Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Select an indicator
Actuele voedselprijzen - Pluimveevlees

Prijzen in pluimveevleesketen blijven stijgen
5/20/2022

In maart was de consumentenprijsindex van pluimveevlees ongeveer 1,5% hoger dan twee maanden daarvoor. De prijzen af slachterij op de binnenlandse markt lagen 15% hoger, vooral gedreven door een sterke stijging in de maand maart. Deze producentenprijsindex kwam uit op een recordhoogte van 138 punten (2015=100). De index van de prijzen af boerderij, die betrekking heeft op de reguliere, snelgroeiende vleeskuikens, steeg van 109 in januari naar 122 in maart. 

Het is de vraag of deze stijging van 13% voldoende is om vleeskuikenhouders voor de fors gestegen kosten van voer en energie te compenseren. Bij de langzaam groeiende kuikens (supermarktconcept en Beter Leven 1 ster vleeskuiken) is de af-boerderijprijs wel meegestegen met de hogere voerprijzen.

 

Prijsontwikkeling
In de maanden februari en maart nam de consumentenprijsindex (CPI) van pluimveevlees iets toe en kwam uit op 123 punten, een stijging van circa 1,5%. De prijsindex van de producten af slachterij binnenland (PPI) steeg van 120 in januari naar 138 in maart, een stijging van 15%. Ook de producentenprijs buitenland (niet in de figuur) is in maart duidelijk toegenomen.

De index van de af-boerderijprijzen is met 13% gestegen. In de maanden december en januari was de index ongeveer 107, om vervolgens te stijgen naar 122 punten in maart. Deze boerderijprijzen hebben betrekking op reguliere, snelgroeiende vleeskuikens die worden gehouden voor de foodservicemarkt en voor de export (vooral naar Duitsland en het VK). Ondanks het relatief hoge niveau van de prijzen blijven de inkomens laag, voornamelijk door de sterk gestegen kosten. Tussen januari 2021 en januari 2022 is de voerprijs namelijk met 25% gestegen. De prijs van voer is sindsdien zelfs nog verder gestegen. Omdat voerkosten 60 tot 70% uitmaken van de totale kosten heeft dit grote gevolgen voor de rentabiliteit.

Ook de prijzen af boerderij voor langzaam groeiende kuikens (supermarktconcepten en Beter Leven 1 ster vleeskuikens) zijn de laatste maanden gestegen. Hier bewegen de opbrengstprijzen meer mee met de ontwikkeling in de voerprijzen. Het vlees van deze kuikens (circa 35% van de vleeskuikens) wordt verkocht in de Nederlandse supermarkten. Een index van de boerderijprijzen van deze vleeskuikens is niet beschikbaar.

Keten
De hoofdmoot (90 tot 95%) van de binnenlandse afzet van pluimveevleesproducten wordt verkocht in supermarkten, met verse kipfilet als belangrijkste product. De pluimveeketen is sterk geïntegreerd, waarbij de slachterijen regelen dat de productie van de verschillende schakels op elkaar wordt afgestemd. Slachterijen en verwerkers leveren aan de retailers en vleeskuikenbedrijven leveren kuikens aan de slachterijen. Vermeerderaars (producenten van broedeieren), kuikenbroederijen en mengvoerleveranciers zijn belangrijke toeleveranciers voor vleeskuikenbedrijven.

Toelichting op drie niveaus
Er zijn ongeveer tien middelgrote en grote slachterijen in Nederland. De verdere verwerking wordt veelal gedaan op een andere locatie dan de slachterij, door een bedrijf dat de geslachte kuikens verwerkt tot consumentenproducten (kipfilets, drumsticks, dijen, vleugels). De drie grootste spelers binnen Nederland slachten en verwerken zelf; qua volume hebben deze bedrijven ruim meer dan de helft van de markt in handen.

Er zijn ongeveer 600 bedrijven die vleeskuikens houden. Zes- tot achtmaal per jaar leveren zij vleeskuikens met een gewicht van 2 à 2,5 kg aan de slachterij. De slachterijen en verwerkers leveren het pluimveevlees verpakt ‘op schaal’ aan de retailers. Meer dan de helft van de Nederlandse productie wordt geëxporteerd, vooral naar het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Ook wordt pluimveevlees geïmporteerd, met name voor gebruik in de foodservice en de verwerkende industrie.

Binnen de groep vleeskuikenhouders houdt een deel langzaam groeiende vleeskuikens (circa 35% van de kuikens), waarvan het vlees in de vorm van allerlei concepten in de Nederlandse supermarkten verkocht wordt.

Prijsvorming
De consumentenprijs van kip kent weinig seizoensinvloeden. Meestal daalt de prijs in januari om richting de zomer weer te stijgen. Vleesverwerkers maken met de inkopers van de supermarkten afspraken over de kwaliteit en prijs van de producten. Er worden 1- tot 2-jaarscontracten afgesloten na tendering. Soms worden afspraken gemaakt op basis van de inkoopprijs bij de pluimveehouders. Een belangrijk deel wordt geëxporteerd. De prijzen op de buitenlandse markten hebben invloed op de prijs in Nederland, bij de vleesverwerkers, maar ook af-boerderij. Prijzen af boerderij worden bepaald door de slachterijen en zijn afhankelijk van het moment van leveren. Bijna alle vleeskuikenhouders hebben een jaarcontract voor het leveren van de vleeskuikens aan een slachterij. In het contract staan afspraken over de leveringen en de kwaliteit van de kuikens, maar niet over de prijs.

Prijsindices
Het merendeel van de Nederlandse vleeskuikenhouders (met circa 65% van de kuikens) houdt gangbare snelgroeiende kuikens. Het vlees van deze kuikens wordt afgezet in de foodservice (vooral quickservice-restaurants) of geëxporteerd. De prijs af boerderij (API) is gebaseerd op de marktprijs van de gangbare snelgroeiende kuikens. De consumentenprijs is echter gebaseerd op de prijzen in de Nederlandse supermarkten en heeft dus betrekking op de langzaam groeiende vleeskuikens. In een normale situatie is er een wisselwerking tussen de prijs af boerderij van de snelgroeiende en langzaam groeiende vleeskuikens.


Kies een keten
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
• Gegevens over de PPI 2012-heden van CBS Statline (Indices van laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens). Deze PPI heeft betrekking op binnenlandse de afzetprijzen, dus is voornamelijk gebaseerd op prijzen voor traag groeiende vleeskuikens.
• Gegevens over de gebruikte PPI 2005-2012 van CBS Statline.
• Gegevens over de gebruikte CPI 2000-heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens). De CPI is gebaseerd op vlees van traag groeiende vleeskuikens. 
De af boerderij prijzen zijn gebaseerd op prijzen van reguliere vleeskuikens. Deze index sluit dus niet goed meer aan op de PPI en de CPI.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page