Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Productieomstandigheden - Glasgroententeelt

Ziektedruk, weersomstandigheden en gasprijs maken teeltseizoen 2021 weer uitdaging
3/30/2022

2021 begon met een aantal koude maanden. In februari stond Nederland massaal op de schaats vanwege een vorstperiode. Hoewel het koud was scheen de zon in die periode ook volop. Daarna volgde er in maart, april en mei weer een relatief donkere periode met lagere temperaturen dan gebruikelijk. Ook het vierde kwartaal was 5% kouder dan in 2020. Wel was het in oktober nog mooi zonnig. De gemiddelde temperatuur in De Bilt kwam uit op 10,5 graden en ligt 1,2 graden onder dat van het jaar 2020.

De relatief donkere periode in het voorjaar remde een vlotte groei van de (onbelichte) gewassen niet. Producten kwamen wat later aan de markt of in minder grote getallen. Hierdoor waren de prijzen over het algemeen goed. In een deel van Nederland, België en Duitsland was er in juli wateroverlast door zware regenval. Gevolgen daarvan bleven, uitzonderingen daargelaten, voor de totale productiesector in Nederland beperkt. Nederland profiteert vaak bij uitval van productie in het buitenland. Hoewel de invloed beperkt is, waren er door deze regelval minder tomaten uit in het buitenland populaire moestuintjes. Juni en juli waren relatief weer warmere maanden vergeleken met een jaar geleden. Juni was qua globale straling en zonneschijn beter dan vorig jaar. Maar dat was dit jaar de enige maand. Pas in oktober kwamen straling en zonneschijn weer boven die van een jaar eerder uit. Al die wisselende weersinvloeden zorgden voor wisselende productievolumes. Hierdoor was er de ene week te veel product en andere weken juist te weinig. Ook heeft dit effect op de kwaliteit van producten vooral paprika had hier last van. Telers werken indien mogelijk met biologische middelen. Met dit wisselende weer moest men hier vaker naar grijpen, ook omdat biologische middelen over het algemeen meer specifiek maar minder krachtig werken. Voordeel van dit seizoen was wel dat er geen extreem warme perioden waren. Het einde van het reguliere teeltseizoen zorgde voor een zonnig slot in oktober. November en december bleven juist weer onder de KNMI-norm.

In alle gewassen zijn ziekten en virussen een groot thema. Preventiemaatregelen zijn dan ook overal aanwezig. In tomaten heeft men steeds meer last van het ToBRFV-virus. Resistente rassen zijn dan ook meer dan welkom. Andere telers wachten daar niet op en stappen over naar andere gewassen. Telers die getroffen zijn door het virus, hebben te maken met minder opbrengsten. Uitvalpercentages varieerden sterk maar konden oplopen tot wel 30%. In juni werd door de NVWA gerapporteerd dat 41 teeltlocaties waren getroffen, in september bleken dat nog 29 locaties te zijn. Overigens hebben telers overal ter wereld last van dit virus en beperken de problemen zich niet alleen tot Nederland. Maar ook andere gewassen hebben last van ziektedruk. In komkommer is een nieuw virus ontdekt, namelijk het Caby-virus, die door luizen wordt verspreid. De bladeren worden snel geel en planten leveren dan snel in op productie. Met het huidige middelenpakket is het virus ook lastig te bestrijden.

Naar het einde van het onbelichte teeltseizoen, hebben telers keuzes moeten maken hoe lang ze de teelt door wilden laten lopen. De keuze werd onder andere beïnvloed door de gestegen gasprijzen. Uiteraard waren reacties hierop en de gevolgen hiervan voor elk bedrijf verschillend. Toch beïnvloedde dit telers om al dan niet eerder te stoppen en voor het nieuwe seizoen te starten met de productie.

Naast klimatologische omstandigheden zijn productkeuze (type en soort) en teelt-technische keuzes (zoals wel/niet toepassen belichting) eveneens sterk bepalend voor de ontwikkeling van de fysieke productie.

Marktontwikkelingen
Spanje is een belangrijk ander producerend glasgroenteland. Het vorige teeltseizoen 2020/2021 liet een daling van het tomatenareaal zien en dit lijkt ook voor 2021/2022 door te zetten. Spaanse telers schakelden deels over naar paprika en courgette. Het komkommerareaal lijkt min of meer stabiel te blijven.

Door minder gunstig weer in Spanje in het voorjaar van 2021 was er ook minder product beschikbaar, waardoor prijzen voor zowel het Spaanse product als voor het Nederlandse product piekten. Ook in de laatste maanden van 2021 lag de export van Spanje op een lager niveau. Vooral in oktober en november.

Het exportvolume van Spanje lag mede hierdoor in 2021 voor tomaten lager dan een jaar eerder (-10%). Ook de export van komkommers (-6%) en aubergine nam af (-3%), vooral door de lagere export in de maand januari, oktober en november. Bij paprika bleef het exportvolume gelijk. De concurrentie vanuit Marokko met betrekking tot tomaten nam toe met een volumegroei van 9% voor de gehele EU-27, met name veroorzaakt door een toename in de laatste maanden van 2021. Mogelijk ging er ook meer volume richting het Verenigd Koninkrijk maar deze cijfers zijn nog niet voorhanden.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page