Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Productieomstandigheden - Glasgroententeelt

Tomaten deden het goed, paprika en komkommer juist minder goed
12/18/2017

Tomaten kenden in 2017 goede marktomstandigheden. Bij paprika en komkommer was de concurrentie met Spanje dit jaar stevig. Spaans areaal tomaten omlaag
De start van het Nederlandse seizoen is altijd afhankelijk van andere producenten van glasgroente waarvan Spanje de belangrijkste is. Het Nederlandse seizoen en het Spaanse seizoen lopen altijd in elkaar over. Om het Nederlandse jaar goed te kunnen analyseren is inzicht in het Spaanse seizoen noodzakelijk. Het jaar 2017 startte halverwege het Spaanse productieseizoen 2016/2017. In dit seizoen had Spanje een lager tomatenareaal aangeplant. Ook is volgens de landbouwtelling het areaal tomaten in Nederland in 2017 gedaald (-8%). De verwachte productiedaling die hiervan een gevolg zou zijn, wordt overigens ten dele gecompenseerd door de toename van het areaal belichte teelt in Nederland. In januari waren er in Spanje winterse temperaturen en ook in Nederland was het relatief koud, waardoor de Spaanse productie beperkt bleef. Hierdoor lag in januari de prijzen zowel in Spanje als in Nederland gelijk al op een hoog niveau. In februari steeg de productie in Spanje geleidelijk weer door betere weersomstandigheden maar omdat het areaal beperkt was, bleek er voldoende ruimte voor goede prijzen in zowel Spanje als Nederland. In maart steeg de productie zowel in Spanje als in Nederland wat voor een dalende trend in de prijzen zorgde. In april lagen de Spaanse hoeveelheden tomaten voor de export lager dan vorig jaar waardoor de Nederlandse prijzen goed bleven. In Nederland was de productie door goed weer in maart, wat zijn beslag krijgt op de productie in april, juist goed. In de zomermaanden, toen er geen productie uit Spanje concurreerde met het Nederlandse aanbod, bleven de prijzen net iets boven die van vorig jaar uitkomen. Uitgezonderd de periode dat er vorig jaar hagelschade een aantal kassen vernielde. Toen stegen de prijzen sterk. Teelttechnisch was de zomer van 2017 nog een hele uitdaging omdat het relatief nat was in juli. Ook september was erg nat. De piek van de tomatenprijs van half augustus tot half september 2016 werd in 2017 niet herhaald. Toen was het Spaanse aanbod en het Nederlandse aanbod erg laag. Terwijl de vraag door mooi weer goed was. Ook dit jaar kampte de Spaanse productie met de naweeën van het warme najaarsweer waardoor beplantingen werden vertraagd en er moeilijkheden waren met de eerste bloemzetting en ziektes in de teelt. Door de gevarieerde overschakeling van Nederlandse telers, ingegeven door de verschillende tijden van planten tussen belichte en onbelichte telers, stegen de prijzen rond oktober opnieuw tot boven die van vorig jaar uit. De verwachting is dan ook dat tomatentelers in 2017 een goed opbrengstjaar achter de rug hebben.

Paprika prijs omlaag
Het Nederlandse paprikajaar van 2017 begon een stuk minder gunstig dan de twee jaren hiervoor. Het Spaanse areaal was namelijk toegenomen omdat men in eerder jaren goede resultaten had behaald. Dit was mede ingegeven door een lager areaal en daardoor export naar de EU van Israël en omdat het Turkse aanbod ook meer gericht is geweest op landen buiten de EU. Israël focust zich overigens bij die export op Rusland. Hierdoor was er volop vraag naar Spaanse paprika’s. Ook begin 2017 was dit zo. Echter, door lage temperaturen was het aanbod alsnog laag in januari en februari. In maart kwam er echter meer en in deze maand start de productie van Nederlandse bodem ook waardoor de prijzen van paprika aan het begin van het seizoen direct al lager waren dan in de twee goede jaren hiervoor. In april leek er even een opleving te komen in de prijsvorming door lager aanbod van Nederlandse bodem en de goede kwaliteit van het product in deze maand ten opzichte van die uit Spanje. Maar in mei bleven de prijzen onder het niveau van vorig jaar en dat bleef nagenoeg het gehele seizoen zo. Vorig seizoen zaten er ook duidelijke pieken in de prijsvorming. Deze bleven dit jaar achterwege. Wellicht konden overschotten dit jaar niet goed worden verhandeld naar bijvoorbeeld Amerika, waarnaar de export dit jaar sterk terugliep. Pas aan het einde van het Nederlandse seizoen, ergens in oktober, steeg de prijs boven die van vorig jaar uit. Gezien de toename in het areaal van paprika in Spanje en het aflopende seizoen van Nederlandse bodem gaat dit het jaar 2017 niet goed maken voor de Nederlandse paprikateler. Daarom is voor deze raming een daling van de gemiddelde prijs ingerekend.

Komkommerprijzen terug bij af
Aanvankelijk leek de evenaring van het topjaar 2016 tot de mogelijkheden te behoren. Bij wat minder export in de maanden januari en februari, door weersomstandigheden, vanuit Spaanse deden de Nederlandse komkommer het qua prijsvorming erg goed. In maart toen de Nederlandse productie sterk steeg en ook de productie en export in Spanje sterk toenam kon de Europese markt dit ruime aanbod niet verwerken. De prijzen zetten een dalende trend in. Ook de toename in Nederland van de hoeveelheid licht in maart zorgde voor een grotere producties in april ten opzichte van vorig jaar. Dit drukte de prijzen in deze maand. Hierdoor kwamen de cumulatieve opbrengstprijzen onder die van een jaar eerder terecht. Vorig jaar werd de productie na juni sterk gereduceerd door een hagelbui die zo’n 40 ha komkommerareaal verwoeste. Dit jaar was hier gelukkig voor de betreffende telers geen sprake van. Het gevolg was dat het aanbod gedurende de zomer en herfst groter was dan een jaar eerder. Hierdoor lag het prijspeil lager. Ook lijken de prijspieken die ontstaan door in en uit productie raken van de komkommerbedrijven dit jaar minder groot dan vorig jaar. Mogelijk is dit een gevolg van de toename van de hoge draadteelt waardoor er minder teeltwisselingen nodig zijn. Een prijspiek zoals vorig najaar, bleef in 2017 daarom dan ook achterwege.

Overige glasgroenten
Door tegenvallende resultaten in eerdere teeltseizoenen hadden Spaanse telers hun areaal aubergine sterk gereduceerd. In januari en februari lag de productie in Spanje ook lager door de lage nachttemperatuur, weinig licht en de neerslag in die maanden. Hierdoor waren de prijzen hoog. In maart nam Nederland de productie over maar deze lag wel iets lager dan in het jaar hiervoor. Aanvankelijk leek dit jaar geen bijzonder jaar te worden maar na twee kleine oplevingen in mei en juni leken de prijzen gelijk aan 2016 te blijven. In het najaar steeg de gemiddelde prijs echter sterk. Augustus, september en oktober bleken zeer goede maanden voor aubergine. Hierdoor wordt in deze raming ook gerekend met een plus in de opbrengsten van aubergine.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page