Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Veilingomzet - Tuinplanten

Veilingomzet tuinplanten sterk omlaag in zomerperiode
9/27/2022

De omzet van in Nederland geteelde tuinplanten op bloemenveiling Royal FloraHolland is sterk gedaald in de zomermaanden juni, juli en augustus.

De omzet van in Nederland geteelde tuinplanten op bloemenveiling Royal FloraHolland is sterk gedaald in de zomermaanden juni, juli en augustus.

Na het eerste kwartaal van 2022 lag de omzetachterstand nog op ruim 4%. Tot en met mei bedroeg de achterstand ongeveer 10% ten opzichte van vorig jaar. Maar na acht maanden is de achterstand gegroeid naar 14%. De maanden juni, juli en augustus droegen sterk bij aan de omzetachterstand. Zo daalde de omzet met ruim 30% in juni en nam de omzet met bijna 18% af in zowel juli als augustus.

Met name de lagere aanvoer is de oorzaak van deze lagere omzet (-12%). Ongeveer 2% lagere prijzen maken de nu geconstateerde achterstand compleet. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de afgelopen jaren ook wel uitzonderlijk goed zijn geweest. Vergeleken met 2019, het jaar voor de coronacrisis, zijn de omzetcijfers niet zo gek. Wel laten vergeleken bij dat jaar de aantallen een negatief beeld zien.

Naast verschillen in het aantal veildagen zijn er enkele andere redenen aan te dragen voor deze lagere volumes. Zo hebben ook de weersomstandigheden invloed op de koopbereidheid van consumenten. Zo was het een extreem droog en zonnig jaar. Mogelijk is men dan wat gereserveerder om tuinplanten aan te schaffen. Daarnaast steeg de inflatie de afgelopen tijd sterk. Maar ook speelt mee dat de vakantieperiode, anders dan in de twee eerdere jaren, weer zonder restricties waren. Meer mensen op vakantie betekent ook dat die geen tuinplanten konden kopen. Bij een lagere vraag stellen telers zichzelf bovendien de vraag of ze überhaupt wel moeten aanvoeren. Daarnaast spelen de gestegen kosten van de teelt, waaronder de energieprijzen, een rol bij de aantallen die worden aangeboden op de veiling. Eventueel kunnen ook de keuze voor grotere potmaten invloed hebben op de aantallen, echter is hier met de beschikbare gegevens geen inzicht in te geven.

In juni bleven de aantallen van Hydrangea, het belangrijkste product qua omzet van die maand, intact. De prijs daalde echter wel. De omzetdaling van 9% was beperkt vergeleken met die van lavendel. Deze daalde met 35%. De aangevoerde stuks daalde met 12%, de prijs daalde nog sterker. Ook Dianthus kende een dramatische daling van de omzet: 41%. Een kleine 30% lagere aanvoer verleidde kopers op de veiling er niet toe om iets meer te betalen, integendeel. Lichtpuntjes in de top 25 waren op één hand te tellen.

In juli veranderde er weinig aan het marktbeeld. Er waren echter wel wat meer lichtpuntjes. Eén daarvan was Hebe. Bij een 10% hoger aanbod steeg de gemiddelde prijs en dus ook de omzet. Andere positieve uitschieters waren Sempervivum en druif. Maar naar de grootste producten in de omzet zoals Hydrangea en Dianthus was het nog altijd weinig vraag.

In augustus waren opnieuw Hydrangea en Hebe de grootste omzetmakers. Bij Hebe was er een wat lager aanbod en een kleine stijging van de gemiddelde prijs. Die prijsstijging zat er voor Hydrangea niet in. Het algemene beeld was dat de volumes bij een aantal producten sterk lager waren - lavendel, Dianthus, Echinacea en bolchrysanten - maar dat de gemiddelde prijs wel op niveau bleef of steeg. Dat was in ieder geval wel het geval bij de vier genoemde gewassen waarvan het aanbod sterk daalde.

De vooruitzichten zijn ook niet al te rooskleurig. Voor steeds meer bedrijven lopen bestaande gas- contracten af. Hierdoor nemen de kosten voor energie sterk toe. Telers in dergelijke posities proberen te besparen, extensiveren hun teelt of stoppen al dan niet tijdelijk met de productie, of stappen over op andere energiebronnen. Maar dat laatste kost veelal jaren van planning. Richting de komende winter worden sterk lagere hoeveelheden verwacht. De bloemenveiling rekent daarom ook op een dalende omzet en een exploitatieverlies (FD, 2022)1

Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bron data: Flora Holland (vanaf 2010) en VBN (2007-2009)
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda,s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.
 • 1) Financieel Dagblad, Richard Smit, 20 september 2022, Topman bloemenveiling: Kwekers zijn ten einde raad door hogere energieprijzen


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page