Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Rentabiliteit - Melkveehouderij

Hogere rentabiliteit op melkveebedrijven door hogere melkprijs
12/18/2017

De rentabiliteit op gespecialiseerde melkveebedrijven is in 2017 gestegen tot 105%. Dit is een toename van 25% ten opzichte van vorig jaar. De stijgende rentabiliteit komt vooral door de hogere melkprijs van het afgelopen jaar.Een rentabiliteit van 105% betekent dat om 105 euro aan opbrengsten te genereren, er 100 euro kosten worden gemaakt. In die kosten zijn naast de daadwerkelijk betaalde kosten ook kosten meegerekend voor inzet van arbeid en kapitaal van de ondernemers en hun gezinnen. Die inzet wordt gewaardeerd tegen het markttarief van het betreffende jaar en vormt de berekende kosten. In 2017 wordt er per 100 euro kosten 80 euro betaald. Dat betekent dat van die eerdergenoemde 105 euro opbrengsten er 25 euro (105-80) overblijven als vergoeding voor eigen arbeid en kapitaal. Bij 100% rentabiliteit is er een marktconforme vergoeding.

De spreiding in rentabiliteit tussen bedrijven is doorgaans groot en in 2017 toegenomen. Vorig jaar behaalde 60% van de bedrijven een rentabiliteit binnen een marge van 24 euro. In 2017 is dit toegenomen tot 29 euro.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page