Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Verbreding
     
Verbreding
Select an indicator
Omzet - Land- en tuinbouw

Stijging omzet zet door
2/26/2015

De omzet in de multifunctionele landbouw is tussen 2007 en 2013 met ruim 60% toegenomen tot 491 miljoen euro, maar is beperkt in vergelijking met de omzet uit de primaire productie. De laatste twee jaar is de omzetgroei enigszins afgevlakt. Er zijn grote verschillen in omzet tussen activiteiten. Recreatie is met 151 miljoen euro de belangrijkste activiteit, gevolgd door verkoop aan huis met 142 miljoen euro. Kinderopvang en zorglandbouw zijn de afgelopen jaren het meest in omzet gegroeid.

Zorglandbouw
De omzet in de zorglandbouw is sinds 2007 meer dan verdubbeld naar een niveau van 95 miljoen euro in 2013. De gemiddelde omzet per bedrijf was in 2013 87.000 euro. De spreiding in omzet is groot; dit komt door de diversiteit tussen zorgbedrijven in grootte van de zorgtak, in ondernemerschap en in professionaliteit.

Agrarische kinderopvang
De omzet in de agrarische kinderopvang is de laatste jaren wederom sterk gestegen: van 20 miljoen in 2011 naar 26 miljoen in 2013. Dit is opvallend in een krimpende markt waarin de omzet onder druk staat. De omzet per bedrijf verschilt enorm: van gemiddeld 330.000 euro op de professionele bedrijven, tot ongeveer 16.500 euro in de gastoudergezinnen.

Boerderijverkoop
De omzet in boerderijverkoop daalde tussen 2011 en 2013 met 5 miljoen euro naar 142 miljoen euro. Deze daling is een gevolg van het niet meer meenemen van de verkoop via (web) winkels van anderen in de berekeningen. Er is wel omzetgroei te zien bij boerderijwinkels: maar liefst 20%, van totaal 98 miljoen euro in 2011 naar 118 miljoen euro in 2013.

Agrarisch natuurbeheer
De omzet van het agrarisch natuurbeheer is tussen 2011 en 2013 met drie miljoen euro gestegen tot 75 miljoen euro. Deze toename is geheel te danken aan de hogere vergoeding voor het ganzenbeheer, van 11 naar 14 miljoen euro.

Recreatie
De omzet in recreatie op de boerderij is van 2007 naar 2013 gegroeid van 92 naar 151 miljoen euro. De omzet in de deelsector verblijfsrecreatie groeide van 42 naar 77 miljoen en die van de deelsector dagrecreatie van 50 miljoen naar 74 miljoen. De afgelopen twee jaar is er echter een lichte omzetdaling zichtbaar in zowel de dag- als verblijfsrecreatie van respectievelijk twee en drie miljoen euro. De gemiddelde omzet per bedrijf is ten opzichte van 2011 nagenoeg gelijk gebleven.

Boerderijeducatie
De omzet is tussen 2011 en 2013 licht gedaald tot twee miljoen euro door een afname van het aantal groepen dat educatieboerderijen bezoekt. De bezuinigingen op schoolbudgetten zijn de belangrijkste reden. De omzet van een professioneel educatiebedrijf varieert in 2013 tussen gemiddeld 4.000 en 7.500 euro.

 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page