Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Structuur volgens het Informatienet - Akkerbouw

Areaal akkerbouwbedrijven gemiddeld 60 ha
12/17/2020

De bedrijfsomvang van de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven in het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research schommelt de laatste jaren rond de 60 ha. Dit is ongeveer 10 ha meer dan in 2001. Deze bedrijfsomvang is een goede afspiegeling van de gemiddelde bedrijfsomvang van de akkerbouwbedrijven in de Landbouwtelling (bedrijven > 25.000 euro Standaardopbrengst). De spreiding binnen deze groep is groot. De 10% grootste bedrijven heeft een gemiddelde omvang van bijna 200 ha in 2020. De akkerbouwbedrijven in het Bedrijveninformatienet representeren ongeveer 7.700 gespecialiseerde akkerbouwbedrijven uit de Landbouwtelling.

De standaardopbrengst (SO) nam in 2020 toe tot 250.000 euro SO, door een herziening van de SO-normen. Het aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (aje) bedroeg de afgelopen jaren 1,1 aje. De totale arbeidsinzet bedroeg 1,3 aje, wat betekent dat het overgrote deel van de arbeidsinzet wordt geleverd door de ondernemer(s) en het gezin.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page