Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Grondmarkt
     
Grondmarkt
Select an indicator
Grondprijs - Land- en tuinbouw

Herstel agrarische grondprijs, grasland blijft achter
11/6/2019

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is na de dalingen in het eerste halfjaar van 2019 gestegen: van € 58.200 per ha in het tweede kwartaal naar € 62.200 per ha in het derde kwartaal (+6,9%). Deze prijs is 2,1% hoger dan de prijs van € 60.900 per ha over heel 2018. De hogere agrarische grondprijs is te danken aan de prijsstijging van bouw- en snijmaisland. De gemiddelde prijs van grasland is in het derde kwartaal van 2019 met € 54.500 per ha praktisch gelijk aan die in het tweede kwartaal, bijna 3% lager dan de gemiddelde prijs over heel 2018 (€ 56.000 per ha).
Prijzen van bouwland en grasland 
De hogere agrarische grondprijs is te danken aan de prijsstijging van bouw- en snijmaisland. De gemiddelde prijs van bouwland is in het derde kwartaal van 2019 met 12% toegenomen tot € 73.700 (figuur 1); dat is 7% boven de gemiddelde prijs in 2018 (€ 68.900 per ha). De gemiddelde prijs van snijmaisland is in het derde kwartaal van 2019 ook met 12% gestegen, tot € 68.000 per ha. De prijs van dit grondgebruik is niet afzonderlijk in figuur 1 opgenomen, maar onderdeel van het totaalcijfer van landbouwgrond.
De gemiddelde prijs van grasland is in het derde kwartaal van 2019 met € 54.500 per ha praktisch gelijk aan die in het tweede kwartaal. In vergelijking met de gemiddelde prijs over heel 2018 (€ 56.000 per ha) is de prijs bijna 3% lager uitgekomen.

Grondmobiliteit
In het derde kwartaal van 2019 is 12% minder grond verhandeld dan in hetzelfde kwartaal een jaar daarvoor, respectievelijk 4.600 ha en 5.200 ha. Gemeten over de laatste vier kwartalen (2018Q4 tot en met 2019Q3) is in totaal 31.300 ha grond in andere handen overgegaan, 10% minder dan de 34.800 ha in dezelfde periode een jaar eerder (2017Q4-2018Q3). De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de vier laatste kwartalen bedraagt 1,8% (tegen 2,0% een jaar eerder). Een vergelijking van de grondmobiliteit met die in het voorgaande kwartaal is niet zinvol door het seizoenpatroon met weinig transacties in het derde kwartaal.

 

Regionale grondprijzen 

Aan de hand van vier landsdelen wordt een indruk gegeven van de regionale verscheidenheid op de agrarische grondmarkt. Deze landsdelen zijn opgebouwd uit de 14 groepen van landbouwgebieden. Landsdeel Zuid kent meestal de hoogste gemiddelde grondprijs; in 2018 lag deze 16% boven het Nederlandse gemiddelde. Landbouwgrond in landsdeel Noord is het laagst geprijsd; in 2018 lag deze 12% onder het landelijk gemiddelde.

 


Landsdeel Noord
De gemiddelde agrarische grondprijs in landsdeel Noord is in het derde kwartaal van 2019 met 9% gestegen: van € 49.100 in het tweede kwartaal van 2019 tot € 53.700 per ha. Over heel 2018 is de gemiddelde prijs uitgekomen op € 53.700.
In de laatste vier kwartalen (2018Q4-2019Q3) is in landsdeel Noord 7.700 ha landbouwgrond verhandeld. Dat is 1.300 ha (14%) minder dan in dezelfde periode een jaar daarvoor (2017Q4-2018Q3). De relatieve grondmobiliteit is gedaald van 1,6% naar 1,4%.

Landsdeel Oost
In landsdeel Oost is de gemiddelde agrarische grondprijs in het derde kwartaal van 2019 met 11% toegenomen: van € 61.100 (2e kwartaal 2019) tot € 67.900 per ha. Over het gehele jaar 2018 kwam de grondprijs in Oost uit op € 61.700 per ha.
In landsdeel Oost is in de afgelopen vier kwartalen (2018Q4-2019Q3) 8.600 ha landbouwgrond verhandeld, een afname van 2.400 ha (22%) in vergelijking met een jaar eerder (2017Q4-2018Q3). De relatieve grondmobiliteit is gezakt van 2,0% naar 1,6%.

Landsdeel West
In landsdeel West is de gemiddelde agrarische grondprijs in het derde kwartaal van 2019 met 14% gedaald: van € 59.600 (tweede kwartaal 2019) tot € 51.200 per ha. Het jaargemiddelde voor 2018 bedraagt € 57.500 per ha.
De grondmobiliteit is in landsdeel West met 24% afgenomen: van 5.100 ha in de periode 2017Q4-2018Q3 tot 3.900 ha over de laatste vier kwartalen (2018Q4-2019Q3). De relatieve grondmobiliteit nam af van 2,4% naar 1,9%.

Landsdeel Zuid
In landsdeel Zuid is de gemiddelde agrarische grondprijs in het derde kwartaal van 2019 met 6% gestegen: van € 67.900 (tweede kwartaal 2019) tot € 71.900 per ha. Over heel 2018 ligt de gemiddelde grondprijs op € 70.600 per ha.
Het verhandeld areaal landbouwgrond is in landsdeel Zuid 14% gestegen: van 9.700 ha in de periode 2017Q4-2018Q3 tot 11.100 ha over de laatste vier kwartalen (2018Q4-2019Q3). De relatieve grondmobiliteit is toegenomen van 2,1% naar 2,4%.Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met Kadaster
 • Voor achtergronden en definities: klik hieronder op de toelichting indicator.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page