Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Energie
     
Energie
Select an indicator
Energiegebruik en -kosten - Grote zeevisserij

Brandstofverbruik gedaald
9/11/2020

Het brandstofverbruik en de brandstofkosten worden sterk bepaald door het aantal (pk-)zeedagen en de brandstofprijzen. In 2018 lag het geschatte totale brandstofverbruik op 45 mln. liter. Dit is 14% minder dan in 2017 bij een gelijkblijvende vloot. De belangrijkste verklaring voor deze daling is de afname van gemaakte zeedagen. Het aantal zeedagen daalde over die periode met ruim 9%. De totale brandstofkosten stegen met € 1 mln. naar € 18 mln. in 2018. Deze stijging is te verklaren door de hogere brandstofprijzen (+18%) van stook- en smeerolie (CBS, 2020). De daling van het aantal zeedagen zette zich voort in 2019, toen het aantal zeedagen op een totaal van 1.608 uitkwam. Dit is een afname van 15% vergeleken met het jaar daarvoor en 23% minder dan in 2017. Opgemerkt moet worden dat in 2019 geen 8 (zoals de jaren daarvoor) maar 7 trawlers onder Nederlandse vlag voeren. Eind 2018 is één van de acht trawlers verder gegaan onder een Pools visnummer. In 2019 is een trawler die vier maanden onder Nederlandse vlag heeft gevist omgevlagd naar een Brits visnummer. Daarmee komt het aantal Nederlandse trawlers in 2020 naar verwachting uit op 6. In 2011 bestond de trawlervloot nog uit 14 vaartuigen.

Het brandstofverbruik en de brandstofkosten worden voor 2019 op respectievelijk 42 mln. liter en € 16 mln. geraamd. In 2019 is er door de lage beschikbare quota in de Europese wateren meer in de verre wateren gevist, met name voor de kust van Marokko. Hierdoor wordt meer brandstof verbruikt, en kan ook per kilo pelagische vis het verbruik hoger zijn voor bepaalde trawlers. Echter, het dalende aantal trawlers onder Nederlandse vlag is de belangrijkste oorzaak van het dalende brandstofverbruik.


Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, zowel voor de opererende bedrijven zelf, als vanuit de wetgever. Sinds 1 januari 2015 is het toegestane zwavelgehalte voor scheepsbrandstof die gebruikt wordt binnen de zogenoemde Emission Control Areas (ECA) vastgesteld op 0,10% m/m (massaprocent). Onder deze ECA vallen onder andere de Noordzee en Baltische zee. Voor de grote zeevisserij betekent dit dat in deze gebieden geen gebruik meer gemaakt mag worden van stookolie als brandstof (bron: ministerie van I&M). Hierdoor wordt er relatief meer gasolie verbruikt. Waar in de periode tot en met 2014 nog meer dan ongeveer driekwart van het brandstofverbruik bestond uit stookolie, lag het geschatte aandeel stookolie in 2018 op 45%.
De grote zeevisserij kan buiten de ECA nog wel gebruikmaken van stookolie als brandstof. Tot 1 januari 2020 is het toegestane zwavelgehalte buiten deze gebieden nog 3,5% m/m. (Bron: ministerie van I&M, IMO MARPOL annex VI regulation 14).
Kies een sector
Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page