Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Plantgezondheid
     
Plantgezondheid
Select an indicator
Beschouwing - Land- en tuinbouw

Wisselend beeld exportinspecties in 2015
12/22/2016

Plantgezondheid blijft een punt van aandacht en zorg voor de plantaardige sectoren. De afhankelijkheid van export maakt de Nederlandse land- en tuinbouw kwetsbaar voor exportinspecties en daarmee afhankelijk van het vertrouwen van de importerende landen. In relatief veel gevallen zijn in 2015 partijen afgekeurd vanwege schadelijke organismen (vooral in de bloemisterij en bij groenten en fruit), verboden middel (vooral in de boomkwekerij) of grond (diverse sectoren). In de akkerbouw is in 2016 voor het eerst sinds 2011 weer sprake van een aantal bruinrotmeldingen.
 Akkerbouw
In 2014 en 2015 zijn geen gevallen van bruin- en ringrot in partijen aardappelen geconstateerd. In 2015 hebben de vondsten van bruinrot in het oppervlaktewater geleid tot drie nieuwe verbodsgebieden voor beregening. In 2016 zijn voor het eerst sinds 2011 weer gevallen van bruinrot in aardappelen geconstateerd. De bronpartijen zijn deze keer vrij snel achterhaald. Meloidogyne chitwoodi is in 2015 op 24 percelen geconstateerd, terwijl M. fallax op 27 percelen is gevonden. Dit zijn opvallend hoge aantallen.

Boomkwekerij
In de boomkwekerij is in 2015 voor het vijfde jaar op rij het aantal afgekeurde partijen bij exportinspecties afgenomen, zij het dat de afname dit keer minimaal was. Van die 169 partijen is ruim de helft afgekeurd vanwege schadelijke organismen. In 37 gevallen bevatte de partij te veel grond en in 13 gevallen een verboden product (bijvoorbeeld een verboden gewasbeschermingsmiddel). Dat laatste is een verdrievoudiging van het aantal in vergelijking met 2014.

Bloembollenteelt
In de bloembollenteelt werden in 2014 een 670 partijen bij exportinspectie afgekeurd, een toename met 40%. Opvallend was dat het aantal afgekeurde partijen door te veel grond meer dan verdubbelde tot 342 en dat het aantal partijen met schadelijke organismen vrijwel gelijk bleef op 283. Dat laatste is procentueel gezien een daling, namelijk van 58 naar 42%. In 2015 was net als in 2014 het aantal partijen met een verboden product nul.

Bloemisterij
In 2015 steeg het aantal afgekeurde bloemisterijpartijen met 10% ten opzichte van 2014 tot boven 10.000 (10.630). Bij de overgrote meerderheid van deze gevallen (90%) was de reden dat men een schadelijk organisme had aangetroffen, net als in 2014. In het kader van de beheersing van Q-organismen blijft deze problematiek veel aandacht vragen.

Groenten en fruit
Bij groenten en fruit werden in 2015 ruim 1.200 partijen bij exportinspectie afgekeurd, een vermindering van bijna 10% vergeleken met 2014. In 70% van de gevallen ging het om schadelijke organismen. In aantallen nam dit aantal af met 15%. In een derde van de gevallen bevatte de partij te veel grond, net als in 2014. <


Kies een sector
Contactpersoon
Bert Smit
0320-293528
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page