Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Resultaten per m2 glas - Glasgroententeelt

Glasgroenteresultaten per vierkante meter licht gedaald
12/18/2017

In 2017 is voor glasgroentetelers zowel het gemiddelde nettobedrijfsresultaat als het inkomen uit bedrijf lager dan in 2016. In vergelijking met de periode voor 2015 liggen de resultaten nog steeds op een hoog niveau. De totale opbrengsten per m2 stegen met 1 euro terwijl de totale bedrijfseconomische kosten met 1,40 euro per m2 toenamen.

Opbrengstverschillen per bedrijfstype
De gemiddelde totale opbrengst op een glasgroentebedrijf neemt in 2017 toe met 1 euro per m2 (2%). Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een stijging van de totale opbrengsten bij de tomatenbedrijven (9%) en de overige glasgroentebedrijven (4%). Bij de paprika- en komkommerbedrijven daalden de totale opbrengsten per m2 met respectievelijk met 3% en 15%. 


De opbrengsten uit product voor het gemiddelde glasgroentebedrijf daalde per m2 met 70 eurocent (2%). De gemiddelde productopbrengst bij tomaten steeg met 9% en bij overige glasgroenten wordt ook een stijging van 5% per m2 ingerekend voor het ramingen jaar 2017. Paprika en komkommer kregen te maken met een daling van de productopbrengsten van respectievelijk 9% en 21% per m2 . Dit jaar vielen bij alle bedrijfstypen de energieopbrengsten hoger uit, nadat vorig jaar deze opbrengsten tot een dieptepunt waren gezakt.
Bij tomatenbedrijven is de opbrengst per m2 traditioneel gezien het hoogste voor de overige opbrengsten bijvoorbeeld uit opbrengsten uit verpakkingen.

Kosten stijgen weer
De kosten per m2 zijn na enkeel jaren van daling, in 2017 met 3% gestegen voor het gemiddelde glasgroentebedrijf. Bijna alle kosten per m2 namen toe, de berekende rente uitgezonderd. Deze daalde sterk, maar was voor 2017 ook al laag.

Qua kostenontwikkeling tussen 2016 en 2017 liggen de tomatenbedrijven en de overige glasgroentebedrijven procentueel gezien het meeste uit elkaar. Met name bij de arbeidskosten, energiekosten en kosten van uitgangsmateriaal zijn de verschillen het grootst. Bij afschrijvingen zitten de grootste verschillen tussen paprika- en komkommerbedrijven.


Bedrijfsresultaten en inkomen omlaag
Zowel het geraamde nettobedrijfsresultaat als het inkomen uit bedrijf per m2 neemt in 2017 af voor glasgroentebedrijven. Deze daling wordt veroorzaakt door een sterkere stijging van de kosten dan de opbrengsten. Naar verwachting daalt het nettobedrijfsresultaat met 3% tot 10,33 euro per m2. Het inkomen uit bedrijf komt uit op bijna 11,80 euro per m2, een daling van 6%. Ondanks deze daling ligt het niveau van beide kengetallen nog altijd een stuk hoger dan in de periode van voor 2015.

Het gemiddelde tomatenbedrijf heeft de laatste jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt, mede door de uitbreiding van het areaal met belichte teelt en meer diversiteit in het assortiment. Verder valt de ontwikkeling van de overige glasgroentebedrijven op die voor het zesde jaar op rij hun nettobedrijfsresultaat en het inkomen uit bedrijf per m2 hebben verbeterd. Dit is mede veroorzaakt door de ontwikkeling die de aardbeienbedrijven de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Verder valt de sterke schommeling bij komkommerbedrijven op. Het rampjaar was 2011, toen ondernemers te maken kregen met de EHEC-crisis. Het gemiddelde tomatenbedrijf heeft de laatste jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page