Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Market outlook - Granen

Graanprijsontwikkeling blijft achter door overvloedig aanbod
12/22/2017

In 2016 bereikte de wereldwijde graanproductie een nieuw hoogtepunt. Op korte termijn zullen de prijzen waarschijnlijk onder druk blijven staan, met toenemende voorraden als een van de belangrijkste oorzaken. Op de middellange termijn zullen de prijzen naar verwachting nominaal nog wel stijgen, maar minder hard dan de inflatie. Het areaal van granen in Nederland staat onder druk door concurrentie van andere gewassen (suikerbieten).


Tarwe
Zowel de wereldprijs als de EU-prijs van tarwe zal naar verwachting de komende jaren licht stijgen. In Nederland lag de prijs van tarwe in 2017 op 17,8 euro/100 kg en ook hier toont de figuur een lichte stijging in de komende jaren, maar de toenemende concurrentie met grote graanproducenten als Oekraïne en Kazachstan kan voor extra prijsdruk zorgen. In Nederland blijft de productie van tarwe ongeveer stabiel. De consumptie, zowel voedsel als voer, zal in de komende jaren licht stijgen. Tarwe blijft vooral een vruchtwisselingsgewas.

Gerst
De wereld- en EU-prijs liggen vrijwel gelijk en zullen naar verwachting de komende jaren licht stijgen. De Nederlandse prijs is nu 15 euro/100 kilo en zal waarschijnlijk stijgen tot circa 20 euro/100 kg in de komende jaren. Door afname van het areaal in Nederland zal de productie de komende jaren licht afnemen. Gerst met een goede brouwkwaliteit blijft voor Nederland belangrijk en is niet makkelijk te telen. Dit verklaart de verwachte prijsstijging.

Overige granen
De productie en prijs van rogge in Nederland blijven ongeveer stabiel; rond de 12 euro/100 kg. Het blijft een product voor een nichemarkt.
De prijs van haver in Nederland lijkt de komende jaren licht te stijgen van 15 naar 17 euro/100 kg. De productie neemt toe. Een toenemende vraag naar haver is waarschijnlijk, vanwege toenemende behoefte aan glutenvrije voeding.


Kies productgroep
Contactpersoon
Roel Jongeneel
070-3358176
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page