Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Rentabiliteit - Leghennenhouderij

Gemiddelde rentabiliteit in 2017 gestegen naar 114% door hogere opbrengsten
12/18/2017

De rentabiliteit is in 2017 gestegen naar 114% vooral door hogere opbrengsten. Dat is 12 procentpunten hoger dan in 2016. Bedrijven die zijn getroffen fipronil hebben echter een veel slechtere rentabiliteit.

De rentabiliteit zal in 2017 vooral door hogere opbrengsten met 12 procentpunten stijgen naar 114%. De totale opbrengsten (vooral consumptie-eieren) worden in 2017 8% hoger geraamd en de betaalde kosten dalen licht door de kleinere bedrijfsomvang. De grootste kostenpost is voer, dat iets duurder werd dan in 2016. Door minder leghennen zijn de totale voerkosten per bedrijf echter wel gedaald. Voor het gemiddelde bedrijf wordt in 2017 een vergoeding gerealiseerd voor de arbeidsinzet van de ondernemer en de inzet van eigen vermogen. In de slechte jaren 2011 en 2013 waren de opbrengsten zelfs te laag om alle betaalde kosten te kunnen afdragen. Echter, voor bedrijven die door fipronilcrisis zijn getroffen, gaat 2017 de boeken in als een rampjaar door alle schade die ze hebben opgelopen.


De spreiding in rentabiliteit tussen bedrijven is groot. Meer dan 20% van de bedrijven behaalde zelfs in het topjaar 2009 geen kostendekkend resultaat (<100%). In het voorgaande jaar 2016 was de gemiddelde kostendekking 102%. Daarbij had meer dan 20% van de bedrijven een rentabiliteit van minder dan 91% en 20% van de beste bedrijven had een rentabiliteit hoger dan 116%. Voor 2017 worden veel grotere verschillen verwacht omdat bedrijven met fipronilproblemen hard zijn geraakt door omzetverliezen en extra kosten door allerlei maatregelen. Daarentegen hebben bedrijven die eieren voor de vrije markt produceren geprofiteerd van de prijsstijging in het tweede halfjaar. Daarnaast hebben bedrijven met contractprijzen een min of meer gelijke rentabiliteit kunnen verwachten als in 2016 dankzij stabiele vaste prijzen in de eerder afgesloten contracten.

 

De totale bedrijfseconomische kosten per bedrijf zijn sinds 2001 bijna verdubbeld. Dat komt vooral door de grote toename van het aantal leghennen per bedrijf en de 45% hogere voerprijs dan in 2001. Dankzij de verbetering van de dierproductiviteit zijn de productiekosten per kg ei minder sterk gestegen. Door de smalle marges in de legsector hebben kleine veranderingen in de prijzen van eieren en voer wel grote gevolgen voor de rentabiliteit. Dat blijkt eens te meer in het lopende verslagjaar 2017 met zoveel bedrijven die getroffen zijn door de Fipronil-crisis. Die crisis heeft grote financiële gevolgen waarbij het voortbestaan van familiebedrijven op het spel staat.

De totale bedrijfseconomische kosten per bedrijf zijn sinds 2001 bijna verdubbeld. Dat komt vooral door de grote toename van het aantal leghennen per bedrijf en de 45% hogere voerprijs dan in 2001. Dankzij de verbetering van de dierproductiviteit zijn de productiekosten per kg ei minder sterk gestegen. Door de smalle marges in de legsector hebben kleine veranderingen in de prijzen van eieren en voer wel grote gevolgen voor de rentabiliteit. Dat blijkt eens te meer in het lopende verslagjaar 2017 met zo veel bedrijven die getroffen zijn door de fipronilcrisis. Die crisis heeft grote financiële gevolgen, waarbij het voortbestaan van familiebedrijven op het spel staat.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page