Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Gewasbescherming
     
Gewasbescherming
Kies een indicator
Middelengebruik - Akkerbouw

Middelengebruik op akkerbouwbedrijven nam in 2020 opnieuw toe
7-9-2022

De hoeveelheid actieve stof die in de akkerbouw wordt gebruikt nam voor het twee jaar op rij licht toe, tot 9 kg per ha in 2020. De kosten per ha namen eveneens iets toe tot gemiddeld 460 euro per ha. De toename is voornamelijk het gevolg van een toename van het gebruik van overige middelen met name hulpstoffen zoals minerale olien. De toename was vooral zichtbaar in de pootaardappelteelt. Er werd in de akkerbouw weliswaar meer actieve stof gebruikt, maar wel met een lagere milieubelasting. Het merendeel van de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen bestaat uit middelen ter bestrijding van schimmels (fungiciden) of onkruiden (herbiciden). Nematiciden (grondontsmettingsmiddelen) en insecticiden worden weinig gebruikt.

Met name het gebruik van fungiciden en herbiciden is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens de teelt. Herbiciden worden relatief veel gebruikt bij de teelt van uien en suikerbieten. Fungiciden worden relatief veel toegepast in de aardappel- en uienteelt. Sinds 2016 daalt het fungicidengebruik tot ongeveer 2,6 kg per ha in 2020. Dit was mede het gevolg van de droogte in 2018 t/m 2020 waardoor schimmels weinig kans kregen om zich te ontwikkelen.Kies een sector
Contactpersoon
Bert Smit
0320-293528
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven