Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Ammoniakemissie - Melkveehouderij

Ammoniakemissie in de melkveehouderij stijgt
12/20/2018

De ammoniakemissie in de melkveehouderij is in 2016, 6% hoger dan in 2010. Dit is het gevolg van meer dieren en van een hogere stikstofexcretie per dier per jaar.

Tussen 1990 en 2000 daalde de ammoniakemissie als gevolg van het emissiearm aanwenden van mest fors. Ook de ammoniakemissie bij beweiding daalde in die periode. Dit kwam door een afname van de stikstofbemesting in die periode en door een afname van het aandeel koeien dat weidt. De laatste jaren neemt de ammoniakemissie van de melkveehouderij weer toe door meer dieren en een hogere stikstofexcretie per dier per jaar. In 2016 was de ammoniakemissie voornamelijk afkomstig van emissies bij aanwending van de mest (49%) en van emissies uit stallen en opslagen (49%) en in zeer beperkte mate van emissies bij beweiding (2%).
Kies een sector
Contactpersoon
Harry Luesink
070 33 58315
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page