Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Fijnstof
     
Fijnstof
Select an indicator
Ruimtelijk PM10 - Veehouderij

Pluimveegebieden hoogste concentratie
12/20/2018

Fijnstof kent verschillende bronnen, zoals verkeer, industrie en landbouw. In 2016 werd 22% van de fijnstofemissie (in PM10) veroorzaakt door de landbouw (Emissieregistratie). Van de emissie door de landbouw kwam in 2016, 68% voor rekening van de pluimveehouderij. In gebieden met veel pluimveebedrijven zoals de Gelderse Vallei, De Meijerij, het Peelgebied, en delen van Twente is daarom de concentratie van fijnstof relatief hoog.Met name in gebieden met veel pluimveehouderij heeft de landbouw een groot aandeel in de uitstoot van fijnstof. Door de omschakeling van kooi- naar grondhuisvestingsystemen in de leghennenhouderij, is het aantal strooiselstallen toegenomen. Omdat strooiselstallen relatief stofrijk zijn, nam hierdoor de fijnstofuitstoot toe. Een hoge concentratie fijnstof kan problemen opleveren voor de volksgezondheid.
Kies een sector
Contactpersoon
Harry Luesink
070 33 58315
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page