Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Betekenis van de agrosector - Intensieve veehouderij

Toegevoegde waarde intensieve veehouderijcomplex stabiel
11/25/2020

Het intensieve veehouderijcomplex is opgebouwd uit de vleeskalveren-, de varkens-, de legpluimvee- en de vleeskuikenbedrijven (totaal 5.900 bedrijven in 2018) en de bij deze sectoren horende slachterijen en vleesverwerkers. Daarnaast maken ook toeleveranciers (waaronder de veevoederindustrie) en distributiebedrijven deel uit van dit complex, voor het deel dat zij leveren aan de primaire intensieve veehouderijbedrijven of de verwerkende industrie├źn.

Toegevoegde waarde intensieve veehouderijcomplex 
De toegevoegde waarde van het intensieve veehouderijcomplex bedroeg 7 mld. euro in 2018 - het meest recente jaar waarvoor de cijfers beschikbaar zijn. Dit was gelijk aan 2017. De toegevoegde waarde van dit complex, in 2018 circa 0,9% van het bruto binnenlands product (bbp), hangt volledig samen met de verwerking van binnenlandse agrarische grondstoffen (dieren): de import van agrarische grondstoffen door de slachterijen van varkens, pluimvee en vleeskalveren is vrijwel nihil. Circa 46% van de toegevoegde waarde van het intensieve veehouderijcomplex kwam tot stand in de toelevering. De verwerkende industrie en de distributiebedrijven leverden een bijdrage van respectievelijk 30% en 14% aan de toegevoegde waarde. Met een aandeel van circa 10% in 2018 was de bijdrage van de primaire bedrijven in het cluster beperkt. Dit was het gevolg van slechte prijzen voor varkens door een groter aanbod in de EU, in combinatie met moeizamere export naar China. In 2019 zijn de varkensprijzen overigens enorm aangetrokken door de problemen met Afrikaanse varkenspest in China en grote vraaguitval met toename van de export.


Werkgelegenheid intensieve veehouderijcomplex 
De totale werkgelegenheid van het intensieve veehouderijcomplex kwam in 2018 uit op ruim 92.000 arbeidsjaren. Ongeveer 17% van de werkgelegenheid in dit complex zit op de primaire bedrijven. Dit is ruim anderhalf keer zoveel als de bijdrage aan de toegevoegde waarde, wat duidt op een relatief lage toegevoegde waarde per arbeidskracht op de primaire bedrijven in vergelijking met de overige schakels in het complex. De toelevering neemt in het complex 43% van de werkgelegenheid voor rekening, de verwerkende industrie bijna 30% en de distributie 11%. Sinds 2010 is de werkgelegenheid - relatief gezien - het meest toegenomen in de verwerkende industrie binnen het complex.

Wegens een revisie van de cijfers kunnen deze afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page