Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Resultaten per m2 glas - Glasgroententeelt

Netto-bedrijfsresultaat glasgroenten gedaald, komkommer belangrijke uitzondering
12/18/2018

In 2018 is het nettobedrijfsresultaat voor een gemiddelde glasgroentebedrijf uitgekomen op afgerond 5,70 euro per m2. Dit is een achteruitgang van afgerond 2,75 euro per m2. Daarmee is dit afgezien van de drie voorgaande topjaren nog steeds bovengemiddeld hoog.

Komkommerbedrijven stevenen in 2018 af op een uitzonderlijk hoog nettobedrijfsresultaat van meer dan 26 euro per m2. Dit is ruim 9 euro meer dan in het voor komkommerbedrijven eerdere topjaar 2016. Hogere komkommerprijzen, meer stuks per m2 en hoge verkoopprijzen voor elektriciteit zijn de pijlers onder dit resultaat. 

Opbrengstverschillen per bedrijfstype
De gemiddelde totale opbrengst op een glasgroentebedrijf neemt in 2018 toe met circa 2,5% tot gemiddeld circa 55 euro per m2. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een stijging van de productopbrengsten bij komkommerbedrijven (>20 euro per m2) en hogere energieopbrengsten bij alle bedrijfstypen (25 à 30%). Tomaten- en paprikabedrijven ontvangen juist minder voor hun product. De opbrengsten uit de verkoop van tomaat neemt gemiddeld met circa 5,80 euro per m2 af. Voor paprika is dit gemiddeld 2,70 euro per m2.


Sterke stijging van de energiekosten
De kosten per m2 zijn na enkele jaren van daling, in 2018 weer aan het stijgen. De stijging voor gemiddelde glastuinbouwbedrijf komt uit op bijna 9% per m2. Bijna alle kosten per m2 nemen toe, de berekende rente uitgezonderd. De energiekosten, een van de grootste kostenposten, stijgt verhoudingsgewijs erg sterk door hogere inkoopprijzen en hoger verbruik. Zie totale kosten op bedrijfsniveau voor een nadere toelichting van de ontwikkeling van de verschillende kostenposten.

Nettobedrijfsresultaat en inkomen omlaag, uitgezonderd komkommerbedrijven
Voor het gemiddelde glasgroentebedrijf is in 2018 zowel het geraamde nettobedrijfsresultaat als het inkomen uit bedrijf per m2 lager dan in 2017. Deze daling wordt veroorzaakt door een sterkere stijging van de kosten dan de opbrengsten. Naar verwachting daalt het netto-bedrijfsresultaat met ongeveer 2,75 euro tot afgerond 5,70 euro per m2. Het inkomen uit bedrijf daalt van circa 10 euro naar ongeveer 7,30 euro per m2. Ondanks deze daling ligt het niveau van beide kengetallen nog altijd een stuk hoger dan in de periode van voor 2015.Komkommerbedrijven behalen in 2018 dankzij uitzonderlijk hoge opbrengstprijzen voor komkommers en goede verkopenopbrengsten uit energie historisch goede resultaten. Het netto-bedrijfsresultaat van meer dan 26 euro per m2 is dan ook een groot contrast met het EHEC-jaar 2011, toen het gemiddelde bedrijfsresultaat –5,60 euro per m2 bedroeg.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page