Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Voedselveiligheid
     
Voedselveiligheid
Select an indicator
Salmonella - Pluimveehouderij

Salmonella: Nederland voldoet aan Europese doelstelling
11/12/2015

Zowel in de vleeskuiken- als in de leghennensector hebben de inspanningen van de sector resultaat en is het aantal besmettingen de laatste jaren duidelijk afgenomen. Nederland voldoet hiermee aan de EU doelstelling.

Voor de pluimveesector zijn de bacteriƫn Salmonella en Campylobacter de bekendste voedselgerelateerde infectiebronnen voor mensen. Een besmetting met salmonella kan optreden in verschillende schakels in de productieketen. Alle schakels in de keten nemen maatregelen om de uiteindelijke besmetting met salmonella bij pluimveevlees en eieren zo laag mogelijk te houden. In het verleden werd het monitorprogramma voor salmonella uitgevoerd door het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE). Inmiddels heeft Avined deze taak overgenomen.

Salmonella besmettingsgraad
De figuur geeft het verloop van de mate van salmonellabesmetting op de primaire bedrijven in leg- en vleeskuikensector. Voor de eiersector is het aantal koppels leghennen besmet met Salmonella Enteritidis (S.e) en Typhimurium (S.t) weergegeven. Na een constante daling van het besmettingsniveau is de laatste jaren het percentage besmette koppels gedaald onder de 2%. In 2012, 2013 en 2014 was het percentage besmette koppels respectievelijk 1,5, 0,7 en 1,1%. Nederland voldoet hiermee aan de EU doelstelling van maximaal 2% besmette koppels voor S.e en S.t. In veel andere EU landen ligt het percentage besmette koppels leghennen duidelijk hoger.

Voor de vleeskuikensector zijn alle salmonellatypen samengevoegd. Sinds 2004 schommelt het percentage besmettingen rond 3 a 4%. De laatste jaren is het percentage positieve koppels toegenomen. In 2013 waren dit vooral Salmonella Java besmettingen en in 2014 Salmonella Infantis. Het niveau van besmetting met, voor de volksgezondheid belangrijkste soorten, Salmonella Enteritidis (S.e) en Typhimurium (S.t) is zeer laag, namelijk 0,21% in 2013 en 0,23% in 2014.


Kies een sector
Contactpersoon
Peter van Horne
0317-484645
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Productschap PVE / Avined. Monitoringprogramma Salmonella pluimveesector. 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page