Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Grondmarkt
     
Grondmarkt
Select an indicator
Grondprijs - Land- en tuinbouw

Agrarische grondprijs verder omhoog
5/5/2021

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland bedroeg 67.400 euro per ha in het eerste kwartaal van 2021. Dat is 3,2% hoger dan in het vierde kwartaal van 2020, en 6% hoger dan de gemiddelde grondprijs over heel 2020. De relatieve grondmobiliteit was over de laatste vier kwartalen 1,75%, tegen 1,62% in dezelfde periode het jaar daarvoor.Prijzen van bouwland en grasland 
De prijs van bouwland bleef in het 1e kwartaal van 2021 gelijk aan de prijs in het 4e kwartaal van 2020: € 74.200 per ha. Dat is ruim 3% boven de prijs over heel 2020 van € 71.800 per ha.

De stijging van de grondprijs in het 1e kwartaal van 2021 kwam voor rekening van gras- en snijmaisland. De prijs van grasland nam met 5% toe tot € 62.900 per ha. Dat is bijna 8% hoger dan de gemiddelde prijs over 2020 van € 58.400 per ha. De prijs van snijmaisland steeg in het 1e kwartaal ook met 5%, tot € 66.600 per ha. De prijs van dit grondgebruik is niet afzonderlijk in de figuur opgenomen, maar is wel onderdeel van het totaalcijfer van landbouwgrond. 


Grondmobiliteit
In het 1e kwartaal van 2021 werd 8.300 ha landbouwgrond verhandeld, ruim 200 ha (3%) meer dan in hetzelfde kwartaal van 2020. Gemeten over de laatste 4 kwartalen (2020Q2 tot en met 2021Q1) is in totaal 31.600 ha grond in andere handen overgegaan. Dat is 2.300 ha (7,8%) meer dan in dezelfde periode een jaar eerder (2019Q2-2020Q1).
De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de 4 laatste kwartalen bedroeg 1,75%, tegen 1,62% in dezelfde periode het jaar daarvoor.


 

Regionale grondprijzen 
Aan de hand van vier landsdelen wordt een indruk gegeven van de regionale verscheidenheid op de agrarische grondmarkt. Deze landsdelen zijn opgebouwd uit de 14 groepen van landbouwgebieden. Landsdeel Zuid kent de hoogste gemiddelde grondprijs; in 2020 lag deze 14% boven het Nederlandse gemiddelde. Landbouwgrond in landsdeel Noord is over het algemeen het laagst geprijsd; over heel 2020 lag deze 11% onder het landelijk gemiddelde.Landsdeel Noord
De gemiddelde agrarische grondprijs in landsdeel Noord steeg in het 1e kwartaal van 2021 met 6%: van € 55.900 in het 4e kwartaal van 2020 tot € 59.300 per ha. Over heel 2020 lag de gemiddelde prijs op € 56.500 per ha.
In de laatste 4 kwartalen (2020Q2-2021Q1) is in landsdeel Noord 8.200 ha landbouwgrond verhandeld. Dat is 700 ha (9%) meer dan in dezelfde periode een jaar daarvoor (2019Q2-2020Q1). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen bedraagt 1,4% (tegen 1,3% een jaar eerder).

Landsdeel Oost
In landsdeel Oost nam de gemiddelde agrarische grondprijs in het 1e kwartaal van 2021 met 7% toe: van € 64.300 (4e kwartaal 2020) tot € 68.900 per ha. Over het gehele jaar 2020 lag de gemiddelde grondprijs in Oost op € 63.700 per ha.
In landsdeel Oost is in de afgelopen 4 kwartalen (2020Q2-2021Q1) 9.400 ha landbouwgrond verhandeld, een toename van 600 ha (7%) in vergelijking met een jaar eerder (2019Q2-2020Q1). De relatieve grondmobiliteit is gestegen van 1,6% tot 1,8%.

Landsdeel West
In landsdeel West steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in het 1e kwartaal van 2021 met 3%: van € 68.600 (4e kwartaal 2020) tot € 70.700 per ha. Het jaargemiddelde voor 2020 bedraagt € 63.700 per ha.
De grondmobiliteit is in landsdeel West met 6% toegenomen: van 3.700 ha in de periode 2019Q2-2020Q1 tot 3.900 ha over de laatste 4 kwartalen (2020Q2-2021Q1). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen komt uit op 1,8%, tegen 1,7% in dezelfde periode het jaar daarvoor.

Landsdeel Zuid
In landsdeel Zuid nam de gemiddelde agrarische grondprijs in het 1e kwartaal van 2021 met 4% toe: van € 72.600 (4e kwartaal 2020) tot € 75.400 per ha. Over heel 2020 ligt de gemiddelde grondprijs op € 72.400 per ha.
Het verhandeld areaal landbouwgrond is in landsdeel Zuid met 9% gestegen: van 9.300 ha in de periode 2019Q2-2020Q1 tot 10.100 ha over de laatste 4 kwartalen (2020Q2-2021Q1). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen is uitgekomen op 2,1%, tegen 1,9% in dezelfde periode het jaar daarvoor.


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met Kadaster
 • Voor achtergronden en definities: klik hieronder op de toelichting indicator.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page