Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Fijn stof
     
Fijn stof
Select an indicator
Ruimtelijk PM10 - Veehouderij

Pluimveegebieden hoogste concentratie
12/18/2017

Fijnstof kent verschillende bronnen, zoals verkeer, industrie en landbouw. In 2015 werd 25% van de fijnstofemissie (in PM10) veroorzaakt door de landbouw (CBS Statline). Van de emissie door de landbouw kwam in 2015 bijna 70% voor rekening van de pluimveehouderij. In gebieden met veel pluimveebedrijven zoals de Gelderse Vallei, De Meijerij, het Peelgebied, en delen van Twente is daarom de concentratie van fijnstof relatief hoog.

Met name in gebieden met veel pluimveehouderij heeft de landbouw een groot aandeel in de uitstoot van fijnstof. Hoofdzakelijk omdat strooiselstallen voor pluimvee stofrijke stallen zijn. Door de omschakeling van kooi- naar grondhuisvestingsystemen in de leghennenhouderij, is het aantal strooiselstallen toegenomen en daarmee ook de fijnstofuitstoot. Een hoge concentratie fijnstof kan problemen opleveren voor de volksgezondheid.Kies een sector
Contactpersoon
Harry Luesink
070 33 58315
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page