Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Klimaat
     
Klimaat
Select an indicator
CO2emissie bollen - Bloembollenteelt

Emissie CO2 per hectare bloembollen neemt af
2/2/2016

De emissie van CO2 bij de productie van bloembollen neemt af. Werd in 2008 nog 3.600 kg CO2 per hectare geproduceerd, in 2013 was dit afgenomen tot 2.700 kg per ha. Deze daling met 25% ten opzichte van 2008 is nauw gerelateerd aan de ontwikkeling van de energie-efficiëntie.

De CO2-emissieberekening is uitsluitend gebaseerd op het verbruik van fossiele brandstoffen voor de verwarming van onder andere bewaarcellen en kassen. De uitstoot door het verbruik van brandstoffen voor machines in de buitenteelten is niet meegerekend. Ook wordt conform de IPCC-methode de indirecte emissie vanwege het gebruik van elektriciteit buiten beschouwing gelaten. Daarin verschilt de berekening van de CO2-emissie met de berekening van energie-efficiëntie.

 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector, 2013

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page