Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Energie
     
Energie
Select an indicator
Energiegebruik en -kosten - Kottervisserij

Kottersector gebruikt in 2017 minder brandstof
4/20/2018


Het totale brandstofverbruik in de kottervisserij is in de afgelopen decennia fors gedaald. In 1994 werd 369 mln. liter brandstof verbruikt; in 2017 was dat nog maar 94 mln. liter. Ten opzichte van 2016 is in 2017 het brandstofverbruik met 3% gedaald. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het kleinere aantal zeedagen in 2017, dat ook met 3% is afgenomen.
Belangrijke oorzaken van afname van het brandstofverbruik in de kottervisserij in de afgelopen decennia zijn:
 • krimp van de Nederlandse kottervloot
 • verbod op motoren van meer dan 2.000 pk
 • innovatie in zuinigere vistuigen en schepen
 • introductie nieuwe visserijmethoden (puls)
 • energiebewuster vissen (verandering van ondernemersgedrag).
Het gemiddeld verbruik van brandstof (hoofdzakelijk gasolie) kwam in 2017 uit op ruim 327 ton per kotter.De gasolieprijs was in 2017 gemiddeld 39 eurocent per liter. Dit is een toename van 15% ten opzichte van 2016 (34 eurocent per liter).

De totale brandstofkosten voor de Nederlandse kottervloot bedroegen in 2017 circa 36 mln. euro. Door de lage brandstofprijs (en goede besommingen) werd minder dan12% van de totale opbrengst van de kottervisserij uitgegeven aan brandstof. In 2014, 2015 en 2016 werd respectievelijk nog 21%, 14% en 10% van de totale opbrengst uitgegeven aan brandstof. Mede dankzij innovaties in efficiëntere vistuigen en de afgenomen brandstofprijs is dit percentage de afgelopen jaren fors gedaald ten opzichte van de jaren daarvoor.

In 2014 is voor het eerst minder dan 100 mln. liter brandstof verbruikt in de kottervisserij. Verwacht wordt dat de visserij niet meer boven het niveau van 100 mln. liter uit zal komen in de toekomst, door het efficiënter vissen door de vloot.In 2016 kwam het gemiddeld gasolieverbruik voor de 1.500-2.000 pk-kotters met boomkor, SumWing en puls uit op respectievelijk 6.800 liter, 5.900 liter en 4.100 liter per zeedag. De gasoliekosten kwamen hierdoor uit op 2.300 euro voor boomkor, 2.000 euro voor SumWing en 1.400 euro voor puls per zeedag.

In 2016 werd ongeveer 22% van de opbrengsten in de boomkorvisserij en 19 % van de opbrengsten in de SumWingvisserij besteed aan gasoliekosten. Voor puls kwam dat uit op 13%.Voor de overige visserijen (onder andere garnalen)  was dit lager dan 10%.

Met puls werd in 2016 meer gasolie gebruikt om 1 kg vis te vangen (1,82 liter) dan bij SumWing- (1,46 liter) en traditionele boomkorvisserij (1,47 liter). Ten opzichte van 2015 is dat een stijging van 12%  bij de pulsvisserij, 2% bij de boomkorvisserij en 1% bij de Sumwingvisserij.
Kies een sector
Contactpersoon
Wim Zaalmink
+31320293530
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page