Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Structuur volgens het Informatienet - Glasgroententeelt

Groei van het gemiddelde steekproefbedrijf in de glasgroenteteelt circa 6%
12/17/2020

In 2020 is de gemiddelde beteelbare oppervlakte van een glasgroentebedrijf uit de steekproef van het Bedrijveninformatienet met circa 6% toegenomen tot 5,1 ha. De steekproef van het Bedrijveninformatienet representeert in 2020 ongeveer 860 bedrijven. De gepresenteerde inkomenscijfers zijn op deze steekproefuitkomsten gebaseerd.

Het aantal glasgroentebedrijven in de CBS Landbouwtelling vertoont al jaren een dalende tendens. Daarentegen neemt de gemiddelde bedrijfsomvang jaarlijks toe. Dit jaar is er echter een toename van het aantal bedrijven zichtbaar. De bedrijfsomvang neemt echter wel toe. Een gemiddeld glasgroentebedrijf uit het Bedrijveninformatienet heeft in 2020 6,1 ha cultuuroppervlakte, waarvan 5,1 ha aan beteelbare oppervlakte onder glas.

De Standaardopbrengst neemt van jaar op jaar nagenoeg altijd toe, zo ook in 2020. Bij genormaliseerde omstandigheden kan een glasgroentebedrijf een opbrengst genereren van ruim 2,254 miljoen euro. In 2010 was dit nog circa 1,4 miljoen euro per bedrijf. Naast de groei van de bedrijfsomvang komt de stijging ook door intensivering, een hogere fysieke productie en spelen de betere productprijzen een rol. Op een gemiddeld bedrijf zijn 1,57 onbetaalde arbeidskrachten, uitgedrukt in onbetaalde arbeidsjaren eenheid (oaje), actief. Dit is nagenoeg gelijk aan 2019.

Klik hier voor een verdere uitleg over de Standaard Opbrengst. 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Samenvattend overzicht van glasgroentenbedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page