Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Rentabiliteit - Varkenshouderij

Rentabiliteit varkensbedrijven verder omhoog dankzij hogere opbrengsten
12/18/2017

Voor 2017 wordt de rentabiliteit van varkensbedrijven 3 procentpunten hoger geraamd op gemiddeld 112%. Er zijn wel grote verschillen tussen de groepen varkensbedrijven. Bij zeugenbedrijven zijn de jaarlijkse fluctuaties groter dan bij vleesvarkensbedrijven. In de huidige marktsituatie scoren zeugenbedrijven het beste met een stijging naar 120% kostendekking. Maar op de vleesvarkensbedrijven is er een daling met 6 procentpunten in 2017, waardoor 104% van de kosten wordt goedgemaakt door opbrengsten. De gesloten varkensbedrijven nemen een middenpositie in met een kleine toename van de rentabiliteit naar 112%.
De rentabiliteit van het gemiddelde varkensbedrijf stijgt verder naar 112% in 2017. Dat is het hoogste niveau in de afgelopen twee decennia. Een rentabiliteit van 112% betekent dat de opbrengsten 12% hoger zijn dan het totaal van betaalde en berekende kosten. In de slechte jaren 2014-2015 waren de opbrengsten net voldoende om de betaalde kosten (inclusief afschrijvingen) te vergoeden, maar niet de arbeidsinzet van de ondernemer en de inzet van eigen vermogen. Varkenshouders teerden daardoor gemiddeld in op het eigen vermogen. Daarna is de rentabiliteit verbeterd waardoor het eigen vermogen kan worden versterkt als buffer tegen toekomstige prijsdalen of tegenvallers. De spreiding in rentabiliteit tussen bedrijven is groot. Meer dan 20% van de bedrijven zal in 2017 een rentabiliteit van 87% of lager realiseren, terwijl 20% een rentabiliteit van 118% of meer zal behalen. De verschillen in 2016 en 2017 zijn groter dan in voorgaande jaren. 


Er zijn ook grote verschillen in berekende kosten voor arbeid en vermogen. Voor het bedrijfseconomisch resultaat worden ook kosten berekend voor de eigen arbeid en het eigen vermogen. Op het gemiddelde varkensbedrijf bedragen die kosten in 2016 ruim 104.000 euro, ofwel 11% van de totale bedrijfskosten. Daarbij zijn er verschillen tussen de subtypen, maar vooral naar bedrijfsomvang. Op de kleinste bedrijven bestaat circa 25% van de totale kosten uit berekende kosten. Voor de grootste bedrijven is dat aandeel slechts 9%, deels door schaalvoordelen, maar ook doordat er meer vreemde arbeid wordt ingehuurd (wat geen berekende, maar betaalde kosten zijn). Op de grootste bedrijven wordt meestal ook een groter deel van berekende kosten goedgemaakt en een hoger inkomen behaald.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page