Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Kosten primaire sector - Land- en tuinbouw

Aangekochte goederen en diensten 1% lager
12/17/2020

De totale waarde van aangekochte goederen en diensten daalde in 2020 met circa 1%. Dit is het resultaat van een lichte daling van zowel het volume als de gemiddelde prijs. Met name zaaizaad en pootgoed, energie, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen zijn in prijs gedaald. Vooral de daling van de gemiddelde energieprijs was fors (-16%). De gemiddelde prijs van veevoer vertoonde in 2020 een lichte stijging. Het totale verbruik in volume wordt 0,5% lager geraamd. Dit komt door een lagere inzet van vrijwel alle productiemiddelen.


De totale kosten voor de agrarische sector zijn in 2020 afgenomen. Net als de vorige twee jaar is de ruilvoet in 2020 opnieuw achteruitgegaan: gemiddeld genomen zijn de opbrengstprijzen harder gedaald dan de prijzen van aangekochte goederen en diensten. De productiviteit is in 2020 nagenoeg gelijk gebleven. In 2019 was het productievolume van de totale agrarische sector nog gestegen terwijl er minder productiemiddelen werden ingezet. Dit jaar gaat de afname van de inzet van productiemiddelen gelijk op met het lagere productievolume.


Ongeveer een derde deel van de kosten in de landbouw omvat hier niet nader gespecificeerde posten zoals onderhoud van gebouwen en machines en diverse administratieve diensten (accountants, banken, veilingen, telefoon, mestafzet) die aan de agrarische sector geleverd worden. In de prijs van deze diensten is normaal gesproken weinig ontwikkeling te zien. Deze kan soms licht dalen als gevolg van concurrentie, maar volgt vaak de jaarlijkse inflatie. De volumeontwikkeling voor onderhoud gebouwen wordt dit jaar wel iets hoger geraamd.


Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page