Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Select an indicator
Actuele voedselprijzen - Eieren

Eierprijzen historisch hoog
2/2/2023

In oktober en november 2022 zijn vooral de opbrengstprijzen voor de pluimveehouders sterk gestegen. De prijsindex af boerderij steeg naar 223 punten, ruim het dubbele van het prijsniveau in 2015 en een toename van 29% in vergelijking met de maand september. De prijzen bij de eierhandel zijn bijna 15% gestegen, naar 162 punten. Ook de consumentenprijs van eieren is weer verder toegenomen: in november 2022 werd een prijsniveau van 179 punten bereikt. De voerprijzen zijn iets gedaald, maar zijn in november 2022 toch nog ongeveer 30% hoger dan in november 2021.Prijsontwikkeling
De consumentenprijsindex (CPI) is in oktober en november 2022 gestegen met in totaal 5%. De consumentenprijs van eieren ligt op het historisch hoge niveau van 179 punten (2015=100). Vanaf januari 2022 steeg de index met 20%. Er is eveneens een stijging zichtbaar over de langere termijn. In 2017 lag de consumentenprijs van eieren nog op 111 punten. Geen van andere producten in deze monitor kent zo’n sterke stijging.

De index voor de prijzen af pakstation (PPI) is de afgelopen twee maanden gestegen van 141 punten in september naar 162 punten in november, een stijging van 15%. Dit betreft de producentenprijs binnenland. Ook de prijsindex voor afzet naar het buitenland is de afgelopen maanden duidelijk gestegen.

De prijsindex af boerderij is sterk gestegen van 173 punten in september naar 223 in november, een stijging van 29%. Hiermee ligt de prijsindex af boerderij op ruim het dubbele van het prijsniveau in 2015 (index 2015 = 100 punten). Voor een deel is dit onderdeel van het reguliere seizoenspatroon; in het najaar nemen de eierprijzen meestal toe. De af-boerderijprijsindex heeft betrekking op reguliere scharreleieren die naar de foodservice gaan of worden geëxporteerd. De Nederlandse supermarkten verkopen bijna uitsluitend eieren met een keurmerk. Dit zijn het Beter Leven keurmerk met 1 ster (scharrelei), 2 sterren (vrije-uitloopeieren) of 3 sterren (vooral biologische eieren). Deze eieren worden door de leghennenhouders voornamelijk middels contracten met een vaste prijs verkocht. De weergegeven consumentenprijs en de prijs af boerderij zijn dus niet goed te vergelijken.

Keten
De tafeleieren in het schap bij de supermarkten zijn direct door de pakstations afgeleverd of door grossiers via de pakstations. Leghennenhouders leveren eieren aan de pakstations, verpakken zelf of leveren aan de eiproductenindustrie. In de eierketen zijn broederijen en opfokkers van jonge hennen belangrijke voorschakels. Mengvoerfabrikanten zijn belangrijke toeleveranciers.

Toelichting op drie niveaus
Bijna 90% van de tafeleieren wordt afgezet via de supermarkten. Er is geen noemenswaardige import van eieren voor de afzet via supermarkten. In Nederland houden circa 850 bedrijven leghennen, in verschillende houderijsystemen. Het merendeel van de hennen wordt gehouden als scharrelhen. Daarnaast worden ook hennen gehouden in de biologische houderij, overige systemen met vrije uitloop of in kooihuisvesting (‘koloniekooien’).

De geproduceerde eieren worden op de boerderij verpakt of geleverd aan de 14 middelgrote en grote pakstations. Deze sorteren en verpakken de eieren in consumentenverpakkingen. De Nederlandse pakstations leveren tafeleieren aan supermarkten in Nederland (circa 30% van de productie) en Duitsland (ook circa 30% van de productie). Een deel van de eieren (30 tot 35%) gaat naar de eiproductenindustrie in of buiten Nederland, waar ze worden verwerkt tot vloeibaar of gedroogd eiproduct. Dit eiproduct wordt vervolgens weer gekocht door de levensmiddelenindustrie, waarbij fabrikanten van sauzen en pasta en bakkerijen belangrijke afnemers zijn.

Prijsvorming
De leghennenhouders maken veelal per legronde afspraken met een pakstation. Naast kwaliteitsaspecten kan er ook een afspraak gemaakt worden over de prijs voor de eieren. Veel leghennenhouders werken met een vrije marktprijs, waarbij voor elke geleverde partij eieren de dan geldende marktprijs betaald wordt. Er is een duidelijk seizoenspatroon in de marktprijzen. ’s Zomers zijn de eierprijzen voor de leghennenhouders in de regel lager dan in de rest van het jaar. Steeds meer leghennenhouders leveren eieren met het Beter Leven keurmerk aan de Nederlandse detailhandel en werken daarbij met vaste contractprijzen. Voor elke ronde leghennen worden prijsafspraken gemaakt. Ook bedrijven met vrije uitloop en biologische hennen werken vooral met vaste prijsafspraken.

Prijsindices
De diverse prijsindices sluiten niet helemaal naadloos op elkaar aan. De consumentenprijsindex (CPI) is gebaseerd op de prijzen voor tafeleieren in de supermarkt: dat zijn bijna uitsluitend eieren met een keurmerk. De producentenprijsindex (PPI) is gebaseerd op de binnenlandse opbrengstprijzen van pakstations én die van de eiproductenindustrie. De prijs af boerderij (API) is gebaseerd op reguliere scharreleieren, die naar de foodservice (onder andere horeca, catering) gaan of geëxporteerd worden.


Kies een keten
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

• Gegevens over de PPI 2012-heden van CBS Statline (Indices van laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens).
• Gegevens over de gebruikte PPI 2005-2012 van CBS Statline.
• Gegevens over de gebruikte CPI 2000-heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens).Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page