Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Veilingomzet - Tuinplanten

Beperkt omzetverlies voor tuinplanten, grillig verloop over afgelopen 3 maanden
1/5/2023

De omzet van in Nederland geteelde tuinplanten op bloemenveiling Royal FloraHolland is de maanden september, oktober en november gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Toch werd de afname van de omzet gereduceerd. De daling per maand van respectievelijk -14%, -5,1% en -0,3% zorgde ervoor dat het cumulatieve omzetdaling van ruim 14% naar 13% terugliep.

De omzet daalde in september (ten opzichte van een jaar eerder) met 14%, dat was om en nabij gelijk aan de cumulatieve daling op dat moment. De daling kwam vooral vanwege een lagere aanvoer. De gemiddelde prijzen gingen slechts een klein procent omlaag. In oktober werd de daling van de omzet beperkt tot 5%. Dit was een combinatie van een lagere aanvoer van ongeveer 9% met een hogere gemiddelde prijs van 4%. In november werd slechts een kleine omzetdaling gerealiseerd. Deze maand zag een toename van de verkochte aantallen met ruim 4% maar ook een daling van de prijs met nagenoeg hetzelfde percentage. Deze ontwikkeling zorgde ervoor dat de cumulatieve omzetdaling tot en met november uitkwam op 13%, vooral door een lagere aanvoer van bijna 11%. Prijzen bleven dus ook wat achter op het goede jaar 2021.

In september waren skimmia en gaultheria de belangrijkste omzetmakers voor in Nederland geteelde producten die via Royal Flora Holland werden afgezet. Het aanbod van skimmia bleef gelijk maar dat kon de markt niet goed opnemen, gezien de prijsdaling van 30 eurocent op de gemiddelde prijs. Gaultheria kende een daling van het aanbod van 7,5%. Dit zorgde wel voor een opleving in de prijsvorming van 8 eurocent, maar was onvoldoende om de omzet van dit product op hetzelfde niveau te houden als vorig jaar. Een andere opvallende statistiek kwam van arrangementen. Deze productcategorie werd sterk meer aangeboden (25%) bij een nagenoeg gelijkblijvende gemiddelde prijs. Bij het aanbod van Viola gebeurde het omgekeerde. Een kwart minder producten werden voor een gelijke prijs als vorig jaar verhandeld.

In oktober nam helleborus het over van skimmia als belangrijkste omzetmaker, ondanks dat helleborus een aanvoerdaling van bijna 16% incasseerde. De betere gemiddelde prijs kon niet voorkomen dat de omzet ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar daalde. Bij skimmia daalde de omzet met 6% vanwege de lagere aanvoer. Opvallend deze maand waren de statistieken van picea. De plant die veel wordt gebruikt als mini-kerstboom kende een hogere aanvoer van wel 60%. Ondanks deze sterke groei van het aanbod daalde de gemiddelde prijs slechts 6 eurocent. Op een gemiddelde prijs van 2,61 euro is dit een beperkte daling. Viola en chamaecyparis werden sterk minder aangeboden, calluna juist sterk meer. Bij de eerste twee producten nam de prijs toe. Bij calluna hield de gemiddelde prijs stand.

In november zijn de verkopen vooral gericht op de kerstperiode. Helleborus, picea, chamaecyparis en skimmia voerden de boventoon qua omzet. De ontwikkelingen ten opzichte van vorig jaar waren wisselend. Zo nam de aanvoer van helleborus en skimmia deze maand af, terwijl die van picea en chamaecyparis toenam. Vooral van picea steeg deze sterk. De gemiddelde prijzen van helleborus en picea namen af. Die van chamaecyparis en skimmia namen toe. Overigens laten overige statistieken van andere producten sterke schommelingen zien. Citrus en overige coniferen waren hier voorbeelden van.Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bron data: Flora Holland (vanaf 2010) en VBN (2007-2009)
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda,s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page