Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Structuur volgens het Informatienet - Akkerbouw

Areaal akkerbouwbedrijven gemiddeld ruim 60 ha
3/30/2022

De bedrijfsomvang van de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven in het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research stijgt de laatste jaren licht tot 63 ha in 2021. Dit is ruim 10 ha meer dan in 2001. Deze bedrijfsomvang is een goede afspiegeling van de gemiddelde bedrijfsomvang (ongeveer 60 hectare) van de akkerbouwbedrijven in de Landbouwtelling (bedrijven > 25.000 euro Standaardopbrengst). De spreiding binnen deze groep is groot. De 10% grootste bedrijven heeft een gemiddelde omvang van ruim 190 ha in 2021. De akkerbouwbedrijven in het Bedrijveninformatienet representeren ongeveer 7.700 gespecialiseerde akkerbouwbedrijven uit de Landbouwtelling.

De standaardopbrengst (SO) bedroeg in 2021 253.000 euro SO, in 2020 werden nieuwe SO-normen vastgesteld. Het aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (aje) bedroeg de afgelopen jaren 1,1 aje. De totale arbeidsinzet bedroeg 1,4 aje, wat betekent dat het overgrote deel van de arbeidsinzet wordt geleverd door de ondernemer(s) en het gezin.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page