet via de supermarkten. Er is geen noemenswaardige import van eieren voor de afzet via supermarkten. In Nederland houden circa 1.000 bedrijven leghennen, in verschillende houderijsystemen. Het merendeel van de hennen wordt gehouden als scharrelhen. Daarnaast worden ook hennen gehouden in kooihuisvesting, vrije uitloop en biologisch.

De geproduceerde eieren worden op de boerderij verpakt of geleverd aan de 14 middelgrote en grote pakstations. Deze sorteren en verpakken de eieren in consumentenverpakkingen. De Nederlandse pakstations leveren tafeleieren aan supermarkten in Nederland (circa 30% van de productie) en Duitsland (ook circa 30% van de productie). Een deel van de eieren (30 tot 35%) gaat naar de eiproductenindustrie in Nederland en het buitenland. Daar worden de eieren verwerkt tot vloeibaar of gedroogd eiproduct. Dit eiproduct wordt vervolgens weer gekocht door de levensmiddelenindustrie, waarbij fabrikanten van sauzen en pasta en bakkerijen belangrijke afnemers zijn.  
 
Prijsvorming 
De leghennenhouders maken veelal per legronde afspraken met een pakstation. Naast kwaliteitsaspecten kan er ook een afspraak gemaakt worden over de prijs voor de eieren. Het merendeel van de leghennenhouders werkt echter met een vrije marktprijs. Dat betekent dat voor elke geleverde partij eieren de marktprijs van dat moment betaald wordt. Er is een duidelijk seizoenspatroon in de marktprijzen. ’s Zomers zijn de eierprijzen voor de leghennenhouders in de regel lager dan in de rest van het jaar. Op detailhandelsniveau zijn de prijzen vrij stabiel.

Prijsindices
De consumentenprijsindex (CPI) is gebaseerd op de prijzen voor tafeleieren in de supermarkt. De PPI is gebaseerd op de opbrengstprijzen van pakstations én die van de eiproductenindustrie.Kies een keten
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

• Gegevens over de PPI 2012-heden van CBS Statline (Indices van laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens).
• Gegevens over de gebruikte PPI 2005-2012 van CBS Statline.
• Gegevens over de gebruikte CPI 2000-heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens).Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page