Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Rentabiliteit - Varkenshouderij

Rentabiliteit varkensbedrijven onderuit na het recordniveau van vorig jaar
12/17/2020


Vooral door de gekelderde opbrengsten wordt de rentabiliteit van varkensbedrijven 36 procentpunten lager geraamd op gemiddeld 92%. Dat wil zeggen dat gemiddeld 92% van de betaalde en berekende kosten wordt gedekt door de opbrengsten. Er zijn wel grote verschillen tussen de groepen varkensbedrijven. In 2020 scoren de vleesvarkensbedrijven het laagste met een daling naar 88% kostendekking. Voor zeugenbedrijven is er een kleinere daling en wordt 98% van de kosten goedgemaakt door opbrengsten. Op de gesloten varkensbedrijven daalt de kostendekking het sterkst tot 91% en neemt daarmee een middenpositie in.De rentabiliteit van het gemiddelde varkensbedrijf daalt door lagere opbrengsten en hogere kosten naar 92% in 2020. Dat is het laagste niveau sinds 2015 en een ruim kwart lager dan het recordniveau van 2019. Een rentabiliteit van 92% betekent dat de opbrengsten 8% lager zijn dan het totaal van betaalde en berekende kosten. In het verslagjaar 2020 zullen de opbrengsten net voldoende zijn om de betaalde kosten (inclusief afschrijvingen) te vergoeden; bij lange na geen marktconforme vergoeding voor de arbeidsinzet van de ondernemer en het eigen vermogen. Varkenshouders teren daardoor in op het eigen vermogen. In voorgaande jaar 2019 was de rentabiliteit gunstig waardoor het eigen vermogen kon worden versterkt als buffer voor toekomstige prijsdalen of tegenvallers. Maar 2020 behoort tot de slechtere jaren waarbij de kosten lang niet worden goedgemaakt door de opbrengsten. De spreiding in rentabiliteit tussen bedrijven is groot.

Meer dan 20% van de bedrijven zal in 2020 een rentabiliteit van 73% of lager realiseren, terwijl 20% een rentabiliteit van 98% of meer zal behalen. Die verschillen zijn kleiner dan in voorgaande twee jaren. In jaren met lage inkomens zijn de verschillen vaak kleiner dan in jaren met relatief hoge inkomens.Er zijn ook grote verschillen in berekende kosten voor arbeid en vermogen. Voor het bedrijfseconomisch resultaat worden kosten berekend voor de eigen arbeid en het eigen vermogen. Op het gemiddelde varkensbedrijf bedragen die kosten in 2020 circa 102.000 euro, ofwel 9% van de totale bedrijfskosten. Daarbij zijn er verschillen tussen de subtypen, maar vooral naar bedrijfsomvang. Op de kleinste bedrijven bestaat 25% van de totale kosten uit berekende kosten. Voor de grootste bedrijven is dat aandeel slechts 7%, deels door schaalvoordelen, maar ook doordat er meer vreemde arbeid wordt ingehuurd (wat geen berekende, maar betaalde kosten zijn). Op de grootste bedrijven wordt meestal ook een groter deel van berekende kosten goedgemaakt en een hoger inkomen behaald.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page