Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Grondmarkt
     
Grondmarkt
Select an indicator
Grondprijs - Land- en tuinbouw

Agrarische grondprijs boven 60.000 euro per ha
2/1/2018

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 2017 uitgekomen op 61.200 euro per ha. Dat is lager dan in het derde kwartaal, maar 6% boven de prijs in de eerste helft van 2017. De sterke toename van de prijs in het derde kwartaal had te maken met een relatief groot areaal bouwland in de IJsselmeerpolders dat tegen een forse prijs is overgedragen. Over heel 2017 ligt de gemiddelde landelijke grondprijs op 59.500 euro per ha, bijna 3% hoger dan in 2016 (57.900 euro per ha).

Grondprijs

 


De prijs van grasland is in het vierde kwartaal van 2017 met 4% omhooggegaan (ten opzichte van het derde kwartaal) tot 57.900 euro per ha. Over heel 2017 noteert grasland een gemiddelde prijs van 55.500 euro, tegen 52.800 euro per ha in 2016: een plus van 5%. De prijs van bouwland is gestegen van 62.000 euro in de eerste helft van 2017 tot 65.500 euro per ha in het vierde kwartaal van 2017. De prijspiek in het derde kwartaal is veroorzaakt door bouwlandtransacties in de IJsselmeerpolders. Over heel 2017 bedraagt de gemiddelde prijs van bouwland 65.500 euro per ha, vrijwel gelijk aan die in 2016.

Grondmobiliteit
In In het vierde kwartaal van 2017 is 12% minder grond verhandeld dan in hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor, respectievelijk 10.500 ha en 11.900. Door het seizoenpatroon - waarbij de handel in het derde kwartaal op een laag pitje staat - is een vergelijking met het voorgaande kwartaal niet zinvol. In heel 2017 is 34.300 ha grond in andere handen overgegaan, wat overeenkomt met de mobiliteit in 2016. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – bedraagt in 2017 (en 2016) 1,9%.

 

Regionale grondprijzen 
 
Landsdeel Noord
De gemiddelde agrarische grondprijs in landsdeel Noord is in het vierde kwartaal van 2017 fors gestegen (20%), van 47.600 euro in het derde kwartaal tot 57.200 euro per ha. Over heel 2017 komt de gemiddelde prijs uit op 52.200 euro, tegen 48.800 euro in 2016, een plus van 7%. In 2017 is in landsdeel Noord 9.100 ha landbouwgrond verhandeld. Dat is een fractie meer dan het jaar daarvoor. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – bedraagt op jaarbasis 1,6%.

Landsdeel Oost
In landsdeel Oost ligt de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal van 2017 met 59.900 euro per ha weer op het niveau van de eerste helft van 2017. De prijspiek in het derde kwartaal is veroorzaakt door de hiervoor genoemde transacties in de IJsselmeerpolders. Over het gehele jaar 2017 komt de grondprijs in Oost uit op 61.800 euro per ha, iets boven het niveau van 2016.In 2017 is in landsdeel Oost 10.400 ha grond verhandeld (figuur 2), vrijwel evenveel als in 2016. De relatieve grondmobiliteit - het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond - beloopt in 2017 (en 2016) 1,9%.

Landsdeel West
In landsdeel West is de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal van 2017 lichtjes (bijna 2%) opgelopen tot 61.600 euro per ha. Het jaargemiddelde voor 2017 bedraagt 58.500 euro, tegen 55.700 euro per ha in 2016, een stijging van 5%. De grondmobiliteit in landsdeel West is licht gedaald: van 5.100 ha in 2016 tot 4.900 in 2017. De relatieve grondmobiliteit - de verhouding tussen de verhandelde landbouwgrond en het totaal areaal landbouwgrond - is zowel in 2016 als in 2017 2,3%.

Landsdeel Zuid
In landsdeel Zuid is de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal van 2017 uitgekomen op 66.900 euro per ha, vrijwel gelijk aan het niveau van de eerste helft van 2017. Over heel 2017 ligt de gemiddelde grondprijs op 66.500 euro per ha, en is daarmee gelijk aan 2016. Het verhandeld areaal landbouwgrond is in landsdeel Zuid een klein beetje afgenomen: van 10.300 ha in 2016 tot 10.000 in 2017. De relatieve grondmobiliteit - de verhouding tussen de verhandelde landbouwgrond en het totaal areaal landbouwgrond - is zowel in 2016 als in 2017 2,1%.

Agrarische grondprijs (eur/ha) en mobiliteit (ha) per landsdeel, 4de kwartaal 2017
Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met Kadaster
 • Voor achtergronden en definities: klik hieronder op de toelichting indicator.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page