Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Netto resultaat - Grote zeevisserij

Nettoresultaat in 2019 sterk gedaald, in 2020 wordt een sterke stijging verwacht
9/24/2021

In 2019 is door de 7 actieve Nederlandse pelagische trawlers gezamenlijk een positief resultaat behaald van bijna 5 mln. euro, wat ruim lager lag dan het nettoresultaat in 2018 van 7,5 mln. euro.

Het nettoresultaat wordt bepaald door het verschil tussen de besomming en de totale kosten. In 2019 viel de besomming fors lager uit dan in 2018 als gevolg van lagere vangstquota. De besomming daalde met bijna 20% naar 98 mln. euro. De totale kosten daalden met bijna 18% naar 93 mln. euro. Sterke dalers waren de brandstofkosten (-20%), vanwege de afgenomen omvang van de vloot en de verminderde inzet, en de loonkosten (-10%) mede vanwege de lagere besommingen in 2019. Omdat niet alleen de besomming maar ook de totale kosten daalden, eindigde 2019 toch met een positief resultaat van bijna 5 mln. euro.

Voor 2020 wordt een hoger nettoresultaat van 11 mln. euro verwacht. Mede door de toegenomen inzet van de 6 overgebleven trawlers in 2020 blijft de besomming op eenzelfde niveau als in 2019. De kosten zullen lager uitvallen dan in 2019, ondanks de overige door de hogere inzet toegenomen vaarkosten. Dat komt door de verdere krimp van de vloot en de sterk gedaalde brandstofkosten.Werkwijze
Het totaaloverzicht met cijfers van de onder Nederlandse vlag varende (pelagische) grote zeevisserijvloot is samengesteld aan de hand van de door de rederijen verstrekte bedrijfseconomische data, zoals inzet-, aanvoer-, opbrengsten-, kosten- en investeringsgegevens. De voorlopige resultaten voor het laatste jaar zijn schattingen op basis van informatie over inzet en vangsten vanuit de officiële logboeken en de kostenstructuur van het jaar ervoor. De pelagische sector bestaat uit rederijen met geïntegreerde activiteiten, waarbij naast Nederlandse schepen ook een aantal onder buitenlandse vlag varende schepen, belangen buiten Europa, visverwerkende bedrijven enzovoort tot het concern (kunnen) behoren. Het Bedrijveninformatienet richt zich alleen op de vangstactiviteiten van de sector en de bedrijfseconomische resultaten daarvan. Het economisch resultaat wordt bepaald op basis van vaste verrekenprijzen voor de doorgeleverde vis, zoals die door de rederijen worden gehanteerd. De overige activiteiten van de rederijen vallen dus buiten de scope van het Bedrijveninformatienet. Hierover worden geen bedrijfseconomische gegevens verzameld en gepresenteerd op Agrimatie.nl / Visserijincijfers.nl.

Naar aanleiding van een review van de gegevens zijn er in 2021 kleine aanpassingen gedaan in de historische dataset.


Kies een sector
Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page