Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Nitraat - Melkveehouderij

Dalende nitraatconcentratie op melkveebedrijven
9/5/2017

Op de melkveebedrijven in het Basismeetnet is de uitspoeling van nitraat  in het uitspoelingswater gedurende de meetperiode in de meeste regio’s gedaald. Een uitzondering is de Veenregio, hier is de nitraatconcentratie constant laag.

De grootste daling op de melkveebedrijven in de Zandregio vindt plaats in de jaren 90. De laatste jaren daalt de nitraatconcentratie licht. In de Lössregio worden aanvankelijk de hoogste nitraatconcentraties gemeten maar vanaf 2008 is de nitraatconcentratie op melkveebedrijven vergelijkbaar met die in de Zandregio.

In de Kleiregio is de nitraatconcentratie op melkveebedrijven gedaald tot en met 2013. De laatste jaren lijkt de nitraatconcentratie toe te nemen. Vermoedelijk is dit een natuurlijke schommeling die ook eerder al plaatsvond.

Door de daling in de Zandregio ligt de nitraatconcentratie in het uitspoelingswater sinds 2011 onder de EU-norm van 50 mg/l, in de Kleiregio is dit vanaf 2005 het geval. In de Veenregio ligt de gemiddelde nitraatconcentratie op melkveebedrijven in alle jaren onder de EU-norm. In de Lössregio fluctueert de nitraatconcentratie sinds 2008 rond de EU-norm van 50 mg/l. In 2014 en 2015 ligt de concentratie onder de 50 mg/l.

In de figuur zijn de nitraatconcentraties niet gecorrigeerd voor jaarlijkse verschillen in weer en steekproefsamenstellingen. Als hiervoor wel wordt gecorrigeerd krijgen de lijnen een wat gelijkmatiger verloop. Deze standaardisatie bestaat momenteel alleen voor de Zand- en Kleiregio. De correctiemethode is beschreven op de RIVM-website.

Meer informatie over de waterkwaliteit en de gebruikte methoden wordt beschreven op www.rivm.nl/lmm. De waterkwaliteitsgegevens van het Basismeetnet kunnen zelf geselecteerd worden op lmm.rivm.nl.Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page