Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Gewasbescherming
     
Gewasbescherming
Select an indicator
Middelengebruik - Akkerbouw

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen schommelt
12/19/2016

De hoeveelheid actieve stof die in de akkerbouw wordt gebruikt, schommelt de laatste jaren rond de 9 kg per hectare met een daling naar ruim 8 kg in 2015. De kosten per ha stabiliseren momenteel rond 400 euro per ha. Het merendeel van de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen bestaat uit middelen ter bestrijding van schimmels (fungiciden) of onkruiden (herbiciden). In 2015 zijn weinig nematiciden (grondontsmettingsmiddelen) gebruikt.Tweede nota duurzame gewasbescherming
In mei 2013 presenteerde het ministerie van Economische Zaken de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming. Een belangrijk element hierin is geïntegreerde gewasbescherming. De bedoeling is om het gebruik van chemische middelen zo veel mogelijk te beperken door bijvoorbeeld preventieve maatregelen te nemen en emissiearme toedieningstechnieken te gebruiken. Voor de open teelten worden daarnaast maatregelen voorgesteld om emissies als gevolg van drift te beperken, zowel door technische maatregelen als door verbreding van teeltvrije zones. De komende jaren wordt geëvalueerd of de genomen maatregelen voldoende effect hebben.


Met name het gebruik van fungiciden en herbiciden is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens de teelt. Bijvoorbeeld in 2011 nam het gebruik van fungiciden toe als gevolg van de hoge infectiedruk van Phytophthora in aardappelen. Herbiciden worden relatief veel gebruikt bij de teelt van uien en suikerbieten. Fungiciden worden relatief veel toegepast in de aardappel- en uienteelt.


Kies een sector
Contactpersoon
Jan Buurma
070-3358303
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page