Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Verbreding
     
Verbreding
Select an indicator
Bedrijven - Land- en tuinbouw

Daling aantal bedrijven
2/26/2015

Het aantal bedrijven dat aan multifunctionele landbouw doet is de laatste twee jaar gedaald. De meest voorkomende activiteit is natuurbeheer. Het aantal bedrijven met zorglandbouw en agrarische kinderopvang groeit nog steeds.

Het aantal zorgboerderijen is in zes jaar tijd met bijna 50% gestegen. Waren er in 2007 nog 756 bedrijven, in 2013 zijn het er 1.100. Het totale aantal bedrijven dat kinderen opvangt, is ondanks een krimpende markt de laatste twee jaar licht gestegen tot 219. Hiervan zijn er 70 professioneel. Dit zijn bedrijven waarvan een groot deel is aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang. Er doen 12.500 bedrijven aan natuurbeheer, wat bijna een vijfde van het aantal land- en tuinbouwbedrijven is. Het aantal bedrijven dat aan agrarisch natuurbeheer doet bleef de afgelopen jaren gelijk. Het aantal bedrijven met boerderijverkoop is onder andere gedaald door een consequentere hantering van de definitie. Verkoop via winkels van anderen, waaronder webwinkels van anderen, wordt niet meer meegenomen. Het aantal boerderijen dat recreatie aanbiedt, is in 2013 met circa 4% gedaald ten opzichte van 2011. Deze daling wordt toegeschreven aan een afnemend aantal minicampings (Van der Meulen et al., 2014).Multifunctionele landbouw naar provincie

Zorglandbouw
In de drie grootste provincies wat betreft aantal land- en tuinbouwbedrijven (Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel) zijn ook de meeste bedrijven met zorglandbouw aanwezig. Het aandeel is echter het grootst in Noord-Holland.

Boerderijverkoop
In de grootste provincies wat betreft aantal land- en tuinbouwbedrijven, Gelderland en Noord-Brabant, zijn ook de meeste bedrijven met boerderijverkoop aanwezig. Het aandeel is echter het grootst in Zeeland en Noord-Holland.

Agrarisch natuurbeheer
In Friesland zijn de meeste bedrijven met agrarisch natuurbeheer aanwezig. Het aandeel bedrijven met agrarisch natuurbeheer is daar ook het grootst (31%), maar ook in Utrecht en Groningen met 22% en 19%.

Recreatie
In 2013 vindt er een lichte daling plaats van het aantal bedrijven met recreatie. Alleen in Overijssel zet de stijging zich ook in 2013 nog door. In de drie grootste provincies wat betreft aantal land- en tuinbouwbedrijven zijn ook de meeste bedrijven met recreatie aanwezig. Het aandeel is echter het grootst in Zeeland en Noord-Holland.

Agrarische kinderopvang
In de drie grootste provincies wat betreft aantal land- en tuinbouwbedrijven zijn ook de meeste bedrijven met agrarische kinderopvang aanwezig. Het aandeel is echter het grootst in Friesland en Utrecht.

Boerderijeducatie
In de drie grootste provincies wat betreft aantal land- en tuinbouwbedrijven zijn ook de meeste bedrijven met boerderijeducatie aanwezig. Het aandeel is echter het grootst in Noord-Holland en Groningen.

Multifunctionele landbouw naar activiteit
Onderstaande figuur geeft inzicht in de verdeling van een activiteit over de bedrijfstypes. De melkveehouderij en akkerbouw hebben met 23% en 8% een groot aandeel in het aantal bedrijven met natuurbeheer. Drie├źntwintig procent van de fruitbedrijven en 20% van de vollegrondsgroentebedrijven doen aan huisverkoop van agrarische producten.
 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page