Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Rentabiliteit - Melkveehouderij

Hogere rentabiliteit op melkveebedrijven door hogere melkprijs
3/30/2022

De rentabiliteit op gespecialiseerde melkveebedrijven is in 2021 gestegen naar een niveau van 89%. Dit is een toename van 3% ten opzichte van het voorgaande jaar. De hogere rentabiliteit in 2021 komt vooral door een ruim 9,5% hogere melkprijs ondanks hogere kosten van voer, energie en kunstmest.  


Een rentabiliteit van 89% betekent dat om 89 euro aan opbrengsten te genereren, er 100 euro kosten worden gemaakt. In die kosten zijn naast de daadwerkelijk betaalde kosten ook kosten meegerekend voor de inzet van arbeid en kapitaal van de ondernemers en hun gezinsleden. Die inzet wordt gewaardeerd tegen het markttarief van het betreffende jaar en vormt de berekende kosten. Bij 100% rentabiliteit is er een marktconforme vergoeding. In 2017 was hiervan voor het eerst sprake in deze eeuw.

De spreiding in rentabiliteit tussen bedrijven is doorgaans groot en nam in 2021 iets toe. Vorig jaar behaalde 60% van de bedrijven (die in de range 20-80% liggen) een rentabiliteit binnen een marge van 23 euro. In 2021 is dit 22 euro. Over een langere periode gezien is er geen trend waarneembaar.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page