Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Resultaten per m2 glas - Glasgroententeelt

Opbrengst per m2 gestegen
12/16/2019

Voor een gemiddeld glasgroentebedrijf zijn de totale opbrengsten per m2 met een kleine 2 euro gestegen naar bijna 57 euro. Vooral bij tomatenbedrijven nam de totale opbrengst per m2 toe. Bij komkommerbedrijven nam deze af en ook de overige glasgroentebedrijven daalde deze. Bij paprika was er een beperkte toename van de opbrengst per m2.Voor een gemiddeld glasgroentebedrijf zijn de totale opbrengsten per m2 met een kleine 2 euro gestegen naar bijna 57 euro. Vooral bij tomatenbedrijven nam de totale opbrengst per m2 toe. Bij komkommerbedrijven nam deze af en ook de overige glasgroentebedrijven daalde deze. Bij paprika was er een beperkte toename van de opbrengst per m2.

De stijging bij tomatenbedrijven was vooral te danken aan de toename uit de opbrengst uit producten; de stijging bedroeg 6 euro per m2 tot gemiddeld 68 euro per m2 wat een toename is van 14%. Dit is met name toe te schrijven aan hogere prijzen (12%) bij een nagenoeg gelijk gebleven productie van tomaten (+1%). De energieopbrengsten, met name de verkoopprijs van energie, daalden bij een iets hoger verkocht volume. Per saldo daalden de opbrengsten uit energie met 3%. De overige opbrengsten per m2 namen daarnaast toe. Onder ander zijn dat opbrengsten uit verpakking maar ook het werk voor derden en bijvoorbeeld verhuur van grond of gebouwen valt onder deze post. Deze opbrengsten namen met 11% toe. Vooral werk voor derden nam toe.

Bij paprika was de opbrengststijging per m2 minder groot. De totale opbrengsten stegen met 4% naar 45,50 euro per m2. De absolute stijging bedroeg 1,60 euro. Zo’n 34,50 daarvan kwam uit de opbrengsten van de teelt. Bij een toename van de prijzen van ongeveer 10% daalde de productie per m2 met zo’n 5%. De absolute stijging bedroeg in euro’s zo’n 1,50 euro per m2. Qua opbrengsten uit energie was de daling minimaal. Hoewel de verkooprijs daalde steeg de verkochte hoeveelheid. De overige opbrengsten stegen met 20 eurocent tot 4 euro per meter.

Bij komkommerbedrijven daalde de totale opbrengsten per m2 met bijna 10 euro (-13%). De opbrengsten per m2 bedroegen 57 euro in 2019. Bijna 50 euro hiervan kwam in 2019 uit de verkoop van producten. Vorig jaar was dit nog ruim 59 euro. Een daling van 17% werd veroorzaakt door een daling van de gemiddeld prijs van 14% bij een 3% lagere productie. De opbrengsten uit energie bleven gelijk met 5 euro per m2.

Bij de overige glasgroentebedrijven waren de opbrengstprijzen van aubergine en aardbeien lager. Areaaluitbreidingen lagen aan deze lagere prijzen ten grondslag.

De kostenstijgingen per m2 bleven op een gemiddeld glasgroentebedrijf beperkt (0,5%). Tegen de soms beperkte kostenstijgingen stond een daling van de kosten van energie. De betaalde en berekende arbeidskosten stegen met 3%, afschrijvingen met 5% per m2. De kosten van uitgangsmateriaal worden 2% hoger ingeschat. De overige kosten nemen relatief sterk toe met bijna 1 euro. Het totale kostenverhogingen bedragen bijna 1,70 euro. De berekende kosten van het vermogen daalden iets. Dit werd gecompenseerd door een daling van de kosten voor energie van bijna 1,40 euro. Deze ontwikkelingen komen in de verschillende typenbedrijven terug.Nettobedrijfsresultaat glasgroenten gestegen
In 2019 is het nettobedrijfsresultaat voor een gemiddelde glasgroentebedrijf uitgekomen op afgerond 7,30 euro per m2. Dit is een toename van afgerond 1,70 euro per m2. Daarmee is het nettobedrijfsresultaat hoger dan het gemiddelde van de periode 2010-2018.
Het inkomen op tomatenbedrijven steeg ook alleen was het verschil groter namelijk 6 euro per m2. Met deze stijging hebben ze in 2019 het hoogste nettobedrijfsresultaat van alle glasgroentetypes. Komkommerbedrijven moeten juist sterk inleveren maar blijven ruim boven 2017 met 7,36 euro per m2. Paprikabedrijven verbeteren wel maar hebben vergeleken met de twee andere groente gewassen een lager nettobedrijfsresultaat per m2 van afgerond 5,50 euro. Het inkomen per m2 is evenals het nettobedrijfsresultaat lager. Het inkomen uit bedrijf per m2 van een gasgroentebedrijven bedraagt 9,13 euro, een stijging van 22%. Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page