Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Gewasbescherming
     
Gewasbescherming
Select an indicator
Middelengebruik - Akkerbouw

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen opnieuw gedaald
10/6/2020

De hoeveelheid actieve stof die in de akkerbouw wordt gebruikt daalde de laaste twee jaren tot minder dan 8 kg / ha. De kosten per ha namen eveneens iets af tot gemiddeld 400 euro per ha. Het merendeel van de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen bestaat uit middelen ter bestrijding van schimmels (fungiciden) of onkruiden (herbiciden). Nematiciden (grondontsmettingsmiddelen) en insecticiden worden weinig gebruikt.

Met name het gebruik van fungiciden en herbiciden is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens de teelt. Herbiciden worden relatief veel gebruikt bij de teelt van uien en suikerbieten. Fungiciden worden relatief veel toegepast in de aardappel- en uienteelt. In 2018 was het fungicidenverbruik 3 kg per ha., een halve kilo minder dan het jaar ervoor. Door de droogte van destijds, kregen schimmels weinig kans om zich te ontwikkelen. 

Tweede nota duurzame gewasbescherming en tussenevaluatie
In mei 2013 presenteerde het ministerie van Economische Zaken de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming. Een belangrijk element hierin is geïntegreerde gewasbescherming. De bedoeling is om het gebruik van chemische middelen zo veel mogelijk te beperken door bijvoorbeeld preventieve maatregelen te nemen en emissiearme toedieningstechnieken te gebruiken. Voor de open teelten worden daarnaast maatregelen voorgesteld om emissies als gevolg van drift te beperken, zowel door technische maatregelen als door verbreding van teeltvrije zones. Inmiddels is er een tussenevaluatie door PBL verschenen (2019), waarin onder andere gesteld wordt dat de waterkwaliteit nog onvoldoende verbeterd is. Ook zou geïntegreerde teelt verder gestimuleerd moeten worden.Kies een sector
Contactpersoon
Bert Smit
0320-293528
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page