Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Energie
     
Energie
Select an indicator
Energiegebruik en -kosten - Land- en tuinbouw

Netto-energiegebruik land- en tuinbouw stabiel
11/9/2017

Na een aantal jaren met een dalend netto-energiegebruik in de land- en tuinbouw was het energiegebruik in 2015 stabiel ten opzichte van 2014. De Nederlandse bedrijven gebruikten gezamenlijk zo’n 123 PetaJoule (PJ) in 2015 (2014: 121 PJ). Wel waren er in 2015 verschuivingen waarneembaar tussen subsectoren en tussen energiesoorten.

De glastuinbouw bleef in 2015 met zo’n 77% van het nettovolume de belangrijkste gebruiker van energie. Deze subsector was door de inzet van gasmotoren voor eigen gebruik en verkoop ook de belangrijkste leverancier van elektriciteit. Mede hierdoor bleef de land- en tuinbouw in 2015 netto leverancier van elektriciteit.

De melkveebedrijven waren in 2015 gezamenlijk met 6% de een na grootste nettogebruiker van energie. In deze subsector nam vooral het gebruik van elektriciteit en brandstof toe. De toename van het elektriciteitsgebruik is overigens een ontwikkeling die in bijna alle sectoren plaatsvindt. Grotendeels aangejaagd door automatisering, mechanisering, robotisering en verwerking van product op de agrarische bedrijven.

De totale energievolumes in de land- en tuinbouw staan onder invloed van diverse factoren zoals: areaal, buitenklimaat, marktvraag, intensivering, extensivering en besparing.

De energiegebruiken betreffen het directe energiegebruik. Het indirecte energiegebruik dat nodig is voor onder andere het produceren van grondstoffen en het transporteren van producten zijn hierbij niet inbegrepen.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page