Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Structuur volgens het Informatienet - Akkerbouw

Areaal akkerbouwbedrijven gemiddeld 60 ha
12/18/2018

De bedrijfsomvang in hectares van de akkerbouwbedrijven in het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research laat sinds 2011 een dalende trend zien. In 2018 bedroeg het areaal gemiddeld ongeveer 60 ha, een gemiddeld areaal dat goed overeenkomt met het gemiddelde areaal van de bedrijven in de populatie. De spreiding rondom dit gemiddelde areaal is groot. Naast bedrijven die afbouwen en krimpen zijn er ook veel bedrijven die groeien. Sinds 2010 nam het aandeel akkerbouwbedrijven groter dan 100 hectare toe van 8 naar 10%. De standaardopbrengst op het gemiddelde akkerbouwbedrijf in het Informatienet bedroeg in 2017 236.000 euro. Dat de standaardopbrengst op de steekproefbedrijven wel toenam heeft te maken met hogere normen voor de akkerbouwgewassen onder invloed van betere prijzen in de afgelopen jaren. Het aantal akkerbouwbedrijven dat door het Informatienet wordt gerepresenteerd ligt de laatste jaren rond de 7.500. Over de lange termijn gezien is er nauwelijks een toename van de arbeidsbezetting gemeten in onbetaalde arbeidsjaareenheden (de ondernemer en de gezinsleden). De inzet van betaalde arbeidskrachten ligt gemiddeld op ongeveer 20% van de totale arbeidsinzet..


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page