Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Select an indicator
Actuele voedselprijzen - Eieren

Consumentenprijs eieren op hoog niveau
3/19/2020

De consumentenprijsindex van eieren steeg licht in november en december en uitgekomen op 140 punten (2015=100). De prijzen af eierpakstation vertoonde ook een kleine stijging in november en december. De eierprijzen af boerderij laten een positieve trend zien. In september was de index nog 99 punten en in volgende maanden steeg de index geleidelijk naar 113 in december. Dit is conform het normale seizoenpatroon met hogere prijzen in het najaar en een grotere vraag naar eieren in de feestmand december.Prijsontwikkeling
De consumentenprijsindex van eieren is in november en december iets gestegen. In december was de prijsindex 140 (2015=100) en dat is onveranderd hoog. In het supermarktschap zijn grote verschillen in prijs tussen de verschillende soorten eieren. Vooral witte eieren zijn duidelijk goedkoper dan bruine eieren. Ook worden er steeds meer eieren verkocht met het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dit kan mogelijk de kleine verhoging in winkelprijzen van de laatste maanden verklaren.  De producentenprijs (voor de producten af eierpakstation) is in november en december ook iets gestegen. In december was de index 96 (2015=100). De prijs af boerderij is in dezelfde periode blijven stijgen. De index voor november was 112 en voor december 113 (2015=100). Deze index heeft betrekking op scharreleieren. De stijging in de maanden aan het einde van het jaar is volgens het normale seizoenspatroon. Eind vorige jaar was er goede vraag naar eieren en er waren weinig voorraden van eieren bij de pakstations en de eierverwerkende industrie.

Keten
De tafeleieren in het schap bij de supermarkten zijn direct door de pakstations afgeleverd of door grossiers via de pakstations. Leghennenhouders leveren eieren aan de pakstations, verpakken zelf of leveren aan de eiproductenindustrie. Broederijen en de opfokkers van jonge hennen zijn belangrijke voorschakels in de eierketen. Mengvoerfabrikanten zijn belangrijke toeleveranciers in de sector.

Toelichting op drie niveaus
Bijna 90% van de tafeleieren wordt afgezet via de supermarkten. Er is geen noemenswaardige import van eieren voor de afzet via supermarkten. In Nederland houden circa 1.000 bedrijven leghennen, in verschillende houderijsystemen. Het merendeel van de hennen wordt gehouden als scharrelhen. Daarnaast worden ook hennen gehouden in kooihuisvesting, vrije uitloop en biologisch.

De geproduceerde eieren worden op de boerderij verpakt of geleverd aan de 14 middelgrote en grote pakstations. Deze sorteren en verpakken de eieren in consumentenverpakkingen. De Nederlandse pakstations leveren tafeleieren aan supermarkten in Nederland (circa 30% van de productie) en Duitsland (ook circa 30% van de productie). Een deel van de eieren (30 tot 35%) gaat naar de eiproductenindustrie in Nederland en het buitenland. Daar worden de eieren verwerkt tot vloeibaar of gedroogd eiproduct. Dit eiproduct wordt vervolgens weer gekocht door de levensmiddelenindustrie, waarbij fabrikanten van sauzen en pasta en bakkerijen belangrijke afnemers zijn.  
 
Prijsvorming 
De leghennenhouders maken veelal per legronde afspraken met een pakstation. Naast kwaliteitsaspecten kan er ook een afspraak gemaakt worden over de prijs voor de eieren. Het merendeel van de leghennenhouders werkt echter met een vrije marktprijs. Dat betekent dat voor elke geleverde partij eieren de marktprijs van dat moment betaald wordt. Er is een duidelijk seizoenspatroon in de marktprijzen. ’s Zomers zijn de eierprijzen voor de leghennenhouders in de regel lager dan in de rest van het jaar. Op detailhandelsniveau zijn de prijzen vrij stabiel.

Prijsindices
De consumentenprijsindex (CPI) is gebaseerd op de prijzen voor tafeleieren in de supermarkt. De PPI is gebaseerd op de opbrengstprijzen van pakstations én die van de eiproductenindustrie.


Kies een keten
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

• Gegevens over de PPI 2012-heden van CBS Statline (Indices van laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens).
• Gegevens over de gebruikte PPI 2005-2012 van CBS Statline.
• Gegevens over de gebruikte CPI 2000-heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens).Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page