Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Gewasbescherming
     
Gewasbescherming
Kies een indicator
Milieubelastingspunten - Akkerbouw

Milieubelasting akkerbouw daalt licht
7-9-2022

De totale milieubelasting uit gewasbescherming kende in 2020 een lichte daling ten opzichte van 2019. De milieubelasting naar zowel de bodem als het oppervlakte- en het grondwater daalde. Ten opzichte van het begin van deze eeuw is de totale milieubelasting uit gewasbeschermingsmiddelen meer dan gehalveerd.

Over een langere periode bekeken is de totale milieubelasting uit gewasbescherming in de akkerbouw sterk gedaald, namelijk van ruim 4.000 mbp/ha in 2002 naar minder dan 2.000 mbp/ha in de afgelopen jaren. Met name is de milieubelasting van het oppervlaktewater sterk gedaald, mede door het instellen van teeltvrije zones en het gebruik van driftarme spuitdoppen. In zijn algemeenheid is de milieubelasting sterker gedaald dan het actievestofgebruik, wat betekent dat de gebruikte middelen in de loop van de tijd minder schadelijk zijn geworden voor het milieu. Voor de gewassen aardappelen en uien is de milieubelasting hoger dan voor de meeste andere akkerbouwgewassen. In aardappelen en uien worden vooral gewasbeschermingsmiddelen gebruikt om schimmels (fungiciden) te bestrijden. Bij aardappelen gaat het met name om Phytophthora infestans, de meest voorkomende aardappelziekte, waartegen in normale (niet te droge) jaren 12 à 16 keer per seizoen wordt gespoten. Middels veredeling van aardappelen wordt geprobeerd resistente of weinig vatbare rassen te kweken, waardoor volstaan zou kunnen worden met minder of geen bespuitingen tegen de ziekte.

Milieubelastingspunten voor een actieve stof kunnen in de loop der tijd worden bijgesteld. In het Informatienet wordt de milieubelasting niet met terugwerkende kracht opnieuw berekend. Hierdoor kan de berekende milieubelasting in het Informatienet voor oudere jaren afwijken van de milieubelasting berekend op basis van de meest recente normen.

Kies een sector
Contactpersoon
Bert Smit
0320-293528
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven