Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Rentabiliteit - Leghennenhouderij

Gemiddelde rentabiliteit daalt naar 96%
3/30/2022


De gemiddelde rentabiliteit zal voor het vierde jaar op rij dalen en wordt voor 2021 geraamd op 96% vooral door hogere voerkosten.


De rentabiliteit zal in 2021 met 5 procentpunten dalen naar 96%. De totale opbrengsten (vooral consumptie-eieren) worden in 2021 bijna 57.000 euro hoger geraamd, vooral door hogere eierprijzen en de coronasteun. De betaalde kosten stijgen met bijna 121.000 euro door de sterk opgelopen voerprijzen. Voor het gemiddelde bedrijf wordt in 2021 wordt voor het eerst sinds 2014 geen volledige vergoeding meer gerealiseerd voor de arbeidsinzet van de ondernemer en de inzet van eigen vermogen.


De spreiding in rentabiliteit tussen bedrijven was groot, maar is in de afgelopen twee jaar iets kleiner geworden. In het voorgaande jaar 2020 was de gemiddelde kostendekking 101%. Daarbij had meer dan 20% van de bedrijven een rentabiliteit van minder dan 91% en 20% van de beste bedrijven had een rentabiliteit hoger dan 110%. Voor 2021 worden vergelijkbare verschillen verwacht, maar op een lager niveau (P20=84% en P80=107%).

In de slechte jaren 2004 (vogelgriep), 2011 en 2013 waren de opbrengsten zelfs te laag om alle betaalde kosten te kunnen voldoen. Voor de groep bedrijven die in 2017 door de fipronilaffaire zijn getroffen, was dat een rampjaar door alle schade die ze hebben geleden door vernietiging van eieren, ruien van leghennen en/of leegstand door vroegtijdige afvoer van leghennen etc. Ze hebben geen enkele financiƫle vergoeding gekregen voor de geleden schade.


De totale bedrijfseconomische kosten per bedrijf zijn sinds 2011 ruim 30% gestegen. Ongeveer 90% van de totale kosten zijn betaalde kosten, die in 2021 ruim 40% hoger zijn dan in 2011. Dat komt vooral door circa 10% meer leghennen per bedrijf en de 12% hogere voerprijs dan in 2011. Dankzij de verbetering van de dierproductiviteit zijn de productiekosten per kg ei minder sterk gestegen. Door de smalle marges in de legsector hebben kleine veranderingen in de prijzen van eieren en voer wel grote gevolgen voor de rentabiliteit. Dat geldt natuurlijk ook voor blokkades door uitbraken van ziekten zoals de lagere eierprijzen door de langdurige ophokplicht vanwege vogelgriep in het voor- en najaar, of schade door aanwezigheid van verontreinigingen zoals bij de fipronilaffaire in 2017.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page