Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Gewasbescherming
     
Gewasbescherming
Select an indicator
Milieubelastingspunten - Akkerbouw

Milieubelasting akkerbouw in 2015 flink gedaald
12/19/2016

In 2015 nam de totaal ingezette hoeveelheid actieve stof licht af. Er werden meer herbiciden, fungiciden en insecticiden gebruikt dan het jaar ervoor, maar minder overige middelen. De milieubelasting uit gewasbescherming op akkerbouwbedrijven nam in 2015 veel sterker af dan de hoeveelheid actieve stof. De milieubelasting van het grondwater nam licht af, maar de milieubelasting van de bodem en het oppervlaktewater halveerden bijna.

Omdat de hoeveelheid actieve stof relatief weinig is gedaald, betekent dit dat de middelen die in 2015 gebruikt zijn, een lagere milieubelasting per kg actieve stof hebben. Het grootste deel van de milieubelasting betreft het oppervlaktewater.

Voor de gewassen aardappelen en uien is de milieubelasting hoger dan voor de meeste andere akkerbouwgewassen. In aardappelen en uien worden vooral gewasbeschermingsmiddelen gebruikt om schimmels (fungiciden) te bestrijden.

In mei 2013 presenteerde het ministerie van Economische Zaken de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming. In de nota wordt de ambitie uitgesproken om de overschrijding van milieukwaliteitsnormen naar oppervlaktewater tot nagenoeg nul te reduceren in 2023. Acties die ondernomen worden om dit bereiken, zijn:
 • nagaan welke stoffen het meest vervuilend zijn om gericht maatregelen te kunnen nemen
 • verdere beperking van emissie als gevolg van drift door het verbreden van de teeltvrije zones en het gebruik van driftarme doppen
 • opvangen en zuiveren van waterstromen op het erf.Kies een sector
Contactpersoon
Jan Buurma
070-3358303
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page