Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Gewasbescherming
     
Gewasbescherming
Select an indicator
Middelengebruik - Akkerbouw

Middelengebruik op akkerbouwbedrijven nam in 2019 toe
7/9/2021

De hoeveelheid actieve stof die in de akkerbouw wordt gebruikt nam, na een daling in 2018, toe in 2019 tot bijna 9 kg per ha. De kosten per ha namen eveneens iets toe tot gemiddeld 450 euro per ha. De toename ten opzichte van 2018 is voornamelijk het gevolg van een toename van het gebruik van overige middelen met name hulpstoffen zoals minerale olien. De toename was vooral zichtbaar in de pootaardappelteelt. Er werden meer middelen ingezet, maar wel met een lagere milieubelasting. Het merendeel van de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen bestaat uit middelen ter bestrijding van schimmels (fungiciden) of onkruiden (herbiciden). Nematiciden (grondontsmettingsmiddelen) en insecticiden worden weinig gebruikt.

Met name het gebruik van fungiciden en herbiciden is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens de teelt. Herbiciden worden relatief veel gebruikt bij de teelt van uien en suikerbieten. Fungiciden worden relatief veel toegepast in de aardappel- en uienteelt. In 2018 en 2019 lag het fungicidenverbruik rond 3 kg per ha. Dit was minder dan de jaren ervoor. Door de droogte in 2018 en 2019 kregen schimmels weinig kans om zich te ontwikkelen.Kies een sector
Contactpersoon
Bert Smit
0320-293528
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page