Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Inkomen uit bedrijf - Vleeskalverhouderij

Inkomensdaling op bedrijven met blankvleeskalveren op contract
12/17/2020

Het inkomen uit bedrijf op de vleeskalverenbedrijven (blankvleeskalveren op contract) daalt naar verwachting in 2020 met 5.000 (circa 10%) naar 41.000 euro per onbetaalde arbeidskracht (arbeidsjaareenheid, afgekort aje) door een circa 4 weken langere leegstand en de hieraan gekoppelde lagere vergoeding (-10.000 euro). De kosten dalen licht omdat door de langere leegstand minder mest hoeft te worden afgezet (kostenbesparing circa 2.500 euro), en ook de energie- en rentekosten iets lager zijn. De ontvangen contractvergoeding per gemiddeld aanwezig vleeskalf neemt in 2020 5% af door de langere leegstand en door de iets lagere contractprijzen voor kalverhouders die nieuwe contracten moesten afsluiten. Een groot deel van de buitenlandse vraag viel in eerste instantie weg, wat ook terug is te zien in de sterke daling van het aantal slachtingen in april 2020 van bijna 30%. Tot en met augustus daalt het aantal slachtingen uiteindelijk met 6%. De import van nuchtere kalveren was aan het begin van de coronaperiode in sommige weken de helft lager dan in 2019. Uiteindelijk is de import van kalveren tot en met begin november 12% lager uitgevallen.


Contractvergoeding
De ontwikkeling van de contractvergoedingen is sterk bepalend voor de opbrengsten per kalverplaats, omdat vooral blankvleeskalveren meestal op contract worden gehouden. Dit betekent dat er in integratieverband intensief wordt samengewerkt met de kalverhouder. De kalverhouder ontvangt voor zijn geleverde arbeid en stallen een vergoeding. De integratie levert de kalveren en, het voer. Kalverhouder en kalverspecialist werken samen aan het steeds verder optimaliseren van de technische resultaten. De gemiddelde contractvergoeding per dierplaats daalt in 2020 naar verwachting met 12 euro naar 228 euro (oftewel circa -5%, exclusief btw en exclusief bedrijfstoeslag), door de 4 weken langere leegstand dan in 2019. Er zijn wel grote verschillen tussen bedrijven, afhankelijk van de voorwaarden. Dit betreft zowel het niveau als de ontwikkeling tussen de jaren. Op sommige bedrijven is de vergoeding tientallen euro’s hoger of lager dan het gemiddelde. Een deel van de kalverhouders heeft door onderhandelen een relatief gunstige leegstandsvergoeding gekregen.

Resultaat
De gepresenteerde bedrijfsresultaten en inkomens van de gespecialiseerde vleeskalverbedrijven gelden alleen voor bedrijven met blankvleeskalveren op contract. Het inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidskracht (arbeidsjaareenheid, afgekort aje) op de vleeskalverenbedrijven neemt met 5.000 euro af tot 41.000 euro per onbetaalde aje in 2020. De inkomensverschillen tussen bedrijven zijn groot, onder andere door verschillen in contractvergoeding per dierplaats, betaalde kosten, bedrijfsgrootte en arbeidsefficiëntie. 20% van de bedrijven behaalt naar verwachting een inkomen van meer dan 63.000 euro. Terwijl een even grote groep een inkomen behalen van minder dan 8.000 euro.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Verlies- en winstrekening van vleeskalverenbedrijven
Harold van der Meulen, Bert Smit en Jakob Jager (2017). Effecten nieuw GLB op inkomens, kosten en administratieve lasten : gevolgen van aanpassing directe betalingen en invoering vergroeningseisen. Wageningen Economic Research. Rapport 2017-080.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page