Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Netto resultaat - Grote zeevisserij

Daling financiële resultaten in 2018 zet zich voort in 2019
9/11/2020

In 2018 is door de acht Nederlandse pelagische trawlers gezamenlijk een berekend positief resultaat behaald van € 2 mln. In 2019 wordt een verlies van € 3 mln. verwacht.

In 2018 lag de besomming hoger dan in 2017. Ondanks minder zeedagen in 2018 ten opzichte van 2017 (-9%) is er in 2018 meer vis gevangen (+6%). De kosten waren daarentegen hoger, en de totale opbrengsten (inclusief overige inkomsten) lager dan in 2017. Dat verklaart waarom het nettoresultaat daalde van € 8 mln. naar € 2 mln. In 2019 daarentegen daalt de besomming naar € 92 mln. Het jaar 2019 kenmerkte zich door drastisch lager vangstadviezen en daardoor minder beschikbare vangstquota voor de belangrijkste pelagische vissoorten in Europese wateren. Dat vertaalde zich in lagere vangsten. Daarnaast kromp de trawlervloot eind 2018 van 8 naar 7 vaartuigen doordat een trawler omgevlagd werd naar Polen. In 2019 is er opnieuw een trawler omgevlagd van Nederlandse naar Britse vlag. Hierdoor nam ook het aantal zeedagen af tot 1.608 (-15% ten opzichte van 2018). De besomming kwam in 2019 naar verwachting uit op € 92 mln.: dit is een afname van 25% ten opzichte van 2018. De totale kosten daalden met € 24 mln.


Werkwijze
Het totaaloverzicht met cijfers van de onder Nederlandse vlag varende (pelagische) grote zeevisserijvloot is samengesteld aan de hand van de door de rederijen verstrekte bedrijfseconomische data, zoals inzet-, aanvoer-, opbrengsten-, kosten- en investeringsgegevens. De voorlopige resultaten voor het laatste jaar zijn schattingen op basis van informatie over inzet en vangsten vanuit de officiële logboeken en de kostenstructuur van het jaar ervoor. De pelagische sector bestaat uit rederijen met geïntegreerde activiteiten, waarbij naast Nederlandse schepen ook een aantal onder buitenlandse vlag varende schepen, belangen buiten Europa, visverwerkende bedrijven etc. tot het concern (kunnen) behoren. Het Bedrijveninformatienet richt zich alleen op de vangstactiviteiten van de sector en de bedrijfseconomische resultaten daarvan. Het economisch resultaat wordt bepaald op basis van vaste verrekenprijzen voor de doorgeleverde vis, zoals die door de rederijen worden gehanteerd. De overige activiteiten van de rederijen vallen dus buiten de scope van het Bedrijveninformatienet. Hierover worden geen bedrijfseconomische gegevens verzameld en gepresenteerd op Agrimatie.nl / Visserijincijfers.nl.Kies een sector
Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page