Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Fosfaatbodemoverschot per ha - Derogatiebedrijven

Fosfaatbodemoverschot fors gedaald
9/9/2019

Sinds 2014 ligt het fosfaatbodemoverschot op bedrijven uit het derogatiemeetnet net boven of onder de 0 kg/ha. De fosfaatbemesting per hectare is dus vrijwel gelijk aan de fosfaatonttrekking via gewasproductie.Fosfaatbodemoverschotten bewegen richting 0 of negatief
Over de periode 2006-2017 vertoont het fosfaatbodemoverschot een dalende trend (-27 kg/ha). In 2014 was de gemiddelde fosfaatafvoer per hectare op bedrijven in het derogatiemeetnet voor het eerst groter dan de gemiddelde fosfaataanvoer, waardoor het fosfaatbodemoverschot negatief was (-8 kg/ha) en er dus netto fosfaat werd onttrokken aan de bodem. Vanaf 2015 zijn de gemiddelde aan- en afvoer bijna aan elkaar gelijk en resteert een overschot van rond de 0 kg per hectare. Er is dus gemiddeld sprake van evenwichtsbemesting. Voor alle jaren geldt dat de spreiding in het fosfaatbodemoverschot per hectare groot was. In 2017 had de 25% bedrijven met de laagste bodemoverschotten een overschot van minder dan -15 kg/ha, terwijl de 25% bedrijven met de hoogste overschotten een overschot had van meer dan 15 kg/ha.

Het fosfaatbodemoverschot was in 2017 het hoogst in de Lössregio met gemiddeld 6 kg/ha gevolgd door de Zandregio 250 met 4 kg/ha. In de andere regio’s was het fosfaatoverschot kleiner dan 0 tot -6 kg/ha in de Kleiregio. In alle regio’s was er een dalende trend in de periode 2006-2017, uitgezonderd de Lössregio. Voer grootste fosfaataanvoerpost, aanvoer fosfaatkunstmest gedaald
De fosfaataanvoer op bedrijven in het derogatiemeetnet bestond grotendeels uit aanvoer van voer. In 2017 ging het gemiddeld om 80 kg/ha. De bijdrage van kunstmest, organische mest, dieren en plantaardige producten aan de totale fosfaataanvoer was veel geringer met in totaal 6 kg/ha in 2017. Opvallend is de dalende trend in het gebruik van fosfaatkunstmest. In 2006 werd gemiddeld nog 10 kg fosfaatkunstmest per hectare gebruikt, in 2014 was dit gedaald tot 3 kg/ha en sinds 2015 is dit 0 kg/ha. Door aanscherping van de fosfaatgebruiksnormen hebben de bedrijven in het derogatiemeetnet er steeds meer voor gekozen om de fosfaatgebruiksruimte in te vullen met dierlijke mest. Vanaf 2014 is het gebruik van kunstmestfosfaat niet meer toegestaan op derogatiebedrijven. Hierbij was 2014 een overgangsjaar waarin gebruik onder voorwaarden nog mogelijk was. De totale aanvoer van fosfaat in 2017 was het hoogst in de Zandregio 230 met 121 kg/ha, gevolgd door de Lössregio en Zandregio 250 (respectievelijk 74 en 73 kg/ha), de Kleiregio (66 kg/ha) en de Veenregio (61 kg/ha).Fosfaatafvoer fors hoger sinds 2014
Fosfaatafvoer op bedrijven in het derogatiemeetnet vindt plaats in de vorm van dierlijke producten, organische mest, dieren en plantaardige producten. De totale fosfaatafvoer is sinds 2014 met gemiddeld 83 à 87 kg/ha voor alle bedrijven in het derogatiemeetnet fors hoger dan in voorgaande jaren in de periode 2006-2017.

Voor alle afzonderlijke regio’s geldt dat de fosfaatafvoer sinds 2014 hoger is dan in de voorgaande drie jaren. De stijging van de afvoer sinds 2014 is vooral zichtbaar bij organische mest en in 2014 ook bij plantaardige producten. Bij plantaardige producten komt dit met name door een voorraadtoename van ruwvoer in 2014 als gevolg van het zeer goede groeiseizoen en het relatief hoge P-gehalte in het gras. In de Zandregio 230 was de totale fosfaatafvoer veruit het hoogst met 122 kg/ha in 2017, gevolgd door de Kleiregio met 72 kg/ha, de Zandregio 250 met 70 kg/ha, de Lössregio met 68 kg/ha en de Veenregio met 62 kg/ha.Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page