Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Gewasbescherming
     
Gewasbescherming
Select an indicator
Afzet - Land- en tuinbouw

Afzet van gewasbeschermingsmiddelen stabiliseert
7/9/2021

De afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen schommelde al jaren rond de 10 miljoen kilo actieve stof per jaar. In 2018 zakte de afzet onder de 10 miljoen kilo. In 2019 lag de afzet met 9,3 miljoen kilo actieve stof vrijwel op hetzelfde niveau als in 2018. Ruim 40% van de in 2019 gebruikte middelen is fungicide (schimmelbestrijding) en 30% herbicide (middelen tegen onkruid, waaronder glyfosaat).


Gunstige weersomstandigheden zorgen voor lager gebruik
De lente en zomer van het jaar 2019 waren zeer zonnig en droog (KNMI, 2019). Droge warme zomers leiden tot een lager gebruik van fungiciden. Daardoor lag in 2019 net als in 2018 de fungicidenafzet lager dan de jaren ervoor. De verkoop van glyfosaat daalde in 2019 met 17% ten opzichte van 2018. In 2018 werd er een soortgelijke daling genoteerd ten opzichte van 2017. Binnen de land- en tuinbouw wordt ongeveer 50% van de herbiciden (waaronder glyfosaat) gebruikt in de akkerbouw (Smit et al., 2019). Sinds 2016 is het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw op verhardingen en in openbaar groen niet meer toegestaan. Dit heeft invloed op de afzet van met name herbiciden.

Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030
In september 2020 stuurde minister Schouten van LNV het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 naar de Tweede Kamer. Daarin presenteerde zij samen met Agrodis, Artemis, Cumela, Fedecom, LTO Nederland, Natuur en Milieu, Nefyto, Plantum, UvW en VEWIN plannen om tot een verdere verlaging van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te komen. Citaat uit de Kamerbrief: ‘De toekomstvisie beoogt daarom een trendbreuk te initiëren in het denken en handelen over gewasbescherming door het centraal stellen van weerbare planten en teeltsystemen en een sterkere verbinding tussen land- en tuinbouw en natuur. En aanvullend via nieuwe technologieën emissies verder terug te dringen. Deze trendbreuk beoogt een duurzame productie met weerbare planten en teeltsystemen, waardoor ziekten en plagen veel minder kansen krijgen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk kan worden voorkomen.’ Een ex ante evaluatie heeft plaatsgevonden door Wageningen Economic Research (Bremmer et. al., 2020).

Meer info: longread over gewasbeschermingsmiddelen
Meer informatie over gewasbeschermingsmiddelen vindt u in bijgaande longread. In deze longread vertellen Marleen Riemens, teamleider gewasgezondheid bij Wageningen Plant Research en Johan Bremmer, projectmanager plantgezondheid en gewasbescherming bij Wageningen Economic Research over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, over de verschillende categorieën stoffen en middelen, over het nut van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de noodzaak voortdurend te blijven werken aan een verdere vermindering.
Zie: https://www.wur.nl/nl/show-longread/Bestrijdingsmiddelen-gif-of-gewasbeschermingsmiddelen.htm


Kies een sector
Contactpersoon
Bert Smit
0320-293528
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page