Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Gewasbescherming
     
Gewasbescherming
Select an indicator
Milieubelastingspunten - Akkerbouw

Milieubelasting akkerbouw daalt licht
7/9/2021

De totale milieubelasting uit gewasbescherming kende in 2019 een lichte daling ten opzichte van 2018. De milieubelasting naar zowel de bodem als het water daalde. Ten opzichte van het begin van deze eeuw is de totale milieubelasting uit gewasbeschermingsmiddelen meer dan gehalveerd.

Over een langere periode bekeken is de totale milieubelasting uit gewasbescherming in de akkerbouw sterk gedaald, namelijk van ruim 4.000 mbp/ha in 2002 naar minder dan 2.000 mbp/ha in de afgelopen jaren. Met name is de milieubelasting van het oppervlaktewater sterk gedaald, mede door het instellen van teeltvrije zones en het gebruik van driftarme spuitdoppen. In zijn algemeenheid is de milieubelasting sterker gedaald dan het actievestofgebruik, wat betekent dat de gebruikte middelen in de loop van de tijd minder schadelijk zijn geworden voor het milieu. Voor de gewassen aardappelen en uien is de milieubelasting hoger dan voor de meeste andere akkerbouwgewassen. In aardappelen en uien worden vooral gewasbeschermingsmiddelen gebruikt om schimmels (fungiciden) te bestrijden. Bij aardappelen gaat het met name om Phytophthora infestans, de meest voorkomende aardappelziekte, waartegen in normale (niet te droge) jaren 12 à 16 keer per seizoen wordt gespoten. Middels veredeling van aardappelen wordt geprobeerd resistente of weinig vatbare rassen te kweken, waardoor volstaan zou kunnen worden met minder of geen bespuitingen tegen de ziekte.

Tweede nota Duurzame Gewasbescherming en tussenevaluatie
In de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming van het ministerie van Economische Zaken wordt de ambitie uitgesproken om de overschrijding van milieukwaliteitsnormen naar oppervlaktewater tot nagenoeg nul te reduceren in 2023. Acties die ondernomen worden om dit bereiken, zijn:
• nagaan welke stoffen het meest vervuilend zijn om gericht maatregelen te kunnen nemen;
• verdere beperking van emissie als gevolg van drift door het verbreden van de teeltvrije zones en het gebruik van driftarme doppen;
• opvangen en zuiveren van waterstromen op het erf.
Uit een tussenevaluatie van PBL (2019), bleek onder andere dat de waterkwaliteit nog onvoldoende verbeterd is. Ook zou geïntegreerde teelt verder gestimuleerd moeten worden.


Kies een sector
Contactpersoon
Bert Smit
0320-293528
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page