Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Structuur volgens het Informatienet - Akkerbouw

Standaardopbrengst akkerbouwbedrijven neemt verder toe
12/18/2017

De standaardopbrengst op het gemiddelde akkerbouwbedrijf in het Informatienet bedroeg in 2016 231.000 euro. Naar verwachting zal dat in 2017 verder zijn gestegen naar 235.000 euro. De bedrijfsomvang in hectaren laat sinds 2011 een dalende trend zien. In 2017 bedroeg het areaal gemiddeld ruim 61 ha. De daling wordt vooral veroorzaakt door een toename van het aantal akkerbouwbedrijven kleiner dan 20 ha. Dat de standaardopbrengst wel toenam heeft te maken met hogere normen voor de gewassen onder invloed van betere prijzen in de afgelopen jaren. Ook wijzigingen in het bouwplan kunnen tot een verandering van de standaardopbrengst leiden zonder dat het areaal verandert.Het aantal akkerbouwbedrijven dat door het Informatienet wordt gerepresenteerd ligt de laatste jaren rond de 7.500. Over de lange termijn gezien is er nauwelijks een toename van de arbeidsbezetting gemeten in onbetaalde arbeidsjaareenheden (de ondernemer en de gezinsleden). De inzet van betaalde arbeidskrachten ligt gemiddeld op minder dan 25% van de totale arbeidsinzet. Door mechanisering en loonwerk kan de bedrijfsomvang toenemen zonder dat de arbeidsinzet sterk toeneemt.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page