Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbemesting per ha - Akkerbouw

Dierlijke mest levert helft van stikstofgebruik in de Zand- en Lössregio
9/5/2017

Op de akkerbouwbedrijven in de Kleiregio waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid is gericht is gemiddeld 30% van het stikstofgebruik afkomstig uit dierlijke mest en 60% komt uit kunstmest. In de Zand- en Lössregio is het aandeel van kunstmest ongeveer 40% en de helft van de stikstof wordt geleverd door dierlijke mest. Het stikstofgebruik via overige organische meststoffen is in de periode 2010-2015 duidelijk toegenomen.In 2015 lag het gemiddelde stikstofgebruik in de Zandregio 3 kg onder het niveau van 2014. In de Kleiregio en Lössregio was een lichte afname van 2 kg. Het stikstofgebruik via dierlijke mest lag zowel in de Zand- als Lössregio rond 110 kg per ha ofwel 35% onder de gebruiksnorm van 170 kg stikstof per ha. In de Kleiregio lag het stikstofgebruik via dierlijke mest met gemiddeld 69 kg stikstof per ha 60% onder de gebruiksnorm.

Kunstmestgebruik daalt het meest in de Lössregio
De kunstmestgift per ha cultuurgrond op akkerbouwbedrijven in de Zandregio nam toe in de periode 2011-2014 en daalde in 2015. In de periode ervoor daalde of stabiliseerde de stikstofkunstmestgift per ha in deze regio. Akkerbouwbedrijven in de Kleiregio hebben de hoogste kunstmestgift, gemiddeld 145 kg stikstof per ha in 2015. De akkerbouwbedrijven in de Zand- en Lössregio gebruikten in 2015 gemiddeld 87 en 91 kg stikstof uit kunstmest per ha.
 

Afname dierlijke mestgebruik in de Lössregio in 2006-2015
Op akkerbouwbedrijven in de Kleiregio is in 2015 69 kg stikstof per ha cultuurgrond gebruikt uit dierlijke mest. In de Zand- en Lössregio was dit rond 110 kg stikstof per ha. Het gebruik van stikstof uit dierlijke mest in de Kleiregio is vrij stabiel in de periode 2002-2015. In de Zandregio nam het gebruik van stikstof uit dierlijke mest door akkerbouwers eerst toe en daarna weer af in de genoemde periode.Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page