Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Structuur volgens het Informatienet - Bloembollenteelt

Standaardopbrengst stijgt gestaag op bloembollenbedrijven
12/18/2017

De bloembollenbedrijven in het Informatienet representeren de kleine 600 gespecialiseerde bedrijven uit de Landbouwtelling met een omzet groter dan 25.000 euro. Het areaal cultuurgrond van deze gespecialiseerde bloembollenbedrijven bedraagt in 2017 gemiddeld 41 ha. Dit is een goede afspiegeling van de totale populatie volgens de Landbouwtelling. De arbeidsinzet door de ondernemer en het gezin (onbetaald) is na een aanvankelijke daling van ruim 1,55 aje in 2001 tot een kleine 1,30 aje in 2007 weer gestegen tot 1,80 aje in 2017. De standaardopbrengst is in de periode 2001-2017 gestaag gestegen van 0,45 naar 1,15 miljoen euro per bedrijf. Dat betekent dat een gemiddeld bedrijf onder normale omstandigheden de opbrengsten ruimschoots heeft weten te verdubbelen.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page