Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Select an indicator
Actuele voedselprijzen - Eieren

Eierprijs in de supermarkt stabiel
11/24/2021

De consumentenprijsindex van eieren is in augustus en september weinig veranderd. De prijzen af pakstation voor afzet in binnenland zijn wel iets gestegen met een index van 109 in september. De prijsindex voor afzet naar het buitenland ligt op een duidelijk lager niveau en is in augstus en september ook weinig veranderd. De eierprijzen af boerderij zijn in augustus eerst iets gedaald om daarna in september duidelijk te stijgen. Een hogere eierprijs is voor leghennenhouder noodzakelijk, omdat de voerkosten de laatste maanden sterk gestegen zijn. Prijsontwikkeling
Volgens het normale seizoenpatroon stijgen de eierprijzen voor de pluimveehouder na de zomer. Ook dit jaar is dit het geval met een duidelijke stijging van de index van 86 in augustus naar 96 in de maand september. Dat is een stijging van 10% over deze twee maanden. De index voor de prijzen af pakstation zijn in augustus en september met 1 punt gestegen. De index voor september staat nu op 109.

De consumentenprijzen zijn al lange tijd min of meer gelijk. In januari van dit jaar was de index 144 en in september was de index 145. In alle tussenliggende maanden was de index 144 of 145. Duidelijk vermeld moet worden dat de prijsindex af boerderij betrekking heeft op reguliere scharreleieren. Deze eieren gaan naar de foodservice of worden geëxporteerd. De Nederlandse supermarkten verkopen bijna uitsluitend eieren met een keurmerk. Dit zijn het Beter Leven keurmerk met 1 ster (scharrelei), 2 sterren (vrije-uitloopeieren) of 3 sterren (vooral biologische eieren). Deze eieren worden door de leghennenhouders vooral volgens contracten met een vaste prijs verkocht. Om deze reden moeten de cijfers over de vergelijking van de consumentenprijs en de af-boerderijprijs voorzichtig geïnterpreteerd worden. Sinds het begin van jaar stijgen de kosten voor de pluimveehouder door hogere voerprijzen. Omdat 65% van de kostprijs betrekking heeft op voerkosten is de voerprijs van grote invloed op de totale kosten en de marge. Hogere eierprijzen zijn noodzakelijk om een marge te behouden om ook de overige kosten te dekken.

Keten
De tafeleieren in het schap bij de supermarkten zijn direct door de pakstations afgeleverd of door grossiers via de pakstations. Leghennenhouders leveren eieren aan de pakstations, verpakken zelf of leveren aan de eiproductenindustrie. Broederijen en de opfokkers van jonge hennen zijn belangrijke voorschakels in de eierketen. Mengvoerfabrikanten zijn belangrijke toeleveranciers in de sector.

Toelichting op drie niveaus
Bijna 90% van de tafeleieren wordt afgezet via de supermarkten. Er is geen noemenswaardige import van eieren voor de afzet via supermarkten. In Nederland houden circa 900 bedrijven leghennen, in verschillende houderijsystemen. Het merendeel van de hennen wordt gehouden als scharrelhen. Daarnaast worden ook hennen gehouden in kooihuisvesting, vrije uitloop en biologisch.

De geproduceerde eieren worden op de boerderij verpakt of geleverd aan de 14 middelgrote en grote pakstations. Deze sorteren en verpakken de eieren in consumentenverpakkingen. De Nederlandse pakstations leveren tafeleieren aan supermarkten in Nederland (circa 30% van de productie) en Duitsland (ook circa 30% van de productie). Een deel van de eieren (30 tot 35%) gaat naar de eiproductenindustrie in Nederland en het buitenland. Daar worden de eieren verwerkt tot vloeibaar of gedroogd eiproduct. Dit eiproduct wordt vervolgens weer gekocht door de levensmiddelenindustrie, waarbij fabrikanten van sauzen en pasta en bakkerijen belangrijke afnemers zijn.

Prijsvorming 
De leghennenhouders maken veelal per legronde afspraken met een pakstation. Naast kwaliteitsaspecten kan er ook een afspraak gemaakt worden over de prijs voor de eieren. Veel leghennenhouders werken met een vrije marktprijs. Dat betekent dat voor elke geleverde partij eieren de marktprijs van dat moment betaald wordt. Er is een duidelijk seizoenspatroon in de marktprijzen. ’s Zomers zijn de eierprijzen voor de leghennenhouders in de regel lager dan in de rest van het jaar. Steeds meer leghennenhouders, die eieren met het Beter Leven keurmerk leveren aan de Nederlandse detailhandel, werken met vaste contractprijzen. Voor elke ronde leghennen worden prijsafspraken gemaakt.

Prijsindices
De consumentenprijsindex (CPI) is gebaseerd op de prijzen voor tafeleieren in de supermarkt. Dit zijn bijna uitsluitend eieren met een keurmerk. De PPI is gebaseerd op de binnenlandse opbrengstprijzen van pakstations én die van de eiproductenindustrie. De API is gebaseerd op reguliere scharreleieren, die naar de food service gaan of geëxporteerd worden.


Kies een keten
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

• Gegevens over de PPI 2012-heden van CBS Statline (Indices van laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens).
• Gegevens over de gebruikte PPI 2005-2012 van CBS Statline.
• Gegevens over de gebruikte CPI 2000-heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens).Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page