Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Uitgaven voeding
     
Uitgaven voeding
Select an indicator
Consumptiepatroon - Duurzaam en biologisch

Consumptie duurzame en biologische voeding voor vijfde jaar op rij gegroeid
10/4/2016

De consumptie van biologisch en ander als duurzaam gecertificeerd voedsel is de afgelopen jaren toegenomen. Duurzaam voedsel is voedsel waarbij tijdens de productie en verwerking meer rekening is gehouden met milieu, dierenwelzijn en/of sociale aspecten dan wettelijk verplicht. Het marktaandeel van voedsel met één of meer onafhankelijk gecontroleerde duurzaamheidskeur-merken is met een totale besteding van minstens 2,6 mld. euro verder opgelopen van 6% in 2013 naar 7% in 2014. In 2014 hebben consumenten voor het vijfde jaar op rij meer dier-, mens- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel gekocht (18%).De grootste stijging (74%) vond plaats in de foodservicemarkt, waar horeca, zorginstellingen en catering onder vallen (Logatcheva, 2015). Deze bijzondere stijging heeft twee oorzaken. Ten eerste was er sprake van een inhaalslag ten opzichte van voorgaande jaren. In 2014 zijn meer gecertificeerde grondstoffen beschikbaar gekomen voor producten voor horeca en catering. Ten tweede zijn relatief veel producten pas in 2014 als ‘duurzaam’ aangemerkt. Het laatste heeft te maken met de aanpassingen van informatie op verpakkingen die fabrikanten hebben gedaan in de aanloop naar de nieuwe Europese etiketteringsrichtlijn, die ingegaan is per december 2014. Bij het aanpassen van etiketten is vaak naast de verplichte informatie over nutriënten ook duurzaamheidskeurmerkinformatie aan de etiketten is toegevoegd.

Ook in supermarkten en speciaalzaken heeft de groei in bestedingen aan duurzaam voedsel van de afgelopen jaren gestaag doorgezet, met respectievelijk 3% en 4% in 2014. Uitgaven aan biologisch voedsel hebben met 35% het hoogste aandeel, gevolgd door UTZ Certified (26%). UTZ Certified is zowel absoluut als procentueel de grootste stijger. Veel producten met koffie, thee en cacaobestanddelen dragen dit keurmerk.

Bestedingen aan duurzaam voedsel in de gemeten kanalen a, verdeeld over de keurmerken, in mln. euro
20132014Mutatie (%)
ASC151717
Biologisch9009576
Beter Leven4264414
Fairtrade/Max Havelaar2712824
MSC145137-5
Milieukeur303516
Rainforest Alliance117116-1
UTZ Certified43071466
Overig b 825213
Totaal keurmerken2,3362,71816
-/- Stapeling (producten met meerdere keurmerken) c 115103-10
Totaal werkelijke bestedingen aan duurzaam voedsel2,2212,61418
a De steekproef bestaat uit de belangrijkste verkoopkanalen voor duurzame voeding: supermarkten, speciaalzaken voor duurzame voeding en buitenhuishoudelijke markt, zoals horeca en catering. Een deel van de supermarkten is in de gegevens niet meegenomen. De supermarkten die wel in de steekproef zitten hebben een gezamenlijk marktaandeel van circa 68%. Andere kanalen in de steekproef zijn voor 100% meegenomen.
b De groep overig bestaat uit de keurmerken Label Rouge, Scharrelvlees en Vrije Uitloop.
c Een artikel kan meerdere keurmerken hebben. Het totaal van de keurmerken ligt daardoor hoger dan het totaal aan bestedingen aan duurzame voeding.
Bron: Logatcheva (2015). Data: LEI/CBS, Foodstep, Bionext, bewerking Wageningen Economic Research.


Biologisch
Biologisch is de enige vorm van duurzame landbouw en voedselproductie waarvoor in de Europese wetgeving normen zijn vastgesteld. Het woord biologisch (als productiemethode) is dan ook wettelijk beschermd. Biologische producten winnen terrein in verkoopkanalen aan consumenten: de bestedingen groeiden in 2014 met 6% ten opzichte van het jaar ervoor, terwijl de totale uitgaven aan voedsel in dat jaar nauwelijks zijn gestegen. Uit een steekproefsgewijze meting bij de belangrijkste verkoopkanalen voor duurzaam voedsel (horeca en catering, speciaalzaken voor duurzame voeding en ruim twee derde van supermarkten) blijkt dat 957 mln. euro is besteed aan biologisch voedsel. Daarvan is het meeste uitgegeven aan aardappelen, groente en fruit (AGF) (180 mln. euro), dranken (164 mln. euro) en zuivel (154 mln. euro). Ondanks de omzetgroei, is het aandeel op de totale uitgaven aan voeding nog altijd bescheiden, 3% van de uitgaven aan voedsel in de steekproef.

Geschat wordt dat als andere, niet gemeten kanalen, zoals boerenmarkten, internet en warenhuizen, meegenomen worden, de uitgaven aan biologisch voedsel circa 1,13 miljard euro in 2014 bedragen (Logatcheva, 2015). 

 
Bestedingen aan biologisch voedsel in de steekproef a , verdeeld over de producten, in mln. euro
Productgroep20132014Mutatie (%)Marktaandeel (%) in totaal voedsel, 2014
AGF1741804%4
Brood, granen, koek en gebak81811%2
Eieren396773%27
Houdbare producten, samengestelde maaltijden en overig1251347%2
Koffie en thee5146-10%2
Vis173397%4
Vlees en vleeswaren11198-11%2
Zuivel1471545%4
Dranken1581644%2
Totaal biologisch9009576%3
a De steekproef bestaat uit de belangrijkste verkoopkanalen voor duurzame voeding: supermarkten, speciaalzaken voor duurzame voeding en buitenhuishoudelijke markt, zoals horeca en catering. Een deel van de supermarkten is in de gegevens niet meegenomen. De supermarkten die wel in de steekproef zitten hebben een gezamenlijk marktaandeel van circa 68%. Andere kanalen in de steekproef zijn voor 100% meegenomen.
Bron: Data LEI/CBS, Foodstep, Bionext, bewerking Wageningen Economic Research.


Kies een sector
Contactpersoon
Katja Logatcheva
070-3358156
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page