Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Kosten primaire sector - Land- en tuinbouw

Kosten aangekochte goederen en diensten licht gestegen
12/18/2017

De totale waarde van aangekochte goederen en diensten steeg in 2017 met zo'n 3%. Dit is het resultaat van een toename van de gemiddelde prijs met zo'n 2% en een stijging van het volume van aangekochte goederen en diensten met ongeveer 1%. Zaaizaad en pootgoed, krachtvoer en met name energie (+11%) zijn in prijs gestegen. Alleen kunstmest werd goedkoper. Het totale verbruik in volume wordt 1% hoger geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een grotere inzet van alle productiemiddelen en met name agrarische dienstverlening (+2%).


De totale kosten voor de agrarische sector zijn in 2017 toegenomen. Er is, net als in 2016, een forse ruilvoetverbetering omdat gemiddeld genomen de opbrengstprijzen veel sterker zijn gestegen dan de prijzen van aangekochte goederen en diensten. Hoewel veevoeders en energie duurder werden kon dit de zeer sterke prijstoename bij met name de dierlijke sectoren (melk, varkens en eieren) niet opheffen. In de akkerbouw werd meer geproduceerd waardoor ook het verbruik van zaaizaad en pootgoed, kunstmest en bestrijdingsmiddelen hoger uitkomen. Ondanks dalende volumes in de intensieve veehouderij wordt het krachtvoerverbruik nagenoeg gelijk geraamd omdat er naar verwachting meer krachtvoer is verbruikt in de melkveehouderij, in samenhang met de gestegen melkproductie per koe.


Ongeveer eenderde deel van de kosten in de landbouw omvat in de figuur de niet nader gespecificeerde kosten, zoals onderhoud van gebouwen en machines en de diverse administratieve diensten (accountants, banken, veilingen, telefoon, mestafzet) die aan de agrarische sector geleverd worden. In de prijs voor deze diensten is normaal gesproken weinig ontwikkeling te zien. Deze daalt soms licht als gevolg van concurrentie, maar volgt ook vaak de jaarlijkse inflatie.


Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page