Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Verbreding
     
Verbreding
Select an indicator
Omzet - Land- en tuinbouw

Omzet multifunctionele landbouw flink gestegen tot bijna 900 miljoen euro
5/29/2019

De omzet van de multifunctionele landbouw in Nederland is tussen 2013 en 2018 bijna verdubbeld tot 887 miljoen euro. Er zijn grote verschillen in omzet tussen de zes onderscheiden multifunctionele activiteiten. Boerderijverkoop is in 2018 met ruim 270 miljoen euro de grootste activiteit, gevolgd door zorglandbouw (250 miljoen euro) en recreatie (221 miljoen euro). Hiermee is zorglandbouw in vergelijking met 2013 recreatie voorbij gegaan in omzet en daarmee de tweede activiteit. Boerderijeducatie levert met minder dan 1 miljoen euro de kleinste bijdrage. Dit blijkt uit recent onderzoek van Wageningen University & Research in de reeks Kijk op multifunctionele landbouw in opdracht van het ministerie van LNV.Boerderijverkoop
De omzet in boerderijverkoop is tussen 2013 en 2018 met 130 miljoen euro gestegen naar 271 miljoen euro. Enerzijds doordat in deze meting de seizoensverkoop van een aantal versproducten in kramen langs de weg is meegenomen. Anderzijds pakken de ondernemers de verkoop professioneler aan en profiteert de sector van een toegenomen vraag naar regionale producten.

Zorglandbouw
De omzet in de zorglandbouw is tussen 2013 en 2018 meer dan verdubbeld naar een niveau van 250 miljoen euro in 2018. Dit komt voort uit een lichte toename van het aantal zorgboerderijen, verdere professionalisering door groei binnen bestaande activiteiten (meer cliënten, hogere bezettingsgraad), en het aanbieden van meer specialistische zorg en woonzorg. De gemiddelde omzet per bedrijf ligt op 200.000 euro. De spreiding in omzet is groot; dit komt door de diversiteit tussen zorgbedrijven in grootte van de zorgtak en in ondernemerschap.

Recreatie
De omzet in recreatie op de boerderij is van 2013 naar 2018 gegroeid van 151 naar 221 miljoen euro. De omzetgroei komt vooral door het meer professioneel aanbieden van verblijfsrecreatie (kamperen, B&B, groepsaccommodaties) en een hogere bezettingsgraad. Hierbij weten ondernemers steeds beter gebruik te maken van boekingsplatforms op internet. Bij dagrecreatie zit de omzetgroei in horeca en vergaderlocaties.

Agrarische kinderopvang
De omzet in de agrarische kinderopvang is de laatste jaren wederom sterk gestegen: van 26 miljoen euro in 2013 naar 78 miljoen euro in 2018. Naast het groter aantal kindplaatsen zorgen meer bedrijven, een hogere bezettingsgraad, hogere tarieven en langere openingstijden van de kinderopvang voor een fors hogere omzet. De gemiddelde omzet per bedrijf verschilt enorm: van 800.000 euro op bedrijven met kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuteropvang en vakantieopvang, tot ongeveer 13.200 euro in de gastouderopvang.

Agrarisch natuurbeheer
De omzet van het agrarisch natuurbeheer is tussen 2013 en 2018 met vijf miljoen euro gestegen tot 66 miljoen euro. Deze toename is het gevolg van meer budget voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) door toegenomen belangstelling onder boeren. Sinds 2016 loopt de aanvraag voor subsidie voor ANLb via een 40-tal regionale collectieven.

Boerderijeducatie
De omzet in boerderijeducatie is tussen 2013 en 2018 gedaald tot onder de één miljoen euro door minder bedrijven en een afname van het aantal groepen dat educatieboerderijen bezoekt. Vanaf 2016 zit er weer groei in het aantal klassen dat de boerderij bezoekt en is de vergoeding voor de boer toegenomen. Steeds meer educatieboeren sluiten zich aan bij het Platform Boerderijeducatie Nederland.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page