Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Klimaat
     
Klimaat
Select an indicator
CO2 emissie visserij - Kottervisserij

Emissie CO2 kottervisserij in 2017 afgenomen naar 250 Kton
4/20/2018


De emissie van CO2 binnen de kottervisserij neemt al geruime tijd fors af. Werd in 1995 nog 985 kton CO2 per jaar geproduceerd, in 2015 was dit afgenomen tot 231 kton per jaar, wat een daling is van 77%. Door een toegenomen inzet in 2016 nam de emissie van CO2 wel weer met 11% toe ten opzichte van het jaar ervoor. In 2017 daalde de totale emissie weer iets, waardoor het aantal kton CO2 uitkwam op 250.


 
Belangrijke oorzaken van afname van brandstofverbruik (en daardoor ook CO2-emissie) in de afgelopen jaren zijn:
 • krimp van de Nederlandse kottervloot
 • verbod op motoren van meer dan 2.000 pk
 • innovatie in meer zuinige vistuigen en schepen
 • introductie nieuwe visserijmethoden
 • verandering in handelswijze van ondernemers: er wordt energiebewuster gevist

In bovenstaande figuur wordt de CO2-emissie per kotter en per kg vis aangegeven. Tussen 1995 en 2014 is de CO2-emissie afgenomen van 2,15 kton naar 0,83 kton per kotter, wat een afname is van 60%. De CO2-emissie per kg vis is afgenomen met vergelijkbare percentages van 7,57 kg per kg vis in 1995 naar 3,24 kg per kg vis in 2014. In de laatste jaren schommelt de uitstoot per schip rond deze waarde. De uitstoot per kg. vis steeg in 2017 omdat voor bijna al de vistakken gemiddeld lagere vangsten werden gerealiseerd per dag op zee.   


De CO2-emissieberekening is uitsluitend gebaseerd op het verbruik van gasolie door de actieve kottervloot. Voor de conversie van olieverbruik naar CO2-emissie is gebruik gemaakt van het rapport Nederlandse lijst van energiedragers en standaard CO2-emissiefactoren, versie april 2015 van het RVO.


Kies een sector
Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page