Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Energie
     
Energie
Select an indicator
Energiegebruik en -kosten - Grote zeevisserij

Brandstofkosten stijgen licht
4/20/2018


Sinds 1 januari 2015 is het toegestane zwavelgehalte voor scheepsbrandstof die gebruikt wordt binnen de zogenoemde Emission Control Areas (ECAs) vastgesteld op 0,10% m/m (massaprocent). Onder deze ECA's vallen onder andere de Noordzee en Baltische zee. Voor de grote zeevisserij betekent dit dat in deze gebieden geen gebruik meer gemaakt kan worden van stookolie als brandstof (bron: ministerie van I&M). Hierdoor wordt er relatief meer gasolie verbruikt. Waar in de periode tot en met 2014 nog meer dan 80% van het brandstofverbruik bepaald werd door stookolie, lag het aandeel in 2015 rond de 42%. In 2016 steeg het aandeel tot ongeveer 54%. Deze stijging van stookolieverbruik wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat enkele trawlers specifieke filters gebruiken waardoor stookolie in beperkte mate gebruikt mag worden.Het totale brandstofverbruik van de grote zeevisserij lag in 2016 rond 50 mln. liter, wat 2% hoger is dan het jaar ervoor. Hoewel er minder trawlers actief waren in 2016, waren deze gemiddeld wel meer dagen actief op zee. In 2017 is de vloot met één trawler uitgebreid en de visserij-inspanning toegenomen, waardoor het verwachtte totale brandstofverbruik licht is gestegen tot ongeveer 56 mln. liter.

De brandstofkosten in de grote zeevisserij zijn sinds 2011 met ruim 58% afgenomen van 37 mln. euro in 2011 naar 13 mln. euro in 2016. De krimp van de vloot (van 14 in 2011 naar 7 trawlers in 2016) en de lagere brandstofprijzen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan deze forse afname. De verwachting is dat de totale brandstofkosten in 2017 gestegen zullen zijn tot ongeveer 16 mln. euro.

Buiten ECA's
De grote zeevisserij kan buiten de ECA's nog wel gebruik maken van stookolie als brandstof. Tot 1 januari 2020 is het toegestane zwavelgehalte buiten deze gebieden nog 3,5% m/m. (Bron: ministerie van I&M, IMO MARPOL annex VI regulation 14).Kies een sector
Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page