Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Veilingomzet - Bloemen

Veilingomzet bloemen blijft lager dan vorig jaar
9/27/2022

De veilingomzet van in Nederland geteelde snijbloemen is tot en met augustus met bijna 9% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Vooral de maanden juli en augustus zagen een lagere omzet dan in 2021.


De veilingomzet van in Nederland geteelde snijbloemen is tot en met augustus met bijna 9% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Vooral de maanden juli en augustus zagen een lagere omzet dan in 2021.

De veilingomzet voor de in Nederland geteelde bloemen haalde in juni zelfs nog een kleine plus ten opzichte van vorig jaar (+1%). Waarbij de prijsvorming de lagere volumes compenseerde. Wellicht speelde hier mee dat er 1 veildag meer dan een jaar eerder in deze maand zat. Maar in juli en augustus daalde de omzet sterk. In juli was er zowel sprake van een dalend volume (-12%) als een lagere prijs (-3%) die voor producten werd betaald. De ontwikkeling zette zich in augustus echter door. Alleen was het nu met name de prijsvorming die de daling veroorzaakte. Het volume daalde in deze maand met 2% terwijl de prijsvorming met ruim 9% afnam. In juli was er 1 veildag minder dan in 2021. Bij de vergelijking ten opzichte van 2021 moet wel in ogenschouw worden genomen dat 2021 een extreem goed jaar is geweest.

Cumulatief blijft de omzet in 2022 met een kleine 9% achter op 2021. Dit werd met name veroorzaakt door minder verkochte stuks (-7%) en een prijscorrectie van bijna -2%. De omzet tot en met augustus lag weliswaar beneden die van vorig jaar, maar is hoger dan in zowel 2020 – het eerste jaar met corona – als 2019, toen van corona nog geen sprake was. De verkochte aantallen laten echter wel een daling zien en liggen dit jaar zelfs lager dan in 2020. Destijds werd gedurende enkele weken aanvoerrestricties ingesteld door de bloemenveiling om vraag en aanbod weer in verhouding te krijgen.

Meer in detail blijkt dat in juni veel minder rozen zijn verkocht dan een jaar eerder. Een hogere gemiddelde prijs zorgde ervoor dat de omzet net hoger uitkwam. Ook Gerbera, Freesia en Alstroemeria kenden een sterk lager aanbod ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Omdat er maar weinig beweging zat in de gemiddelde prijs voor deze producten ten opzichte van een jaar eerder, was de productomzet ook laag. Dergelijke producten hadden vermoedelijk concurrentie van seizoensbloemen zoals Matthiola, Paeonia, Helianthus en Delphinium. Bij de eerste twee zakte de aanvoer sterk maar kregen ze wel hogere prijzen. Bij Helianthus en Delphinium werden er juist sterk meer producten geveild en verkocht. Voor Delphinium werd daar bovenop ook nog eens een hogere prijs betaald.

Bijna alle producten in de top vijf van de maand juli lieten een negatieve omzetontwikkeling zien. De top vijf bestond uit chrysant, roos, lelie, Eustoma en gerbera. Alleen chrysanten deden het qua prijsvorming beter dan een jaar geleden. Toen was de prijs van chrysanten erg laag. Bij de andere producten lag ook het volume lager. Maar deze producten kregen ondanks dat lagere aanbod geen hoger prijsniveau van de kopers.

In augustus was het ook zoeken naar lichtpuntjes in de omzetcijfers van bloemenveiling Floraholland van de top 25 in bloemen. Pas op plek 12 was er een plusje in de omzet te ontdekken; Delphinium. Voor deze beter omzet was wel een toename van vele tientallen procenten nodig van het volume. De gemiddelde prijs daalde. Dus of individuele telers echt blij met deze ontwikkeling waren, valt te betwijfelen.

De vooruitzichten zijn ook niet al te rooskleurig. Voor steeds meer bedrijven lopen bestaande gas- contracten af. Hierdoor nemen de kosten voor energie sterk toe. Telers in dergelijke posities proberen te besparen of over te stappen op andere energiebronnen, extensiveren hun teelt of stoppen al dan niet tijdelijk met de productie. Overstappen op andere energiebronnen kost veelal jaren van planning. Richting de komende winter worden sterk lagere hoeveelheden verwacht. De bloemenveiling rekent daarom ook op een dalende omzet en een exploitatieverlies (FD, 2022).1
Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
• Bron data: Royal FloraHolland (vanaf 2010) en VBN (2007-2009)
• De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda,s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.

1) Financieel Dagblad, Richard Smit, 20 september 2022, Topman bloemenveiling: Kwekers zijn ten einde raad door hogere energieprijzen


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page