Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Ammoniakemissie - Melkveehouderij

Ammoniakemissie in de melkveehouderij stijgt in 2014 en 2015
12/18/2017

De ammoniakemissie in de melkveehouderij is in 2014 en 2105 met ongeveer 5% gestegen ten opzichte van die van 2010. Dit komt door een stijging van het aantal dieren en een hogere stikstofexcretie per dier per jaar.

Tussen 1990 en 2000 daalde de ammoniakemissie als gevolg van het emissiearm aanwenden van mest fors. Ook de ammoniakemissie bij beweiding daalde in die periode. Dit kwam door de lagere stikstofbemesting en doordat het aandeel weidende koeien steeds verder afneemt. Echter, de emissie vanuit beweiding is in de melkveehouderij beperkt (3%). De meeste ammoniakemissie vindt plaats bij de aanwending van de mest (50%). Een andere belangrijke bron wordt gevormd door de emissie uit stal en opslag (47%).
Kies een sector
Contactpersoon
Harry Luesink
070 33 58315
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page