Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Gewasbescherming
     
Gewasbescherming
Select an indicator
Middelengebruik - Akkerbouw

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in 2016 toegenomen
6/4/2018

De hoeveelheid actieve stof in de akkerbouw schommelt al jaren rond 9 kg per ha. In 2016 nam de totaal ingezette hoeveelheid actieve stof licht toe. Ook de kosten van gewasbeschermingsmiddelen zijn in 2016 toegenomen, namelijk van 400 euro/ha in 2015 naar 440 euro per ha in 2016. Het merendeel van de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen bestaat uit middelen ter bestrijding van schimmels (fungiciden) of onkruiden (herbiciden). In 2016 zijn weinig nematiciden (grondontsmettingsmiddelen) gebruikt.


Tweede nota duurzame gewasbescherming

In 2018 wordt de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming uit 2013 geëvalueerd. Een belangrijk element in deze nota is geïntegreerde gewasbescherming. De bedoeling is om het gebruik en de milieubelasting van chemische middelen zo veel mogelijk te beperken door bijvoorbeeld preventieve maatregelen te nemen en emissiearme toedieningstechnieken te gebruiken. Er zal worden geëvalueerd of de voorgeschreven maatregelen naar behoren zijn toegepast en voldoende effect hebben gehad in termen van lagere milieubelasting en minder overschrijdingen van waterkwaliteitsnormen.

Met name het gebruik van fungiciden en herbiciden is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden voorafgaande en tijdens het teeltseizoen. Bijvoorbeeld in 2016 was het gebruik van fungiciden hoog door een vrij hoge Phytophthoradruk in aardappelen, met name op plaatsen met wateroverlast. Herbiciden worden relatief veel gebruikt bij de teelt van uien en suikerbieten. Fungiciden worden relatief veel gebruikt in aardappelen en uien.


Kies een sector
Contactpersoon
Bert Smit
0320-293528
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page