Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Structuur volgens het Informatienet - Glasgroententeelt

Groei van het gemiddelde steekproefbedrijf is ruim 2% in de glasgroenteteelt
12/18/2017

De gemiddelde oppervlakte van een glasgroentebedrijf is in 2017 met ruim 2% gestegen tot 4,4 ha.


De steekproef van het Bedrijveninformatienet representeert in 2017 zo’n 850 bedrijven. Dit zijn er nagenoeg evenveel als dat er in de landbouwtelling gespecialiseerde glasgroentebedrijven zijn. De gepresenteerde inkomenscijfers zijn op deze steekproefuitkomsten gebaseerd.

De vermindering van het aantal bedrijven en de groei van het gemiddelde bedrijf zet, na een negatieve correctie tussen 2015 en 2016, in 2017 door. Een gemiddeld glasgroentebedrijf uit het Bedrijveninformatienet heeft in 2017 4,4 ha aan beteelbare oppervlakte onder glas beschikbaar. Een gemiddeld bedrijf beschikt over 5,6 ha cultuurgrond.

De Standaardopbrengst per gemiddeld glasgroentebedrijf is in 2017 wederom toegenomen. Bij genormaliseerde omstandigheden kan een bedrijf een opbrengst genereren van 1,8 miljoen euro. In 2010 was dit nog 1,4 miljoen euro per bedrijf. Naast de bedrijfsgroottegroei kan de stijging ook voortkomen door intensivering, een hogere productie of betere productprijzen. Op een gemiddeld bedrijf lopen er in 2017 1,60 onbetaalde arbeidskrachten uitgedrukt in onbetaalde arbeidsjaren eenheid (oaje) rond. Dit is gelijk aan 2016.

 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Samenvattend overzicht van glasgroentenbedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page