Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Structuur volgens het Informatienet - Bloembollenteelt

Standaardopbrengst op bloembollenbedrijven stijgt gestaag
3/30/2022

De bloembollenbedrijven in het Informatienet representeren de 550 gespecialiseerde bedrijven uit de Landbouwtelling in 2021 met een omzet groter dan 25.000 euro. Het areaal cultuurgrond van deze gespecialiseerde bloembollenbedrijven bedraagt gemiddeld 43 ha. Dit is een goede afspiegeling van de totale populatie volgens de Landbouwtelling. De arbeidsinzet door de ondernemer en het gezin (onbetaald) is na een aanvankelijke daling van ruim 1,55 aje in 2001 tot een kleine 1,30 aje in 2007 weer gestegen tot 1,70 aje in 2021. De standaardopbrengst is in de periode 2001-2021 gestaag gestegen van 0,45 naar 1,1 miljoen euro per bedrijf. Dat betekent dat een gemiddeld bedrijf onder normale omstandigheden de opbrengsten met een factor 2,5 heeft weten te vergroten.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page