Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Rentabiliteit - Leghennenhouderij

Gemiddelde rentabiliteit daalt naar 106%
12/17/2020


De gemiddelde rentabiliteit zal voor het derde jaar op rij dalen en wordt voor 2020 geraamd op 106% vooral door lagere opbrengsten.


De rentabiliteit zal in 2020 met 1 procentpunt dalen naar 106%. De totale opbrengsten (vooral consumptie-eieren) worden in 2020 8.000 euro lager geraamd, vooral door minder hennen per bedrijf. De betaalde kosten blijven vrijwel onveranderd, ondanks de licht stijging van de voerprijzen. Voor het gemiddelde bedrijf wordt in 2020 een meer dan volledige vergoeding gerealiseerd voor de arbeidsinzet van de ondernemer en de inzet van eigen vermogen.


De spreiding in rentabiliteit tussen bedrijven is groot. In het voorgaande jaar 2019 was de gemiddelde kostendekking 107%. Daarbij had meer dan 20% van de bedrijven een rentabiliteit van minder dan 95% en 20% van de beste bedrijven had een rentabiliteit hoger dan 116%. Voor 2020 worden iets grotere verschillen verwacht (P20=94% en P80=117%).

In de slechte jaren 2004, 2011 en 2013 waren de opbrengsten zelfs te laag om alle betaalde kosten te kunnen afdragen. Voor de groep bedrijven die in 2017 door fipronilaffaire zijn getroffen, was dat een rampjaar door alle schade die ze hebben geleden door vernietiging van eieren, ruien van leghennen en/of leegstand door vroegtijdige afvoer van leghennen etc. Ze hebben op geen enkele wijze geen financiële vergoeding voor de geleden schade gekregen.


De totale bedrijfseconomische kosten per bedrijf zijn sinds 2001 bijna verdubbeld. Dat komt vooral door de grote toename van het aantal leghennen per bedrijf en de 41% hogere voerprijs dan in 2001. Dankzij de verbetering van de dierproductiviteit zijn de productiekosten per kg ei minder sterk gestegen. Door de smalle marges in de legsector hebben kleine veranderingen in de prijzen van eieren en voer wel grote gevolgen voor de rentabiliteit. Dat geldt natuurlijk ook voor blokkades door uitbraken van ziekten en schade door aanwezigheid van verontreinigingen. Dat bleek ook in 2017 voor bedrijven die getroffen zijn door de fipronilaffaire en daarvoor geen schadevergoeding kregen. Dat had grote financiële gevolgen waarbij het voortbestaan van familiebedrijven op het spel stond.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page