Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Rentabiliteit - Varkenshouderij

Rentabiliteit varkensbedrijven stijgt naar 93%
3/30/2022


Doordat de opbrengsten meer stijgen dan de kosten wordt de rentabiliteit van varkensbedrijven 1 procentpunt hoger geraamd op gemiddeld 93%. Dat wil zeggen dat gemiddeld 93% van de betaalde en berekende kosten wordt gedekt door de opbrengsten. Er zijn wel grote verschillen tussen de groepen varkensbedrijven. In 2021 scoren de zeugenbedrijven het laagste met een daling naar slechts 85% kostendekking. Op de vleesvarkensbedrijven is de kostendekking gestegen tot 101%, vooral dankzij het wegvallen van de grote negatieve waardemutatie op de eindbalans.De rentabiliteit van het gemiddelde varkensbedrijf stijgt iets doordat de opbrengsten meer stijgen dan de kosten naar 93% in 2021. Een rentabiliteit van 93% betekent dat de opbrengsten 7% lager zijn dan het totaal van betaalde en berekende kosten. In het verslagjaar 2021 zullen de opbrengsten onvoldoende zijn om de betaalde kosten (inclusief afschrijvingen) te vergoeden; er resteert dus bij lange na geen marktconforme vergoeding voor de arbeidsinzet van de ondernemer en het eigen vermogen. Ook voorgaand jaar 2020 behoort tot de slechtere jaren waarbij de kosten lang niet worden goedgemaakt door de opbrengsten. Varkenshouders teren daardoor in op het eigen vermogen en hebben minder buffer voor het opvangen van alle betalingsverplichtingen of tegenvallers. De spreiding in rentabiliteit tussen bedrijven is groot. Meer dan 20% van de bedrijven zal in 2021 een rentabiliteit van 79% of lager realiseren, terwijl 20% een rentabiliteit van 101% of meer zal behalen. Die verschillen zijn vergelijkbaar met de twee voorgaande jaren en kleiner dan in het gunstige jaar 2019. In jaren met lage inkomens zijn de verschillen vaak kleiner dan in jaren met relatief hoge inkomens.Er zijn ook grote verschillen in berekende kosten voor arbeid en vermogen. Voor het bedrijfseconomisch resultaat worden kosten berekend voor de eigen arbeid en het eigen vermogen. Op het gemiddelde varkensbedrijf bedragen die kosten in 2021 circa 108.000 euro, ofwel 8% van de totale bedrijfskosten. Daarbij zijn er verschillen tussen de subtypen, maar vooral naar bedrijfsomvang. Op de kleinste bedrijven bestaat 18% van de totale kosten uit berekende kosten. Voor de grootste bedrijven is dat aandeel slechts 7%, deels door schaalvoordelen, maar ook doordat er meer vreemde arbeid wordt ingehuurd (wat geen berekende, maar betaalde kosten zijn). Op de grootste bedrijven wordt meestal ook een groter deel van berekende kosten goedgemaakt en een hoger inkomen behaald.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page