Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Gewasbescherming
     
Gewasbescherming
Kies een indicator
Afzet - Land- en tuinbouw

Afzet van gewasbeschermingsmiddelen hoger dan 2 jaren ervoor
7-9-2022

De afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen, binnen en buiten de landbouw, schommelde al jaren rond de 10 miljoen kilo actieve stof per jaar (Bron: CBS). In 2018 zakte de afzet voor het eerst sinds 2010 onder de 10 miljoen kilo. In 2020 lag de afzet wederom onder de 10 miljoen kilo (9,8 mln, kg), maar wel op een iets hoger niveau dan in 2018 en 2019. Ongeveer 40% van de in 2020 gebruikte middelen zijn fungiciden (schimmelbestrijding), 25% herbiciden (middelen tegen onkruid, waaronder glyfosaat) en 25% insecticiden.


Gunstige weersomstandigheden en toch een hoger gebruik
De lente en zomer van het jaar 2020 waren zeer zonnig en droog (KNMI, 2020). Het jaar 2020 was in dat opzicht vergelijkbaar met de twee voorgaande jaren. Droge warme zomers leiden tot een lager gebruik van fungiciden en herbiciden. Zowel schimmelziekten als onkruiden hebben vocht nodig om zich te ontwikkelen. Daardoor lag in 2020 net als in 2018 en 2019 de fungicidenafzet lager dan de jaren ervoor. De afzet van insecticiden nam echter toe. Een zachte winter en een warm voorjaar vormen ideale omstandigheden voor een snelle populatiegroei van insecten in het voorjaar en de zomer. Voor een deel, bijvoorbeeld bij de bestrijding van luizen, wordt hiervoor ook ‘minerale olie’ of ‘paraffine olie’ gebruikt, een stof die tegenwoordig ook onder ‘insecticiden’ valt. De afzet in de groep ‘overige middelen’ is in vergelijking met 2019 sterk gestegen. Dit is veroorzaakt door een sterke toename van de aankoop van grondontsmetters waaronder nematiciden. Sinds 2016 is het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw op verhardingen en in openbaar groen niet meer toegestaan. Dit heeft invloed op de afzet van met name herbiciden.

Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030
In september 2020 stuurde minister Schouten van LNV het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 naar de Tweede Kamer. Daarin presenteerde zij samen met Agrodis, Artemis, Cumela, Fedecom, LTO Nederland, Natuur en Milieu, Nefyto, Plantum, UvW en VEWIN plannen om tot een verdere verlaging van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te komen. Citaat uit de Kamerbrief: ‘De toekomstvisie beoogt daarom een trendbreuk te initiëren in het denken en handelen over gewasbescherming door het centraal stellen van weerbare planten en teeltsystemen en een sterkere verbinding tussen land- en tuinbouw en natuur. En aanvullend via nieuwe technologieën emissies verder terug te dringen. Deze trendbreuk beoogt een duurzame productie met weerbare planten en teeltsystemen, waardoor ziekten en plagen veel minder kansen krijgen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk kan worden voorkomen.’ Een ex ante evaluatie heeft plaatsgevonden door Wageningen Economic Research (Bremmer et. al., 2020).

Meer info: longread over gewasbeschermingsmiddelen
Meer informatie over gewasbeschermingsmiddelen vindt u in bijgaande longread. In deze longread vertellen Marleen Riemens, teamleider gewasgezondheid bij Wageningen Plant Research en Johan Bremmer, projectmanager plantgezondheid en gewasbescherming bij Wageningen Economic Research over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, over de verschillende categorieën stoffen en middelen, over het nut van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de noodzaak voortdurend te blijven werken aan een verdere vermindering.
Zie: https://www.wur.nl/nl/show-longread/Bestrijdingsmiddelen-gif-of-gewasbeschermingsmiddelen.htm


Kies een sector
Contactpersoon
Bert Smit
0320-293528
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven