Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Resultaten per m2 glas - Glasgroententeelt

Opbrengst per vierkante meter gedaald
12/17/2020

Voor een gemiddeld glasgroentebedrijf zijn de totale opbrengsten per m2 met een kleine 70 eurocent gedaald naar 55,70 euro. Vooral de tomatenbedrijven waren verantwoordelijk voor deze daling (-7%). Bij paprikabedrijven nam de totale opbrengst per m2 juist toe. Bij komkommerbedrijven nam deze beperkt af 1%. De overige glasgroentebedrijven deden het goed met een stijging van de opbrengst van 5% per m2De daling bij tomatenbedrijven werd vooral veroorzaakt door de afname uit de opbrengst uit producten; de daling bedroeg 4,5 euro per m2 tot gemiddeld 46 euro per m2 wat een afname is van 9%. Dit is met name toe te schrijven aan lagere prijzen in combinatie met een hele lichte stijging van de fysieke productie.

De energieopbrengsten daalde vooral door de lagere verkoopprijs van elektriciteit. Per saldo daalden de opbrengsten uit energie met circa 18%.
De overige opbrengsten per m2 daalden licht. Onder ander zijn dat opbrengsten uit het werk voor derden en bijvoorbeeld verhuur van grond of gebouwen valt onder deze post. Deze opbrengsten namen met 2% af. Vooral die laatste post name af.
Bij paprika was er een opbrengststijging per m2. De totale opbrengsten stegen met 6% naar 48 euro per m2. De absolute stijging bedroeg circa 2,80 euro. Zo’n 38 euro daarvan kwam uit de opbrengsten van de teelt. Bij een toename van de prijzen van ongeveer 8% steeg de productie per m2 met zo’n 2%. De opbrengsten uit energie daalden. De daling was in absolute zin 0,80 euro, procentueel bedroeg de daling 12%. De overige opbrengsten stegen nauwelijks. De stijging bedroeg 12 eurocent en steeg naar 3,50 euro wat een groei is van 4% per m2.

Bij komkommerbedrijven was de opbrengst per m2 nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Een kleine daling van 64 cent per m2 tot 55,70 euro was de afname slechts 1%. Bijna 48 euro hiervan kwam in 2020 uit de verkoop van producten. Vorig jaar was dit vrijwel gelijk; 28 eurocent meer. De beperkte daling van 1% werd veroorzaakt door een net iets lagere gemiddelde prijs bij een gelijkblijvend volume. De opbrengsten uit energie daalde met 41 eurocent tot 3,82 per m2.

Bij de overige glasgroentebedrijven waren de opbrengstprijzen van aubergine en aardbeien sterk hoger. Met bijna 3 euro steeg de opbrengst per m2 en dat was 7% hoger dan een jaar eerder. De opbrengsten uit energieverkoop daalden. Gemiddeld ging bij deze set bedrijven de opbrengst 10% omlaag.

De kostenstijgingen per m2 bleven op een gemiddeld glasgroentebedrijf beperkt (2,1%). Tegen de over het algemeen stijgende kosten stond een daling van de kosten van energie (13%) en berekende rente (4,2%). Gezamenlijk goed voor een daling van 1,47 euro. De arbeidskosten stegen echter met 8%, afschrijvingen en het uitgangsmateriaal en overige kosten met ongeveer 6% per m2. Samen goed voor een toename van ongeveer 2,50 euro per m2. Per saldo dus een totale kostenverhogingen van iets meer dan 1 euro. Hierdoor stijgen de kosten naar ruim 50 euro per m2. Deze ontwikkeling is met name terug te vinden bij tomatenbedrijven en in iets mindere mate voor overige glastuinbouwbedrijven. Bij paprika- en komkommerbedrijven blijven de totale kosten per m2 nagenoeg op hetzelfde niveau als een jaar eerder.Nettobedrijfsresultaat glasgroenten gedaald
In 2020 is het netto-bedrijfsresultaat voor een gemiddelde glasgroentebedrijf uitgekomen op afgerond 5,60 euro per m2. Dit is een afname van afgerond 1,70 euro per m2.
Vooral was er een afname bij de tomatenbedrijven van ruim 6 euro per m2 . Bij komkommerbedrijven daalde het nettoresultaat met 9% van 5,60 tot 5,10 per m2 hectare. Bij paprika steeg juist het nettobedrijfsresultaten met 3 euro per m2. Bij de overige glastuinbedrijven was dat ook het geval. Hier steeg het netto bedrijfsresultaat sterk van 4,28 naar 6,38 euro per m2.
Het inkomen uit bedrijf van een gasgroentebedrijf kende een even grote daling dan het nettobedrijfsresultaat. Het inkomen uit bedrijf daalde met 1,69 euro tot 7,70 euro per m2. Op tomatenbedrijven daalde het inkomen uit bedrijf sterker. Het verschil ten opzichte van vorig jaar was met ruim 6 euro per m2 groot. Met deze daling is het inkomen per bedrijf in 2020 lager dan dat van paprikabedrijven. Per m2 steeg het inkomen uit bedrijf bij dit bedrijfstype met ruim 3 euro tot 12,50 euro per m2. Het inkomen uit bedrijf bij komkommer ligt volgens deze raming op ongeveer 8,20 euro per m2. Een beperkte daling van ongeveer 50 eurocent ten opzichte van vorig jaar. Bij overige glasgroentebedrijven steeg het inkomen uit bedrijf tot 11 euro. Vorig jaar was dat nog 8,90 euro per m2.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page