Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Gewasbescherming
     
Gewasbescherming
Select an indicator
Milieubelastingspunten - Melkveehouderij

Milieubelasting melkveehouderij daalt
12/19/2016

Na een stijging in 2013 en 2014 is de milieubelasting van de melkveehouderij in 2015 weer gedaald. Met name de belasting van het oppervlaktewater is sterk gedaald, met een derde. In vergelijking met andere sectoren is de gemiddelde inzet en milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen per hectare laag.De grootste milieubelasting vindt plaats richting het oppervlaktewater. Er zijn hierbij wel grote verschillen tussen gewassen. Zo is de milieubelasting op grasland veel (ongeveer 80%) lager dan op maïsland. In de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming van het ministerie van Economische Zaken worden maatregelen voorgesteld om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen tot nul te reduceren in 2023. Acties die ondernomen worden om dit bereiken, zijn:
 • nagaan welke stoffen het meest vervuilend zijn om gericht maatregelen te kunnen nemen
 • verdere beperking van emissie als gevolg van drift door vergroten van teeltvrije zones en het gebruik van driftarme doppen
 • opvangen en zuiveren van waterstromen op het erf.

De komende jaren zullen die maatregelen geëvalueerd gaan worden.

Kies een sector
Contactpersoon
Jan Buurma
070-3358303
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page