Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Productieomstandigheden - Glasgroententeelt

Producties onder invloed van weer, coronacrisis en concurrentie
12/17/2020

Net als in 2019 was 2020 een warm jaar. De gemiddelde temperatuur in De Bilt tot en met oktober kwam uit op 12,6 graden en ligt 0,4 graden boven dat van 2019. Bovendien is de temperatuur hiermee bijna 13% hoger dan de KNMI-norm van de lange termijn.  

Het jaar begon al zeer zacht. Januari en februari van dit jaar waren veel warmer dan in 2019. Maar de globale straling en het aantal uren zonneschijn bleven in deze maanden ver achter bij vorig jaar. Hoewel maart een stuk kouder was dan afgelopen jaar was er wel fors meer licht. Dit zette zich voort tot in juni. Wat resulteerde in eerst een voorzichtige hoeveelheid Nederlands product. Maar toen het seizoen echt op gang kwam was er ruim voldoende aanbod. Omdat er vanaf maart uit Spanje minder export werd verhandeld bleven de Nederlandse prijzen voor de meeste producten op niveau. In de periode half tot eind maart kende de prijzen een sterke schommeling als gevolg van de coronaperikelen.

Qua temperatuur waren de zomermaanden minder heet dan in 2019 toen er diverse hittegolven waren. Desondanks was het best warm waardoor telers zowel op zettingen als op ziekten alert moesten blijven. Nu was het augustus die piekte qua temperatuur. De gemiddeld temperatuur in De Bilt bedroeg 20,4 graden. Deze waarde werd in deze eeuw nog niet eerder bereikt. Qua zonne-uren en straling lag de zomer van 2020 onder de waarden van 2019. Naast klimatologische omstandigheden zijn productkeuze (type en soort) en teelttechnische keuzes (wel/niet toepassen belichting) eveneens sterk bepalend voor de ontwikkeling van de fysieke productie.

Marktontwikkelingen
aast de ontwikkelingen in Nederland spelen ook de ontwikkelingen in andere landen een rol. Spanje is wat vruchtgroenten betreft de belangrijkste concurrent van Nederland. Toenemende concurrentie van Nederland met belichte tomaten maar vooral ook de Marokkaanse import in de Europese Unie spelen de Spaanse telers parten, naast moeilijke teeltomstandigheden voor dit gewas. Sommige bedrijven zijn overgestapt op andere gewassen.

Het exportvolume van Spanje lag in de eerste 9 maanden van 2020 voor tomaten lager dan een jaar eerder (-8%). Ook de export van komkommers daalde met ruim 2%. Voor aubergine was dit juist iets hoger (+7%). En ook de volumes voor paprika stegen (3%).
In tegenstelling tot Spanje kenmerkte dit teeltseizoen zich door hoge producties in alle Noord-Europese landen waardoor de prijzen vooral in de zomermaanden onder druk kwamen.

Deze invloed heeft zich in het nieuwe teeltseizoen in Spanje, dat in het najaar op gang komt, voortgezet. Het areaal tomaten in Spanje is iets afgenomen ten gunste van paprika en komkommer zijn de eerste berichten.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page