Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Energie
     
Energie
Select an indicator
Energiegebruik en -kosten - Kottervisserij

Brandstofverbruik in 2019 gelijkblijvend, bij lager aantal zeedagen
9/11/2020

Het totale brandstofverbruik in de kottervisserij is in de afgelopen decennia fors gedaald. In 1994 werd 369 mln. liter brandstof verbruikt; in 2015 was dat nog maar 86 mln. liter. Daarna is het brandstofverbruik weer omhooggegaan, mede door een iets verhoogde inzet tot 2018. In 2019 is het brandstofverbruik ten opzichte van het voorgaande jaar met 1% gedaald, bij een afname van het aantal zeedagen met ruim 11%. Deze onevenredige ontwikkeling vindt zijn oorzaak mede in het feit dat de ontheffingen op de energiezuinige pulstechniek met ingang van juni 2019 gefaseerd ingetrokken worden. Veel vissers zijn teruggevallen op de boomkor- en/of twinrigtechniek, die meer brandstof gebruiken.

Verbruik en kosten
De totale brandstofkosten voor de Nederlandse kottervloot bedroegen in 2019 circa 51 mln. euro. Tweeëntwintig procent van de totale opbrengst van de kottervisserij in 2019 werd uitgegeven aan brandstof. In 2018 was dat 17%. Mede dankzij innovaties in efficiëntere vistuigen (twinrig en puls) en een lagere brandstofprijs was dat percentage de afgelopen jaren fors gedaald ten opzichte van de jaren daarvoor: in 2011 bijvoorbeeld lag het percentage op 34. In 2014 is voor het eerst minder dan 100 mln. liter brandstof verbruikt in de kottervisserij. Nu echter de ontheffingen van het verbod op de pulsvisserij stapsgewijs ingetrokken worden, zal het aandeel van de brandstofkosten in de totale opbrengst waarschijnlijk weer groter worden. Door een iets gegroeide vloot en een toegenomen inspanning werd in 2018 112 mln. liter brandstof verbruikt. Hoewel de inspanning voor wat betreft het aantal zeedagen in 2019 met 11% daalde, is het verbruik nagenoeg gelijk gebleven. Het brandstofverbruik zal door het intrekken van de pulsontheffingen aanzienlijk stijgen: bij een grote kotter (met een lengte van ongeveer 40 meter) ligt het brandstofverbruik bij de boomkor 78% hoger dan bij de puls.

Belangrijke oorzaken van afname van het brandstofverbruik in de kottervisserij in de afgelopen decennia zijn:
• krimp van de Nederlandse kottervloot
• verbod op motoren van meer dan 2.000 pk
• innovatie in zuinigere vistuigen en schepen
• introductie nieuwe visserijmethoden (puls)
• energiebewuster vissen (verandering van ondernemersgedrag), vooral in tijden van hogere brandstofprijzen.  


Prijs
De gasolieprijs was in 2019 gemiddeld 46 eurocent per liter. Dit is een daling van 2% ten opzichte van 2018 (47 eurocent per liter).


Verbruik en kosten 2019
In 2019 kwam het gemiddeld gasolieverbruik voor de 1.500-2.000 pk-kotters met boomkor/sumwing en puls uit op respectievelijk 6.210 liter en 4.036 liter per zeedag. De gasoliekosten kwamen hierdoor uit op 2.78 euro voor boomkor/sumwing, en 2.124  euro voor puls per zeedag. In 2019 werd ongeveer 32% van de opbrengsten in de boomkor- en sumwingvisserij besteed aan gasoliekosten. Voor puls kwam dat uit op 20%. Voor de garnalenvisserij was dat 16%.


Kies een sector
Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page