Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Verbreding
     
Verbreding
Select an indicator
Bedrijven - Land- en tuinbouw

1 op de 4 agrarische bedrijven met multifunctionele activiteiten
5/29/2019

Op veel land- en tuinbouwbedrijven in Nederland worden niet alleen dieren gehouden en/of gewassen geteeld. Ongeveer 25% van de agrariërs pakt ook andere activiteiten op zoals zorglandbouw, kinderopvang, boerderijeducatie, boerderijverkoop, natuurbeheer en/of recreatie. Hierdoor krijgt het bedrijf een multifunctioneel karakter. Het aantal bedrijven dat aan multifunctionele landbouw doet is in 2018 ondanks de daling van het aantal land- en tuinbouwbedrijven in de laatste vijf jaar licht gestegen tot 13.500 bedrijven. De meest voorkomende activiteit is agrarisch natuurbeheer. Dit blijkt uit recent onderzoek van Wageningen University & Research in de reeks Kijk op multifunctionele landbouw in opdracht van het ministerie van LNV.Boerderijverkoop
Door de seizoensverkoop van een aantal versproducten in kramen langs de weg (soms niet meer dan zes weken per jaar) in deze meting mee te nemen, is het totaal aantal bedrijven met boerderijverkoop tussen 2013 en 2018 met ruim 15% gestegen naar 3.160. Daarnaast is de verkoop langs de weg gestegen door de grote groei van het aantal melk- en eierautomaten en dergelijke. Een aantal (kleinere in omzet gemeten) boerderijwinkels zijn gestopt en overgegaan op verkoop via automaten. Dat levert een forse arbeidsbesparing voor deze bedrijven op.

Zorglandbouw
Het aantal zorgboerderijen is tussen 2013 en 2018 met ongeveer 15% gestegen tot 1.250 bedrijven. Eind 2018 beschikten 820 bedrijven over een gecertificeerd kwaliteitssysteem van de Federatie Landbouw & Zorg. Daarnaast zijn er meerdere zorgboerderijen met een andere vorm van certificering, zoals bijvoorbeeld een HKZ-keurmerk. Het totaal aantal cliënten dat in 2018 een zorgboerderij bezocht wordt geschat op 25.000.

Recreatie
Het aantal boerderijen dat recreatie aanbiedt, is sinds 2013 met ruim 10% gestegen naar ongeveer 3.140 bedrijven. Het aantal B&B’s met agrarische tak is licht gestegen tot 380. Het aantal accommodaties voor groepen is sinds 2013 toegenomen met 40% naar 400 in 2018. Bij dagrecreatie is het aantal bedrijven dat activiteiten aanbiedt licht gestegen tot 1.920. Binnen de dagrecreatie bieden de meeste bedrijven zowel losse activiteiten aan als arrangementen (inclusief eten en drinken).

Agrarische kinderopvang
Het totale aantal bedrijven dat kinderen opvangt, is in 2018 ten opzichte van 2013 met 12% toegenomen naar circa 245 bedrijven. Hiervan zijn ongeveer 95 kinderopvangbedrijven met zowel kinderdagopvang (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), peuteropvang als vakantieopvang. Van deze bedrijven is ongeveer de helft aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK). De overige bedrijven met kinderopvang (150) bieden zogenaamde gastouderopvang aan. Agrarische kinderopvang vindt voor het grootste deel plaats op melkveebedrijven.

Agrarisch natuurbeheer
Het aantal agrarische bedrijven met opbrengsten uit agrarisch natuurbeheer wordt geschat op circa 10.000 in 2018. Hiervan doen 9.500 boeren mee aan agrarisch natuurbeheer via de regionale collectieven. Sinds de start van deze collectieven in 2016 is het aantal deelnemers met bijna 20% gestegen. In 2018 bedroeg het areaal agrarisch natuurbeheer ongeveer 77.000 ha. In 2013 was dit 65.000 ha. De daling van het aantal bedrijven met agrarisch natuurbeheer van 9% tussen 2013 en 2018 is minder dan de landelijke daling van het aantal land- en tuinbouwbedrijven.

Boerderijeducatie
Het aantal agrarische bedrijven met educatieve activiteiten is de laatste vijf jaar gedaald met ruim 15% tot ongeveer 665 bedrijven. Deze daling is minder dan de landelijke daling van het aantal land- en tuinbouwbedrijven met 20% in dezelfde periode. Boerderijeducatie komt het meest voor op melkveebedrijven. Ruim een derde van het aantal educatieboerderijen is aangesloten bij het Platform Boerderijeducatie Nederland.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page