Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Structuur volgens het Informatienet - Zetmeelbedrijven

Schaalvergroting zetmeelaardappelbedrijven gaat door
12/18/2017

Sinds 2001 is de gemiddelde bedrijfsomvang van het zetmeelaardappelbedrijf toegenomen van ruim 50 ha tot bijna 90 ha. De laatste jaren blijft de bedrijfsomvang ongeveer gelijk. In 2017 bedroeg het areaal gemiddeld ongeveer 88 ha. De arbeidsinzet van de ondernemer en het gezin op de zetmeelaardappelbedrijven bedraagt de laatste jaren ongeveer 1,1 onbetaalde aje (arbeidsjaareenheden) per bedrijf.

De gemiddelde economische omvang van zetmeelaardappelbedrijven in standaardopbrengst (SO) nam toe tot ongeveer 256.000 euro in 2017. Tussen 2015 en 2016 deed zich een forse toename voor. Dit heeft te maken met een bijstelling van de SO-normen in 2016. Gedurende de afgelopen jaren waren de financiële opbrengsten per hectare gemiddeld hoger dan de jaren ervoor. Daarom is de standaardopbrengst van de akkerbouwgewassen in 2016 verhoogd. In 2017 is hij ook weer omhooggegaan door hogere opbrengsten.

Uitgedrukt in euro per hectare is de gemiddelde standaardopbrengst lager dan op de overige akkerbouwbedrijven. De oorzaak ligt vooral in het grotere aandeel van granen in het bouwplan van de zetmeelaardappelbedrijven.Ten opzichte van andere akkerbouwgewassen is de standaardopbrengst van granen relatief laag. Ook de financiële opbrengsten per hectare zetmeelaardappelen zijn vrijwel altijd lager dan bij poot- en consumptieaardappelen. Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

 Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page