Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Betekenis van de agrosector - Intensieve veehouderij

Aandeel intensieve veehouderijcomplex in nationale toegevoegde waarde daalt
12/18/2017

Het intensieve veehouderijcomplex is opgebouwd uit de vleeskalveren-, de varkens-, de legpluimvee- en de vleeskuikenbedrijven (6.346 in 2015) en de bij deze sectoren horende slachterijen en vleesverwerkers. Daarnaast maken ook toeleveranciers en distributiebedrijven deel uit van dit complex voor het deel dat zij leveren aan de primaire intensieve veehouderijbedrijven of de verwerkende industrieën.


Toegevoegde waarde intensieve veehouderijcomplex
De toegevoegde waarde van het intensieve veehouderijcomplex daalde in 2015 - het meest recente jaar waarvoor de cijfers beschikbaar zijn - tot zo’n 5,6 miljard euro. De afname is vooral het gevolg van fors lagere prijzen voor vleeskuikens, biggen en vleesvarkens. De eierprijzen waren in 2015 gemiddeld 13% hoger dan in 2014. De toegevoegde waarde van dit complex, in 2015 zo’n 0,9% van de nationaal toegevoegde waarde, hangt volledig samen met de verwerking van binnenlandse agrarische grondstoffen: de import van agrarische grondstoffen door de slachterijen van varkens, pluimvee en vleeskalveren is vrijwel nihil. Evenals bij de grondgebonden veehouderij wordt de invoer van veevoergrondstoffen toegerekend aan het akkerbouwcomplex. Zo’n 57% van de toegevoegde waarde van het intensieve veehouderijcomplex kwam tot stand in de toelevering. De primaire bedrijven en de distributiebedrijven leverden een bijdrage van bijna 9% aan de toegevoegde waarde, de verwerkende industrie circa 25%.Werkgelegenheid intensieve veehouderijcomplex
De totale werkgelegenheid van het intensieve veehouderijcomplex kwam in 2015 uit op ruim 82.000 arbeidsjaren. Eén vijfde van de werkgelegenheid in dit complex zit op de primaire bedrijven; dat is twee keer zoveel als de bijdrage aan de toegevoegde waarde, wat duidt op een relatief lage toegevoegde waarde per arbeidskracht op de primaire bedrijven. De toelevering neemt in het complex ongeveer de helft van de werkgelegenheid voor rekening, de verwerkende industrie een kwart en de distributie ruim 5%.

Wegens een revisie van de cijfers kunnen deze afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page