Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Select an indicator
Actuele voedselprijzen - Pluimveevlees

Consumentenprijs kip gelijk gebleven
2/2/2023

In november 2022 lag de consumentenprijsindex van pluimveevlees met 140 punten op ongeveer hetzelfde niveau als in september. De prijzen af slachterij op de binnenlandse markt zijn iets gedaald. De producentenprijsindex staat in november op ruim 150 punten, bijna 1% lager dan in september. Ook de index van de prijzen af boerderij, die geldt voor reguliere, snelgroeiende vleeskuikens, is met 1% afgenomen en staat in november op 139 punten. De prijzen af boerderij liggen wel 38% hoger dan in november 2021.

 

Prijsontwikkeling
De consumentenprijsindex (CPI) van pluimveevlees ligt in november op 140 punten (2015=100), vrijwel gelijk aan de prijs geobserveerd in september. De prijsindex van de producten af slachterij binnenland (PPI) is in deze periode gedaald van 152 naar 150 punten, een daling van 1%. De producentenprijs buitenland (niet in de figuur) is ongeveer gelijk gebleven.

De index van de af-boerderijprijzen is in oktober en november gedaald van 140 naar 139 punten, wat ook een daling is van ongeveer 1%. In januari lag het prijsniveau nog op 109 punten. Ten opzichte van november het jaar ervoor lagen de af-boerderijprijzen 38% hoger. De af-boerderijprijzen hebben betrekking op de snelgroeiende vleeskuikens die worden gehouden voor de foodservicemarkt en voor de export (vooral naar Duitsland en het VK).

Het vlees van de langzaam groeiende kuikens – supermarktconcepten en Beter Leven 1 ster vleeskuikens die 35 à 40% van het totaal uitmaken – wordt verkocht in de Nederlandse supermarkten. Een index van de af-boerderijprijzen van deze vleeskuikens is niet beschikbaar.

De voerprijs blijft hoog, maar is in de maanden oktober en november wel iets gedaald. Voerkosten maken 60 tot 70% uit van de totale kosten en zijn dus zeer bepalend voor de bedrijfsresultaten. Ook gas en elektriciteit blijven duur. De huidige opbrengstprijzen zullen voor de meeste bedrijven ruim kostendekkend zijn. De sector wordt echter nog altijd geconfronteerd met uitbraken van vogelgriep. Er worden dieren geruimd, er is extra leegstand en er zijn vervoersbeperkingen die extra kosten met zich meebrengen.

Keten
De hoofdmoot (90 tot 95%) van de binnenlandse afzet van pluimveevleesproducten wordt verkocht in supermarkten, met verse kipfilet als belangrijkste product. De pluimveeketen is sterk geïntegreerd, waarbij de slachterijen regelen dat de productie van de verschillende schakels op elkaar wordt afgestemd. Slachterijen en verwerkers leveren aan de retailers en vleeskuikenbedrijven leveren kuikens aan de slachterijen. Vermeerderaars (producenten van broedeieren), kuikenbroederijen en mengvoerleveranciers zijn belangrijke toeleveranciers voor vleeskuikenbedrijven.

Toelichting op drie niveaus
Er zijn ongeveer tien middelgrote en grote slachterijen in Nederland. De verdere verwerking wordt veelal gedaan op een andere locatie dan de slachterij, door een bedrijf dat de geslachte kuikens verwerkt tot consumentenproducten (kipfilets, drumsticks, dijen, vleugels). De grootste spelers binnen Nederland slachten en verwerken zelf; qua volume hebben deze bedrijven ruim meer dan de helft van de markt in handen.

Er zijn ongeveer 600 bedrijven die vleeskuikens houden. Zes- tot achtmaal per jaar leveren zij vleeskuikens met een gewicht van 2 à 2,5 kg aan de slachterij. De slachterijen en verwerkers leveren het pluimveevlees verpakt ‘op schaal’ aan de retailers. Meer dan de helft van de Nederlandse productie wordt geëxporteerd, vooral naar het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Ook wordt pluimveevlees geïmporteerd, met name voor gebruik in de foodservice en de verwerkende industrie.

Binnen de groep vleeskuikenhouders houdt een deel langzaam groeiende vleeskuikens (circa 35% van de kuikens), waarvan het vlees in de vorm van allerlei concepten in de Nederlandse supermarkten verkocht wordt.

Prijsvorming
De consumentenprijs van kip kent weinig seizoensinvloeden. Meestal daalt de prijs in januari om tegen de zomer weer te stijgen. Vleesverwerkers maken met de inkopers van de supermarkten afspraken over de kwaliteit en prijs van de producten. Er worden 1- tot 2-jaarscontracten afgesloten na tendering. Soms worden afspraken gemaakt op basis van de inkoopprijs bij de pluimveehouders. Een belangrijk deel wordt geëxporteerd. De prijzen op de buitenlandse markten hebben invloed op de prijs in Nederland, bij de vleesverwerkers, maar ook af boerderij. Prijzen af boerderij worden bepaald door de slachterijen en zijn afhankelijk van het moment van leveren. Bijna alle vleeskuikenhouders hebben een jaarcontract voor het leveren van de vleeskuikens aan een slachterij. In het contract staan afspraken over de leveringen en de kwaliteit van de kuikens, maar niet over de prijs.

Prijsindices
Het merendeel van de Nederlandse vleeskuikenhouders (met circa 65% van de kuikens) houdt gangbare snelgroeiende kuikens. Het vlees van deze kuikens wordt afgezet in de foodservice (vooral quickservice-restaurants) of geëxporteerd. De prijs af boerderij (API) is gebaseerd op de marktprijs van de gangbare snelgroeiende kuikens. De consumentenprijs is echter gebaseerd op de prijzen in de Nederlandse supermarkten en heeft dus betrekking op de langzaam groeiende vleeskuikens. In een normale situatie is er een wisselwerking tussen de prijs af boerderij van de snelgroeiende en langzaam groeiende vleeskuikens.


Kies een keten
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
• Gegevens over de PPI 2012-heden van CBS Statline (Indices van laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens). Deze PPI heeft betrekking op binnenlandse de afzetprijzen, dus is voornamelijk gebaseerd op prijzen voor traag groeiende vleeskuikens.
• Gegevens over de gebruikte PPI 2005-2012 van CBS Statline.
• Gegevens over de gebruikte CPI 2000-heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens). De CPI is gebaseerd op vlees van traag groeiende vleeskuikens. 
De af boerderij prijzen zijn gebaseerd op prijzen van reguliere vleeskuikens. Deze index sluit dus niet goed meer aan op de PPI en de CPI.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page