Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vis aanvoer
     
Vis aanvoer
Select an indicator
Aanvoer en besomming - Kottervisserij

Aanvoer belangrijke vissoorten flyshootvisserij blijft toenemen; Hoogste scholaanvoer sinds 2001
3/17/2017

De totale aanvoer (levend gewicht) van de Nederlandse kottervloot steeg met ruim 3.000 ton in 2016 (+4%). De aanvoer van schol en tong namen verder toe tot respectievelijk 33,5 mln. kg en 9,5 mln. kg. waarbij de scholaanvoer op het hoogste niveau lag sinds 2001. De aanvoer van bijna al de belangrijke flyshootvissoorten bleef toenemen (rode poon +26%, inktvis +40% en makreel +19%). Alleen de aanvoer van mul nam af met 29% tot 1,5 mln. kg. De vissoorten die het meest aangevoerd worden door de Nederlandse actieve kottervloot zijn schol, garnalen en tong.

In onderstaande figuren is de aanvoer van vis en garnalen weergegeven, verkregen uit VIRIS (levend gewicht).


In 2016 werd ruim 33,6 mln. kg schol aangevoerd, 4% meer dan in 2015. De aanvoer ligt 5% hoger dan het vijfjaarsgemiddelde van 32,2 mln. kg. De aanvoer van tong nam toe met bijna 500 ton tot ruim 9,5 mln. kg. Het beschikbare quotum voor deze soort speelt een belangrijke rol bij de beperkte groei in aanvoer. Op dit moment wordt het tongquotum optimaal benut. De aanvoer van tarbot en griet samen nam tussen 2015 en 2016 licht af met 3%. Eind 2016 moest veel tarbot en griet gediscard worden doordat het quotum voor deze vissoorten al vroegtijdig vol dreigde te raken. 


De aanvoervolumes voor rode poon, mul, inktvis en makreel lagen in 2016 op respectievelijk 3,7 mln. kg, 1,5 mln. kg, 1,1 mln. kg en 1,2 mln kg.


Aan garnalen werd 18,4 mln. kg aangevoerd in 2016, wat 1% minder is dan in 2015. De aanvoer van kabeljauw lag in 2016 op gelijke hoogte als in 2015, namelijk rond de 1,4 mln. kg. De aanvoer van langoestines nam met 34% toe tot bijna 1,5 mln. kg. 
De aanvoer van zeebaars lag met 61 ton op een erg laag niveau en is met 70% afgenomen sinds 2014  

Vangstsamenstelling van twinrig/quadrig, puls en boomkor/SumWing
In onderstaande figuur staat de aanvoer per zeedag weergegeven voor de verschillende segmenten binnen de kottervisserij:

>300 pk kotters:


Puls 80 mm: schol (46%; 1.171 kg) en tong (28%; 707 kg) bepaalden in 2016 voor drie kwart de totale aanvoer, gevolgd door rode poon (5%; 130 kg), tarbot (5%; 120 kg), schar (4%; 107 kg) en griet (3%; 71 kg). In totaal werd in 2016 gemiddeld 2.543 kg per zeedag aangeland. De aanvoer van kabeljauw was beperkt tot 21 kg per zeedag (1%).

Boomkor/SumWing 80mm: Ruim 84% van de totale aanvoer van dit segment bestond in 2016 uit tong en schol. Het aandeel tong (12%, 421 kg per zeedag) lag echter fors (40%) lager dan bij de 80mm pulsvisserij. Ook bij dit segment werd de aanvoer per zeedag verder bepaald door met name tarbot (4%; 154 kg), schar (2%; 85 kg), griet (2%; 70 kg) en rode poon (2%; 60 kg). De aanvoer van kabeljauw lag op 31 kg per zeedag (1%). De totale aanvoer per zeedag kwam uit op 3.430 kg per zeedag.

Boomkor/SumWing +100mm: Maar liefst 90% van de totale aanvoer van dit segment bestond in 2016 uit schol. De aanvoer per zeedag werd verder bepaald door met name schar (3%, 197 kg), tongschar (1%, 77 kg), tong (1%, 71 kg) en tarbot (1%, 67 kg). De aanvoer van kabeljauw lag op 43 kg per zeedag (1%). De totale aanvoer per zeedag kwam met 5.917 kg per zeedag fors hoger uit dan bij de 80mm pulsvisserij (+133%) en 80mm boomkor/SumWingvisserij (+73%).

Twinrig/Quadrig 80mm: Dit segment richt zich vooral op de langoustinevisserij. 34% (478 kg per zeedag) van de aanvoer bestond in 2016 uit langoustines. Daarnaast waren ook schol (47%;658 kg) en tarbot (4%; 58 kg) van belang in de aanvoer waren. De totale aanvoer kwam uit op 1.386 kg per zeedag.

Twinrig/Quadrig +100mm: 85% (3.323 kg per zeedag) van de aanvoer werd in 2016 bepaald door de aanvoer van schol. Overige vissoorten die een belangrijk deel van de aanvoer bepaalden waren schar (6%;215 kg), tongschar (2%; 75 kg) en kabeljauw (2%; 73 kg). De totale aanvoer kwam uit op 3.901 kg per zeedag. Binnen dit segment twinrig/quadrig wordt bijna geen tong gevangen (9 kg per zeedag).

<=300 pk kotters:


Puls 80mm: Ruim 41% van de totale aanvoer van dit segment bestond in 2016 uit tong (610 kg). De aanvoer per zeedag werd verder bepaald door met name schol (21%; 309 kg), bot (19%; 281 kg) en schar (13%; 190 kg). In totaal werd in 2016 gemiddeld 1.505 kg per zeedag aangeland. De aanvoer van kabeljauw bedroeg 12kg per zeedag (1%).

Boomkor/SumWing 80mm: In dit segment werd in 2016 met name bot gevangen. Meer dan de helft van de aanvoer bestond uit deze platvissoort (52%; 651 kg per zeedag). Het aandeel tong (17%, 210 kg per zeedag) lag fors lager dan bij de 80mm pulsvisserij. Overige aanvoer per zeedag werd met name bepaald door schol (14%; 170 kg) en schar (10%; 127 kg). De aanvoer van kabeljauw lag op 18 kg per zeedag (1%). De totale aanvoer per zeedag kwam uit op 1.251 kg per zeedag.

Twinrig/Quadrig 80mm: Net als bij de >300 pk kotters, richt dit segment zich met name op de langoustinevisserij. 44% (568 kg per zeedag) van de aanvoer bestond in 2016 uit deze Noorse kreeft. Overige vissoorten die een belangrijk deel van de aanvoer bepaalden waren schol (34%;437 kg) en tarbot (4%; 45 kg). De totale aanvoer kwam uit op 1.280 kg per zeedag.

Twinrig/Quadrig >100 mm: 73% (1.651 kg per zeedag) van de aanvoer werd in 2016 bepaald door de aanvoer van schol. Ook kabeljauw werd relatief veel gevangen binnen dit segment (10%; 228 kg per zeedag). Overige vissoorten die een belangrijk deel van de aanvoer bepaalden waren schar (4%;93 kg) en tarbot (3%; 61 kg). De totale aanvoer kwam uit op 2.257 kg per zeedag.


Alle kotters:


garnalenvisserij: Ruim 98% van de aanvoer binnen de garnalenvisserij bestond uit garnalen. In totaal werd in 2016 gemiddeld 826 kg per zeedag aangeland. 

flyshootvisserij: De Flyshootvisserij heeft een grote aantal doelsoorten. De belangrijkste hiervan zijn rode poon, mul, makreel, wijting en kabeljauw. In 2016 werd hiervan per zeedag gemiddeld respectievelijk 856 kg (22%), 562 kg (15%), 346 kg (9%), 346 kg (8%) en 325 kg (8%) aangevoerd. De totale aanvoer kwam uit op 3.841 kg per zeedag.


Kies een sector
Contactpersoon
Wim Zaalmink
+31320293530
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page