Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Select an indicator
Actuele voedselprijzen - Rundvlees

Consumentenprijs rundvlees op hoog niveau
2/14/2018

De consumentenprijsindex van rundvlees heeft in november een recordhoogte van 115 punten (2010=100) bereikt en is in december uitgekomen op 114 punten. Dat is bijna 4% hoger dan in december 2016. Ondanks het grote aanbod slachtkoeien in 2017, vanwege de fosfaatreductiemaatregelen, is de prijs af boerderij relatief hoog met 127 punten in december. Dit komt door gunstige ontwikkelingen op buitenlandse markten. De prijsindex van slachterijen en uitsnijderijen (PPI) kende een stijging naar 112 punten in november - het hoogste niveau van het jaar - en eindigde met 111 punten in december.Prijsontwikkeling
De consumentenprijsindex is in december geëindigd op een relatief hoog niveau van 114 punten. Dit past in een seizoenspatroon. Sinds 2015 lag de maandelijkse prijsindex voor rundvlees rond 109 punten (2010=100) en de (seizoens)schommelingen waren beperkt. Vanaf april 2017 is daar verandering in gekomen door een ingezette stijging. In november heeft de consumentenprijs een recordhoogte van 115 punten bereikt.

De prijsindex van slachterijen en uitsnijderijen (PPI) kent eveneens een relatief hoog niveau aan het einde van het jaar met 112 punten in november en 111 punten in december. In 2016 en 2017 zijn de schommelingen in de PPI relatief groot met wel tot bijna 20 punten verschil tussen het hogere niveau rond de jaarwisseling en het lagere niveau in de zomer. De schommelingen passen in een seizoenspatroon. In 2017 lag de PPI gemiddeld 3 punten hoger dan in het jaar daarvoor.

De prijsindex af boerderij is na een daling van 13 punten vanaf september in december geëindigd op 127 punten, 20% hoger dan eind 2016. De rundvleesmarkt wordt sterk beïnvloed door de ontwikkelingen op de zuivelmarkt. In 2017 is het aanbod runderen ruim, met name doordat er melkkoeien vanuit het fosfaatreductieplan zijn afgestoten. Er zijn ruim 700 duizend runderen geslacht; dat zijn 100 duizend meer dan in 2016 en ruim 200 duizend meer dan in 2015. Desondanks is de prijsindex af boerderij gestegen naar 140 punten in september, de maximumhoogte in 2017. In januari 2017 stond de prijsindex nog op 106 punten, de laagste stand sinds het einde van 2011. De stijging van prijzen van slachtrunderen komt door de gunstige buitenlandse vraag naar rundvlees en hoge prijzen op de buitenlandse markten. In 2018 wordt nog meer uitstoot uit de melkveehouderij verwacht en het is onzeker of deze dan nog tegen een gunstige prijs afgezet kan orden.

Keten
Consumenten kopen vers rundvlees bij de slager of de supermarkt. Deze kopen vlees via de groothandel of rechtstreeks van de vleesindustrie. Die bestaat uit slachterijen, uitsnijderijen en vleesverwerkers. Slachterijen kopen runderen rechtstreeks van de veehouders of met tussenkomst van handelaren en commissionairs. Runderen komen uit de vleesstierhouderij of de melkveehouderij. De meeste slachtingen van volwassen runderen in Nederland zijn de slachtingen van het afgestoten melkvee.

Toelichting op drie niveaus
De consumptie van rundvlees in Nederland is aan het dalen. In 2016 is het verbruik van rundvlees 15,4 kg per hoofd van de bevolking. Er is een seizoenspatroon in de afzet, met pieken in januari, het barbecueseizoen en in december (feestdagenmaand).

Er zijn in Nederland negen slachterijen actief met meer dan 10.000 runderslachtingen per jaar (referentiejaar 2012). In 2017 zijn in totaal 701 duizend (volwassen) runderen geslacht met een geslacht gewicht van 222 duizend ton. In 2016 werd minder rundvlees (inclusief eetbaar slachtafval) geïmporteerd (406 duizend ton) dan geëxporteerd (423 duizend ton).

Het Nederlandse rundvlees komt van de melkveehouderij en van de vleesstierhouderij. Ten opzichte van de melkveehouderij is de stierhouderij een bescheiden tak. De circa 26.000 bedrijven met rundvee houden in totaal 4,9 miljoen stuks rundvee, waarvan in totaal 2,9 miljoen stuks jongvee en koeien voor de melkveehouderij.

Prijsvorming
Supermarkten maken raamcontracten met leveranciers van rundvlees over de prijs en andere voorwaarden, bijvoorbeeld over aanvoervolumes tijdens bijzondere (piek)momenten. De prijsontwikkeling van rundvlees weerspiegelt de internationale marktsituatie. Ondanks de seizoenspatronen volgen de prijzen af boerderij van slachtrunderen, de producentenprijzen en de consumentenprijzen elkaar slechts in beperkte mate. Dit wordt mede verklaard door het grote belang van de import van rundvlees voor de consumptie in Nederland. Daarbij komt dat de inkoop van vlees slechts één van de kostencomponenten is bij de productie van vlees en vleeswaren in de verwerkende industrie en distributie via de retail. In het kader van het EU-landbouwmarkt- en prijsbeleid is rundvlees jarenlang een beschermd product geweest, waarbij de overheid de prijs ondersteunde. Door een reeks hervormingen is de markt geliberaliseerd. Vroeger speelden fysieke veemarkten een belangrijke rol. Om verspreiding van veeziektes te voorkomen, zijn de meeste veemarkten aan het begin van deze eeuw gesloten. Met de opkomst van het internet zijn virtuele veemarkten ontstaan die het mogelijk maken voor veehouders de prijsontwikkelingen beter te volgen.Kies een keten
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Gegevens over de PPI van CBS Statline (indices van de laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens).
 • Gegevens over de gebruikte CPI 1995-2009 van CBS Statline.
 • Gegevens over de gebruikte CPI 2010-heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens).


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page