Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Rentabiliteit - Melkveehouderij

Lagere rentabiliteit op melkveebedrijven door hogere kosten
12/17/2020

De rentabiliteit op gespecialiseerde melkveebedrijven is in 2020 gedaald naar een niveau van 92%. Dit is een afname van 3% ten opzichte van het voorgaande jaar. De lagere rentabiliteit in 2020 komt vooral door een lagere melkprijs en hogere kosten van voer. Ook diverse andere kosten stijgen, door de inflatie, licht.Een rentabiliteit van 92% betekent dat om 92 euro aan opbrengsten te genereren, er 100 euro kosten worden gemaakt. In die kosten zijn naast de daadwerkelijk betaalde kosten ook kosten meegerekend voor de inzet van arbeid en kapitaal van de ondernemers en hun gezinsleden. Die inzet wordt gewaardeerd tegen het markttarief van het betreffende jaar en vormt de berekende kosten. Bij 100% rentabiliteit is er een marktconforme vergoeding. In 2017 was hiervan voor het eerst sprake in deze eeuw.

De spreiding in rentabiliteit tussen bedrijven is doorgaans groot maar nam in 2020 iets af. Vorig jaar behaalde 60% van de bedrijven (die in de range 20-80% liggen) een rentabiliteit binnen een marge van 25 euro. In 2020 is dit 23 euro. Over een langere periode gezien is er geen trend waarneembaar.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page